čeština > Aktuální > Article

Duch Assisi (14.3.2010)

Datum:   2010-03-20
Autor:   Synod UP HKC

 
Svatý otec   
Benedikt XVI.   
Città del Vaticano   

 

Duch Assisi

 

Svatý otče,

zasíláme Vám sérii dokumentárních fotografií a výroků, které svědčí o tzv. misii Jana Pavla II., jaká otevřela církev duchu pohanství, duchu New Age a duchu apostaze. Za toto velké pohoršení a zločin vůči církvi by tento papež měl být po smrti exkomunikován a ne beatifikován. Otevření se apostazi skrze pohanství začalo dekretem II. Vatikánského koncilu Nostra aetate (1965). Na tento dekret se neustále odvolávají všichni propagátoři „nového evangelia“ především uvnitř církve.

 

Položme esenciální otázku: Otevřel II. Vatikánský koncil tímto dekretem dveře synkretismu s pohanstvím? Ovoce dává odpověď: Ano, otevřel. V tom případě celý koncil je nepravdivý, protože se postavil proti celé dvoutisícileté tradici katolické církve a proti podstatě celého Písma svatého. Pokud chceme zachránit křesťanské učení o neomylnosti koncilu, pak musí být autoritativně dokázáno a vyhlášeno, že došlo ke zneužití dekretu skrze nepřesné formulace. Bohužel, papež Jan Pavel II. potvrdil svými skutky špatnou interpretaci Nostra aetate. Vyvrcholením je apostatické gesto v Assisi 1986 a 2002. To, že nejde o ojedinělý omyl, potvrzují i gesta, která předcházela a následovala po Assisi a vnesla tak velký zmatek do celé církve. V celém světě se rozšířil tento apostatický duch, který nešetřil ani kláštery. Místo svědectví o Ježíši, jediném Spasiteli a záchraně duší před věčným zavržením skrze obrácení a pokání, byla vytýčena opačná cesta, cesta apostaze! Ovocem této apostaze uvnitř církve je rozšíření demoralizace skrze homosexualitu a pedofilii, které zasáhlo i klíčová místa. Tento duch apostaze způsobil desakralizaci celé církve. Nejde jen o ojedinělé případy, ale o celý směr, který není pouze tolerován, ale dnes i preferován. A to je tragédie. Má ji na svědomí především papež Jan Pavel II. Stoupenci synkretismu spolu s liberálními teology vyvíjejí nesmírné tlaky, aby byl Jan Pavel II. za každou cenu co nejdříve prohlášen za svatého! Co tím sledují? jeho svatořečení bude V podstatě potvrzením apostatické linie, kterou představil svým špatným příkladem církvi. Beatifikace a kanonizace má být gestem, které popře samotnou podstatu církve a nedovolí už pravdivé biblické pokání. A to je zločin, neboť tato cesta končí v pekle.

 

Bůh v celé historii starozákonní církve trestal vyvolený národ za duchovní cizoložství, t.j. synkretismus s jinými náboženstvími. Toto je základní linie celého Písma svatého, protože jde o podstatu víry. Buď své nitro člověk otevře pravému Bohu, anebo se bude klanět stvořeným věcem a démonům. Stejný kritický postoj vůči idololatrii je i v Novém zákoně. 2000 let celá křesťanská tradice rovněž prosazovala tento základní požadavek pravdivého vztahu k Bohu.

 

Současná církev má hlavní vinu za morální rozklad Evropy, Ameriky a také jiných národů. Zákony o homosexualitě v Evropské unii má na svědomí odpadlická katolická hierarchie. Proto Bůh po nás v současné době vyžaduje nejzákladnější věc: pokání. Církev se musí odvrátit od falešné úcty k modlářství a od ducha nevěry, který je spojen s tzv. historicko-kritickou teologií. Církev je povinna v současné době konat pokání, tedy koncentrovat všechny síly na podstatu a tím je obrácení a následování Pána Ježíše Krista.

 

Pokud se, Svatý otče, necháte zmanipulovat velkým tlakem, který je na Vás činěn a nezrušíte plánovanou beatifikaci, pak i na Vás dopadne trest Boží exkomunikace za jednotu s jiným evangeliem (srov. Gal 1,8-9). Tím pak veřejně před celou církví sám sebe oddělíte od Krista, vyloučíte z církve a dopadne na Vás Boží prokletí. Pokud byste v tomto stavu nekajícnosti zemřel, budete věčně zavržen. Uvědomte si, že máte 83 let a církev se na Vás dívá s velkou nadějí, že započnete to nejdůležitější a tím je vnitřní obnova katolické církve. Prvním krokem k tomu musí být zrušení plánované beatifikace a naopak, veřejné pokání za gesto v Assisi i za celé pohoršení, které dal Jan Pavel II. Toto po Vás dnes vyžaduje Bůh, ale i krvácející církev.

 

Následuje dokumentární část a závěrečný dopis.

 

 Viz.: Duch Assisi (video)

 

http://uogcc.org.ua/cz/letters/article/?article=2666


Přiložené soubory
 Duch Assisi (14.3.2010) Stáhnout Duch Assisi (14.3.2010) .DOC 8.7 MB