čeština > Aktuální > Article

Memorandum Byzantského katolického patriarchátu (BKP)

Datum:   2011-04-14
Autor:   BKP

 

                                                 Memorandum

                          Byzantského katolického patriarchátu (BKP)

 

1)      Důvod vzniku BKP

2)      Údaje o patriarchovi

3)      Vymezení působnosti BKP

4)      Podmínky přijetí do BKP

 

1) Důvod vzniku BKP

V roce 2008 byl založen Pravověrný Synod UHKC, tvořený osmi biskupy (před rokem jeden zemřel). Důvodem jeho vzniku bylo to, že ex-kardinál L. Huzar veřejně hlásá hereze popírající podstatu katolické víry a celého křesťanství. Pravověrný Synod biskupů se postavil do opozice proti této apostatické struktuře, která vede kněžstvo i věřící lid skrze apostazi do věčného zavržení. Protože se tato heretická struktura ani po několika výzvách nechtěla oddělit od herezí L. Huzara, zveřejnil pravověrný synod biskupů Boží anathemu, to je vyloučení z církve apostatických biskupů UHKC. Tito preláti už nezákonně okupují úřady. Pomocí hrubého očerňování a lživých pastýřských listů se snaží likvidovat pravověrné biskupy i pravověrné katolíky. Z toho důvodu bylo nutno oddělit se od UHKC a založit novou církev pro pravověrné věřící pod názvem Ukrajinská pravověrná řecko-katolická církev (UPHKC). Stalo se to dne 11.8. 2009. Oznámení a odůvodnění vzniku nové církve bylo dáno papeži Benediktu XVI.

 

Pravověrný synod biskupů po celou dobu své existence iniciuje Svatého otce, aby učinil pravdivou reformu katolické církve. Synod rovněž neúnavně burcuje nejen státní orgány Ukrajiny, ale i vládní činitele celé Evropy, aby nedovolovali zavádění antidekalogu do zákonodárství (homosexualita, juvenilní justice, tzv. gender ideologie, antipedagogika, eutanázie...). Synod také obnovil Boží anathemu na křesťany, kteří jsou členy polotajné organizace zednářů.

 

Pravověrný synod vyzval biskupy katolické církve k vyznání víry a zřeknutí se jednoty se současnými herezemi. Pravověrný synod byl nucen zveřejnit anathemu na 4872 apostatických biskupů, kteří zůstali v jednotě s herezemi. Jde především o hereze popírající Božství Kristovo a inspiraci Písma (historicko-kritická teologie) a o herezi tzv. úcty k pohanským démonům (Assisi 1986).

 

Biskupové, kteří odpadli od víry, světí už biskupy a kněze neplatně. Nutnost obnovy katolické církve a celého křesťanství si vyžádala založení Byzantského katolického patriarchátu. Patriarchát stojí na prorockém a apoštolském základu. Je oddělen od všech herezí a hlásá pravověrnou nauku tak, jak ji hlásali apoštolé a otcové církve.

 

2) Osobní údaje patriarchy Eliáše:

Narozen r.1946 Hluk, Česká republika, na kněze vysvěcen r.1972, vstup do řehole sv. Bazila Velkého a změna obřadu r.1991, doktorát z teologie Praha, učitel dogmatiky (Prešov SR), katolický biskup, rukopoložen na arcibiskupa r. 2009, jmenován Byzantským katolickým patriarchou 05.04.2011 skrze volbu a vkládání rukou biskupů Synodu v čele s hlavou arcibiskupem Michajlem Osidačem.

 

3) Vyznačení působnosti BKP

Patriarchát sjednocuje všechny pravověrné křesťany pod duchovní autoritu, která plně reprezentuje pravdivé evangelium a Kristovo učení zde na zemi. Tato autorita je kategoricky oddělena od všech herezí a vyznává spasitelnou víru, která zabezpečuje všem, kteří jsou duchovní autoritě patriarchátu podřízeni, bezpečnou cestu ke spáse. Cílem Byzantského patriarchátu je zaštítit všechny věřící, kteří chtějí zachovat neporušený poklad katolické víry, nehledě na národnost či přináležitost do jakékoliv katolické církve či tradice.

 

4) Podmínky přijetí do BKP

Východní nebo západní katolík, který chce být pod jurisdikcí Byzantského katolického patriarchátu, musí jako základ vyznat tyto základní pravdy a odřeknout se herezí.

 

Formulář vyznání:

1)   Věřím, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk.  

2)   Věřím, že jenom skrze Ježíše Krista docházíme spasení. (srov. Sk. 4,12) 

3)   Věřím, že za nás, a tedy i za mě a za mé hříchy, Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži.

4)   Věřím, že na třetí den vstal z mrtvých, a to reálně a historicky.  

5)   Odříkám se historicko-kritické teologie (HKT) a ducha, který je za ní.                

6)   Odříkám se ducha synkretismu a relativismu.  

7)   Odříkám se paprsku herezí v Nostra aetate i tzv. ducha Assisi.  

8)   Odříkám se satana a démonů, především těch, kteří dnes působí skrze skryté formy magie, věštění a spiritismu (homeopatie, akupunktura, hypnóza, věštění kyvadlem, proutkem...).  

9)   Odříkám se ducha New Age.

10)  Považuji homosexuální aktivitu za ohavnost a smrtelný hřích.  

11)  Odříkám se ducha, který působí skrze svobodné zednáře a s  nimi sjednocené organizace (Rotary, Lions klub...).           

Podpis _________________________ datum ____________


Přiložené soubory
Memorandum Byzantského katolického patriarchátu (BKP) Stáhnout Memorandum Byzantského katolického patriarchátu (BKP) .DOC 46.0 kB