čeština > Aktuální > Article

Vyhlášení anathemy na Františka Bergolia (+ video)

Datum:   2013-08-02
Autor:   BKP

 

 Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia

 

 

  Dnes, 2. srpna 2013, východní křesťanská církev slaví svátek svatého proroka Eliáše. V tento den Byzantský katolický patriarchát v autoritě Trojjediného Boha vyhlašuje Boží prokletí – anathemu (dle Gal 1,8-9) na římského biskupa Františka Bergoglia. Důvodem je, že zneužil církevní autoritu k rušení Božích zákonů. Prosazuje amorální myšlení homosexualismu, který je proti podstatě evangelia a ničí všechny morální hodnoty.

František Bergoglio je tímto vyloučen z neviditelného Kristova Těla. Úřad ve viditelné církevní organizaci zastává nezákonně.

Ex-papež František navíc mlčením schválil současné hereze a svými gesty i synkretismus s pohanstvím. Současné hereze popírají Božskou inspiraci Písma, Kristovo Božství, jedinečnost Jeho vykupitelné smrti na kříži i Jeho reálné a historické vzkříšení.

Homosexualismus, který František Bergoglio prosazuje, je ovocem současných herezí a synkretismu.

 Každý biskup, kněz i prostý katolík je povinen se od apostaty Františka vnitřně oddělit. Nesmí ho už poslouchat ani strukturu, v jejímž čele stojí. Pokud biskup nebo kněz bude ve svaté liturgii připomínat jeho jméno, dává najevo, že je s apostatou v duchovní jednotě. Na takového rovněž dopadá Boží prokletí – anathema. Věřící jsou vázáni poslušností Bohu a musí se od takových zrádců Krista oddělit. Nesmí je už poslouchat. Pokud tak neučiní, Boží anathema – prokletí, dopadne i na ně.    

František Bergolio už dříve vyhnal Ducha svatého a přijal ducha antikrista. On nebyl a ani není viditelným zástupcem Krista. Je služebníkem antikrista a vede svedené duše do věčného zahynutí.   

 

 

+ Eliáš
patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr             + Timotej OSBMr
biskupové-sekretáři

 

 

Lvov, Ukrajina, 2. 8. 2013