čeština > Aktuální > Article

Řecký metropolita Alexandr bude postaven před soud za kritiku zákona legalizujícího sňatky homosexuálů

Datum:   2016-11-30
Autor:   Ze světa

 

Řecký metropolita Alexandr bude postaven před soud za kritiku zákona legalizujícího sňatky homosexuálů

 

Metropolita mantinejský a kynurijský Alexandr oznámil, že obdržel soudní předvolání. Důvodem byly jeho výroky proti příslušníkům sexuálních menšin.

V dubnu 2016 Metropolita mantinejský ostře vystoupil proti přijetí zákona o registrovaném partnerství řeckým parlamentem: „Nejhorší věc je, že Parlament schvaluje zákony, které nazývají zvrácenost a svazek zhýralých osob stejného pohlaví manželstvím.“ Když hovořil o sodomitech, metropolita kromě jiného řekl: „Jsou to lidé, kteří se oddali anomálii odsouzené společností, ale i samotným životem … Církev se řídí Božím zákonem a přirozeným řádem, každý má nějakou chybu, ale nelze ji veřejně demonstrovat bez jakékoliv hanby.“ Podle metropolity jsou lidé s netradiční orientací nemocní a potřebují léčení. Na otázku novinářů, „zda jsou představitelé sexuálních menšin i mezi členy církve,“ biskup řekl: „Já nevím. Ale pokud jsou, musíme je distancovat.“

Metropolitu Alexandra podpořil metropolita pirejský Serafim. Podle slov metropolity Serafima, práce metropolity mantinejského a kynurijského „v průběhu minulých desetiletí povzbuzovala Boží lid. Svou diecézi řídí moudře, rozvážně a s obětavou láskou.“

Pirejský metropolita uvedl, že vyšetřování zahájené vyšetřovací komisí města Tripolis proti biskupovi Alexandrovi za jeho „vyjádření k této strašlivé anomálii jako je homosexualita, která je v podstatě psychopatologickou odchylkou od přirozeného fyziologického stavu člověka“ je naprosto nepodložené.

Podle biskupa Serafima jsou obvinění vznesená proti biskupovi Alexandrovi za porušení antirasistického zákona neopodstatněné, jelikož vyjádřil svůj názor na sodomii z pohledu církve: „On nevyzýval do boje proti obětem této úchylky … ale naopak zdůraznil, že je třeba se modlit za jejich obrácení a spasení. .. Jeho právo vyjádřit svůj názor v žádném případě není v rozporu s ústavní normou zajišťující svobodu projevu, která je nedílnou součástí legislativy … Tím, že se metropolita Alexandr proti sodomii vyslovil, splnil svou pastýřskou povinnost.“

 

Zdroj: http://agionoros.ru/docs/2519.htm, http://www.romfea.gr/images/peiriaios_mantineias.pdf