čeština > Aktuální > Article

Rodiče ukázali na genocidní zločiny OSN /otevřený dopis/ (+ video)

Datum:   2012-10-04
Autor:   BKP

 
Ban Ki-Moonovi, Generálnímu tajemníkovi OSN  
 
Výboru OSN pro „práva“ dítěte  
 
 Celosvětové rodičovské organizace  
   
Prezidentům a vládám členských států OSN  

 

Rodiče ukázali na genocidní zločiny OSN

                                                                 (otevřený dopis)

 

Byzantský katolický patriarchát jménem všech pravověrných křesťanů světa vyjadřuje podporu rodičovským organizacím 193 členských států OSN. Rodiče se v těchto dnech obrátili s radikálním protestem na Výbor OSN pro takzvaná práva dítěte. Ve dnech od 17.9. do 5.10.2012 probíhá zasedání Výboru OSN v Ženevě. Rodičovské organizace vznesly „Celosvětový protest proti politice OSN“. Protest je namířen proti brutálnímu rvaní dětí z rodin. Je provázen internetovou peticí.

 

 

Vinou vedení OSN již miliony dětí nenávratně ztratily své milující rodiče! Duševní a psychické škody způsobené dětem a rodičům, jsou nevyjádřitelné a nevyčíslitelné!

Hrůzostrašné a šokující statistiky:

Každý týden jedna rodina jen v 5-ti milionovém Finsku páchá rodinnou sebevraždu v následku psychického stresu způsobeného zločinci juvenilní justice a současnými piráty sociálních služeb. Ve Finsku jsou tyto rodinné sebevraždy už masovým jevem. Desítky otců zabili své děti, jejich matky i sami sebe v děsivé panice z juvenilníků, kteří se jako teroristé prolamovali do jejich bytů a domů. Tyto statistiky jsou přísně utajovány. Za medializaci jsou rodiče krutě trestáni.Přesto se některé případy nepodařilo utajit a byly zveřejněny.

 

V dubnu 2011 ve městě Ikaalinen otec zastřelil svou ženu, syna a pak sám sebe, když se bestiální juvenilníci vlamovali do jejich domu. V říjnu 2011 ve městě Varkaus otec rodiny zabil svou ženu a 10tiletého syna nožem, když státní patronát demoloval dveře domu. V listopadu 2011 ve stejné situaci otec zabil své dvě děti v obci Tyrnovo. V prosinci 2011 ve městě Vantaa otec zabil 5tiletou a 8miletou dceru v situaci, kdy se sociální pracovníci blížili k jejich domu, aby jim ukradli děti. V prosinci 2011, když juvenálka vylamovala dveře, zoufalá matka zabila 5-ti měsíční a tříletou dceru ve městě Kouvola. Anastázii Zavgorodné ve městě Vantaa orgány státního patronátu 7. září 2012 násilně ukradly čtyři děti, 6letou dceru, dvojčata, která měla dva roky a nakonec i novorozeně. Nejprve 6letou dceru sociální pracovníci odvezli do Helsinek, kam za ní rodiče přijeli. Matka svědčí: „Veronika plakala, já jsem ji držela. Pak sociální pracovníci zavolali policii, a ta vyrvala dítě z mých rukou. Mě chytli za ruce a násilně táhli po chodbě. Byla jsem v devátém měsíci těhotenství – čekala jsem narození čtvrtého dítěte.“ Manžela povalili na podlahu, ruce mu dali za záda a nasadili želízka. Odvezli nás na policejní stanici a vyžadovali po nás pokutu za to, že jsme bránili své děti. Tím jsme prý odporovali policii, která se ale na nás dopouštěla zločinu. Bylo nám oznámeno, že za našimi dvouletými dvojčaty nemusíme spěchat, protože sociální služba nám je už odebrala. Týden po narození sociální služba ukradla i novorozeně.“

 

Tento zločinný systém, tzv. státní patronát, byl již na příkaz OSN závazně zaveden ve všech zemích Evropy. Statistiky udávají, že ve Francii má juvenálka na svědomí už 2 miliony umělých sirotků. Norsko má pouze 1 milion dětí. Z nich už bylo 200 000 ukradeno, to je každé páté dítě. V Norsku je denně kradeno 33 dětí. Ročně páchá sebevraždu průměrně 59 dětí vyrvaných z rodin. Statistiky sebevražd matek se už ani neuvádějí. Ve Finsku bylo v roce 2011 odebráno jen z úplných rodin 16 500 dětí. Děti odebrané milujícím rodičům jsou sexuálně zneužívány, sociální služby s nimi obchodují a dostávají velké sumy peněz od státu na každé uloupené dítě.

