čeština > Aktuální > Article

Duch svatý tě naučí…

Datum:   2019-05-09
Autor:   BKP

 

Duch svatý tě naučí…

 

My sami od sebe nejsme schopni pochopit hloubku Božích pravd a Božích tajemství. Tu platí jen Ježíšovo slovo: „On vás naučí...“ Kdo? Duch svatý. Nikdo jiný nás není schopen naučit. On přijde k tobě s osobním přístupem, On tě naučí. Ale ty musíš chtít, spolupracovat, a On tě pak naučí. Není řečeno, jestli za rok nebo za pět let či za celý život. Ale On tě naučí. Máš zaslíbení: „Naučí…“ Naučí tě být s Ježíšem. Naučí tě, jak žít tak, aby Ježíšův život v tobě mohl růst, aby v tobě žil Kristus.  Naučí tě, abys ty umíral a Ježíš, aby rostl. A dále Ježíš říká: „Připomene vám všechno, co jsem mluvil.“ Jak to kolikrát v určitých situacích potřebujeme! Často říkáme: „Kdybych si na to vzpomněl…“ A když už člověk prohraje, říká si: „Tak jednoduchá věc, takový primitivismus! Vždyť jsem to věděl… Jak jsem si na to v té situaci mohl nevzpomenout? Teď za to trpím. Prohrál jsem celou věc, kvůli maličkosti.“ Takovou zkušenost má každý z nás. A tu je řečeno: Duch svatý vám připomene… Připomene v pravý čas všechno, co je potřebné – z toho, co Ježíš mluvil. A to, co Ježíš mluvil, máme v Božím slově, v evangeliu.

 

Stáhnout: Duch svatý tě naučí…