Trestní oznámení na prezidenty USA za zločiny proti lidskosti

Datum:   2014-01-27
Autor:   BKP

 
Mezinárodní trestní soud v Haagu

 

Trestní oznámení na prezidenty USA za zločiny proti lidskosti

 

Tímto Byzantský katolický patriarchát podává žalobu na prezidenty USA za zločiny, kterých se dopustili vůči téměř dvaceti nezávislým státům. Nezákonným způsobem v nich iniciovali a dovršili státní puč prostřednictvím povstalců, které za tímto účelem vyškolili. Tyto zločiny jsou kromě vyškolování zrádců, spojeny i s budováním systému mezinárodní korupce, s terorismem, mučením a usmrcováním tisíců obětí, včetně nevinných dětí. Tyto zločiny byly naposledy spáchány v Libyi, v Egyptě, Sýrii. Nyní USA iniciuje pomocí těchto zločinných technologií občanskou válku na Ukrajině. Zločinné státní převraty jsou režírovány v linii tzv. globalizační politiky prosazované v souladu s ideologií redukce, tedy zničením planety a vyvražděním lidstva ze sedmi na jednu miliardu.

 

Jde o zločiny proti lidskosti těžší, než byly zločiny fašismu. Ideologie Ameriky je v podstatě neofašismem a ideologové a realizátoři těchto zločinů musí být nazváni pravým jménem – zločinci proti lidskosti. Musí být spravedlivě odsouzeni, bez ohledu na vysoké úřady, které zastávají.

 

Osvědčeným prostředkem k dosažení jejich cíle se stalo zneužití tzv. demokracie, která tak představovala jen přechodný stupeň k nastolení nejkrutějšího totalitarismu, skrývajícího se za pozitivní pojmy.

 

Povinností Mezinárodního trestního soudu v Haagu je ustanovit speciální mezinárodní trestní tribunál za účelem prošetření státních převratů ve všech zemích, v nichž byly použity americké revoluční technologie. Je samozřejmostí, že tento mezinárodní trestní tribunál musí viníky těchto revolucí spravedlivě potrestat.

 

Žádáme všechny prezidenty a vlády, aby urgovali započetí vyšetřování a soudu těchto novodobých zločinů proti lidskosti. Obžalovanými jsou současný prezident USA a jeho předchůdci a jiní váleční zločinci.

 

Bůh bude tyto zločince soudit! Je potřeba, aby lidstvo odsouzením těchto zločinů zachránilo samo sebe před naplánovanou autogenocidou národů a holocaustem celého lidstva!

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Timotej OSBMr + Metoděj OSBMr
Biskupové-sekretáři

 

Lvov, Ukrajina, 25. ledna 2014

 

Kopie: Prezidentům a vládám čtyř světadílů Církevním představitelům Masmédiím

Přiložené soubory
Trestní oznámení na prezidenty USA za zločiny proti lidskosti (25.1.2014) Stáhnout Trestní oznámení na prezidenty USA za zločiny proti lidskosti (25.1.2014) .DOC 30.5 kB