čeština > Aktuální > Article

Bible a Synoda o Amazonii “... bylo tam okolo 25 mužů (kardinálů)” /Ez 8,16/ (+video)

Datum:   2019-11-04
Autor:   BKP

 

Bible a Synoda o Amazonii

“... bylo tam okolo 25 mužů (kardinálů)” /Ez 8,16/

 

Jaká je pravdivá diagnóza odpadlické Synody o Amazonii? Podáváme ji ne pouze z lidského pohledu, ale z pohledu Božího slova. Vystihuje ji tento Boží výrok:

„Ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, protože ví, že má málo času.“ (Zj 12,12)

Bůh si stěžuje na modlářství v chrámu: „Řekl mi: Synu člověka, vidíš, co tito činí (ve Vatikánských zahradách i na jiných místech Vatikánu)? Ohavnosti tak velké... takže se musím vzdálit od této svatyně!“ (Ez 8,6) ... „Uzřel jsem všeliké spodobení... ukydaných model (z Amazonie).(v. 10) „...hle, mezi síní a oltářem bylo okolo 25 mužů. (A právě okolo 25 mužů – kardinálů – bylo na Synodě o Amazonii. Na ně dopadla Boží anathema – prokletí a vyloučení dle Gal 1,8-9.) „Zády byli obráceni ke chrámu Hospodinovu... Viděl jsi to, synu člověka? Copak je to lehká věc, aby činili tyto ohavnosti, které zde činí?“ (Ez 8,16-17)

Jaký duch dnes vládne v církvi a jaký duch dnes vládne ve světě?

Není to Duch Kristův, ale duch světa. Je to duch antikristův. Globálně se prosazuje amorálnost, spojená s odpadem od Boha a od křesťanství. Jde o masový návrat k pohanství a k satanismu. Globálně je vnucována genderová ideologie, která tvrdí, že muž není mužem a žena ženou. Tu jde o totální ztrátu rozumu i svědomí. Juvenilní justice, která krade děti rodičům, je s gender ideologií nerozdílně spjata. Děti jsou dávány homosexuálům a pedofilům do tzv. náhradních rodin. Děti jsou dokonce prodávány na orgány či na rituální oběti!

 

Uzákonění kradení dětí z rodin prosazuje nejen OSN, ale i Istanbulská úmluva. Vatikán k tomu všemu pokrytecky mlčí! Vatikán ale nejenže se nezastane dětí, které jsou morálně devastovány a kradeny, pseudopapež už dnes prosazuje přímo jejich morální devastaci skrze tzv. sexuální výchovu. Schválil ji při cestě letadlem z Panamy. To je velký zločin proti dětem a evangeliu!

 

Falešný papež je mimořádně aktivní v nahánění nekřesťanských migrantů do Evropy s cílem likvidace křesťanství. Když bylo Lisabonskou smlouvou zrušeno Desatero jako základ spravedlivého zákonodárství, Vatikán k tomu mlčel. O církevních prelátech, kteří hlasovali na Synodě o Amazonii, a tím otevřeli dveře pohanství, platí to, co říká prorok Izaijáš: Jsou slepí strážci... němí psi, nedovedou ani štěkat (a bránit Boží zákony), ... Ale jsou to psi hltaví, nenasytní... Všichni jsou obráceni k svým cestám, každý za svým ziskem (za svou kariérou) (Iz 56,10-11). Pseudopapež Boží přikázání nehájí, ale svými papežskými dokumenty je likviduje (srov. Amoris laetitia). Ve zradě Krista a církve s ním 26 kardinálů a 134 synodálních biskupů tvoří jednotu a vyloučili se z církve.

 

Na synodě o mládeži v roce 2018 prosadil do dokumentů termín LGBT a tím i jeho církevní legalizaci. V únoru letošního roku místo toho, aby odsoudil zločiny homosexuálních prelátů a kněží, čehož se dožadovali biskupové i veřejnost USA, zahájil už tzv. pastoraci homosexuálů pod termínem doprovázení. To, že arcib. Viganò upozornil na homosexuální síť na nejvyšších místech i v seminářích, bylo Bergogliovým Vatikánem zameteno pod koberec.

 

V červnu Vatikán vyrukoval s heretickým dokumentem Instrumentum laboris, sledujícím další krok k likvidaci církve. Jeho zločinecký program byl na Synodě o Amazonii potvrzen. Šlo o prosazení ducha pohanství spojeného s magickými rituály do liturgie. Záměrně to zamaskoval vyvoláním chaosu zrušením celibátu a svěcením čarodějek na diakonky.

Toto jsou zločiny hodné nejtěžších trestů! Přesto jde Bergoglio dál, protože ví, že satan i on málo času. (srov. Zj 12)

 

Jaké je řešení?

Jen jediné, a to pravdivé pokání.

Proti zločineckému systému v církvi se postavil arcib. C. M. Viganò. Byzantský katolický patriarchát ho v autoritě apoštolské a prorocké zvolil v této mimořádné situaci za řádného papeže. Pokáním pro katolíky dnes je oddělit se od heretika a apostaty Bergoglia a vyznat pravověrného a právoplatného nástupce apoštola Petra!

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
 
 
30.10.2019

 

Stáhnout: Bible a Synoda o Amazonii “... bylo tam okolo 25 mužů (kardinálů)” /Ez 8,16/(30.10.2019)