 

Na brutálním zacházení s dětmi po jejich pirátské krádeži milujícím rodičům nese hlavní vinu nejzločinnější organizace v historii lidstva, a tou je dnes OSN. Na těchto masových zločinech proti lidskosti se rovněž podílí celosvětová zednářská lóže, světoví bankéři, mezinárodní, takzvané dobročinné organizace, soudní systém, sociální služby a organizace na takzvanou ochranu dětí.

 

20. září 2012 se v Německu konala demonstrace a pochod proti juvenilní justici a takzvaným sociálním službám. http://www.youtube.com/watch?v=ZZSik9PQ8Sk&feature=share . Němečtí bojovníci vyzvali společnost: „Lidé, povstaňte!“

Prezidentem Brazílie byl podepsán antijuvenilní zákon 12318/10, který chrání děti i rodiče a trestá sociální služby, pokud by kradly děti rodičům. Kéž je to příkladem i pro prezidenta Ruska, Ukrajiny a všech národů světa. Prezidenti, povstaňte!

Je mezinárodním podvodem a cynickým výsměchem nazývat „právem dítěte“ tyto nejkrutější zločiny, které jsou horší, než byly zločiny fašismu. Ve skutečnosti jde o nejbrutálnější bezpráví a zločiny proti dětem, zločiny proti lidskosti. Tito masoví vrazi OSN by měli být postaveni před mezinárodní soud v Haagu tak, jako váleční zločinci v Norimberku. 

 

Tyto dny poprvé rodičovské organizace světa ukázaly na skutečného viníka současné genocidy dětí, kterým je satanská a genocidní organizace OSN.

Byzantský katolický patriarchát vyzývá tuto antihumánní organizaci: Okamžitě zrušte zločinné juvenilní projekty genocidy bezbranných dětí! Okamžitě zrušte nadnárodní, zločinecký a pirátský systém juvenilní justice! Okamžitě zastavte genocidní zločiny sociálních služeb na dětech a jejich rodičích.

Byzantský katolický patriarchát dále vyzývá všechny země světa, pokud OSN nezastaví tuto genocidní mašinérii, radikálně se od tohoto zločineckého systému oddělte! Vyzýváme všechny národy: Nepřijímejte z OSN žádné programy ani žádné rekomendace a konvence. Neupravujte podle nich své zákony a Konstituce! Nepřijímejte žádné jidášské dotace! Mezinárodní organizace OSN se stala zločineckou a satanistickou organizací, která vede národy k masové genocidě. OSN maskuje zločiny proti lidskosti, nejtěžší bezpráví a brutální krádeže dětí pozitivními frázemi o „právech“ dětí a jejich „ochraně“.

 

Jak se mají zachovat rodiče proti vrahům svých dětí? Drazí otcové a matky, v žádném případě nezabíjejte v zoufalství své děti a nepáchejte sebevraždy! Sjednoťte se a zakládejte proti teroristům takzvaných sociálních služeb ozbrojené záchranné skupiny. Za žádnou cenu si nenechte ukrást své děti! Pokud budete bránit své děti a juvenilní piráti vás při tom zabijí, pak umíráte jako hrdinové a patří vám čest. Postavte se proti zločinům satanizace vašich dětí tímto bestiálním juvenilním systémem. O vás pak platí Kristovo slovo: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá život za své přátelé“ – za své děti. (J 15,13). Tu jde o život věčný pro vás i vaše děti. Nebojte se ztratit život pro Boží zákony a své děti. Bůh vám v hodinu smrti dá věčný život ve své slávě. Heslo: „Za Boha a za děti!“

 

                                                                                               + Eliáš

                                                                Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

                                                                        + Metoděj OSBMr        + Timotej OSBMr

                                                                                      Biskupové sekretáři 

 

                                                                                                                                      Lvov, Ukrajina, 1.10.2012

 

Kopie:

Představitelům křesťanských církví

Masmédiím