Dopis Svatému otci - oznámení o anathemách (25.8.2010)

Datum:   2010-08-25
Autor:   Synod UP HKC

 

Svatý otec

Benedikt XVI.

Řím

 

Svatý otče,

království temných sil připravuje skrytou a rafinovanou genocidu lidstva. Děje se to skrze zákonodárství (Lisabonská smlouva, gender-gay, juvenilní justice...), zneužitím WHO (vakcinace) atd. Tragedií je, že tento proces genocidy lidstva progresuje na územích, která bylo tradičně označována jako křesťanská. Proto náš biskupský synod byl před Bohem, před celou církví, před všemi křesťany i před celým lidstvem povinen zveřejnit realitu Boží anathemy na viníky, které Vám nyní oznamujeme:

1)  anathema na Angelu Merkelovou za lstivé vypracování a prosazení zločinecké Lisabonské smlouvy.

2)  anathema na 27 eurokomisařů, kteří mají zodpovědnost za udržování a chod systému, který směřuje k duchovní i fyzické genocidě lidstva.

3)  anathema na amerického prezidenta Baracka Obamu za prosazování homosexuality, potratů a antihodnot na nejvyšší politické úrovni.

4)  anathema na homosexuály, kteří popírají Boží i přirozené zákony a nečiní pokání.

 

Svatý otče, největší vinu na současném stavu světa má odpadlá katolická hierarchie, která má stejného ducha, jakého mají dotyční exkomunikovaní a jakého má celosvětová organizace svobodných zednářů. 4872 biskupů včetně všech kardinálů, je vyloučeno z katolické církve a spočívá na nich Boží prokletí. Připomínáme Vám, že jste povinen před Bohem, církví a celým světem tyto zrádce Krista, evangelia a církve veřejně vyzvat, aby opustili nezákonně okupované úřady. Místo nich jste povinen jmenovat na biskupy takové osobnosti, kteří odstraní zdroj duchovní infekce, kterou je historicko-kritická teologie a úcta k cizím religiím (Assisi, Nostra aetate). Tito biskupové jsou dále povinni prosadit zdravou biblickou pravověrnost i pravý Boží život, a tak zrealizovat reformu. Od této zodpovědnosti Vás nikdo nemůže dispenzovat. Katolická církev se stala prokletím a pohoršením pro celý svět (apostaze, pedofilie, homosexualita, zrada podstatných principů evangelia i lidských hodnot...). Pokud je, Svatý otče, v současné době alespoň veřejně nevyzvete, aby odešli, zodpovědnost v plné míře dopadá na Vás. Boží slovo říká: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky“ (Sk 1,8) a na druhé straně „zbabělci ... mají úděl v jezeře, které hoří ohněm a sírou“ (Zj 21,8).

 

Modlíme se za Vás, abyste nebyl zbabělcem, ale abyste byl skutečným Kristovým svědkem (martyrem) a jako Jeho pravdivý reprezentant byl příkladem všem křesťanům i celému světu.

 

Modlí se za Vás a o Vaše požehnání prosí

Vaši v Kristu

                 biskupové UPHKC

+ Metoděj OSBMr

+ Samuel OSBMr

+ Markian OSBMr

+ Eliáš OSBMr

                                                                                                                                              Lvov, 25.8.2010

Kopie:

-   Pravoslavným biskupům

-   Představitelům nekatolických křesťanů

 

 

Adresa: Synod UPHKC, Sosnová 3, 79491 Lvov – Brjuchoviči, Ukrajina

www.uogcc.org.ua, www.community.org.ua; pidhirci.community@gmail.com


Přiložené soubory
Dopis Svatému otci - oznámení o anathemách (25.8.2010) Stáhnout Dopis Svatému otci - oznámení o anathemách (25.8.2010) .DOC 34.0 kB