Zrušení beatifikace a setkání v Assisi (+ video)

Datum:   2011-02-19
Autor:   BKP

 

                                                                                                                       Benedikt XVI.

                                                                                                                       Papež

                                                                                                                       Řím

 

Zrušení beatifikace a setkání v Assisi

 

Svatý otče,

během 6-ti let jsme Vám zaslali desítky dopisů, které se týkají reformy církve. Církev prodělává hlubokou vnitřní krizi. Její příčinou jsou dva otrávené kořeny:

 

1) historicko-kritická teologie, která popírá Božství Kristovo i inspiraci Písma,

2) úcta k pohanským náboženstvím, tedy úcta k démonům (falešný duch Nostra aetate a gesto Jana Pavla II. v Assisi 1986).

 

 

Několikrát jsme Vás prosili, abyste nedovolil beatifikaci Jana Pavla II., ale naopak, činil veřejné pokání za jeho apostatické gesto, které přineslo hrozné následky pro církev.

 

Bolševik Lenin opakoval: „Náboženství je opium lidstva.“ Nám, kteří jsme žili několik desetiletí pod komunistickou diktaturou, bylo toto heslo stále otloukáno o hlavu. Nyní musíme s hrůzou konstatovat, že Marx měl určitou pravdu. Rozhodně tím opiem lidstva jsou pohanská náboženství, která místo úcty k pravému Bohu vzdávají úctu démonům. Katolická církev byla sloupem pravdy a svědomím národů. Během posledních desetiletí se pro bývalé křesťanské národy i pro celé lidstvo stala rovněž opiem. Proč? Protože zradila svou podstatu, a tou je pravověrný a živý vztah ke Kristu i pravdivá misie. Tento vztah byl nahrazen takzvanou učeností historicko-kritické teologie a falešnou úctou k pohanským religiím. Za oba tyto zločiny proti podstatě evangelia dopadá na apostatickou hierarchii a na heretické teology Boží anathema dle Gal 1,8-9.

 

Lisabonská smlouva postavila jako prioritu zvrácenou homosexualitu a likvidaci všech morálních a duchovních hodnot, včetně křesťanských. OSN prosazuje rovněž tuto démonizaci už od nejmenších dětí a navíc, prosazuje regulaci, jinými slovy genocidu lidstva. Co jste proti tomu jako Petr učinil? Napomínal jste? Varoval?

 

Za 26 let vlády Jana Pavla II. a za 6 let Vaší vlády nastala duchovní změna v bývalých křesťanských státech. Přijaly ducha antikrista a homodiktaturu. V krizové situaci mělo katolické Irsko rozhodnout o schválení homodiktátorské Lisabonské smlouvy. Irský biskup Noël Treanor drze a lživě zmanipuloval irské katolíky a pustil tohoto démona zvrácenosti a smrti do celé Evropy. Dodnes nebyl potrestán. Prokletím za duchovní apostazi hierarchie jsou pedofilní a homosexuální skandály v řadách kněžstva a hierarchie. Nikdo potrestán nebyl. Prokletí apostaze a homosexuální infekce likviduje církev i dále. Vrcholem její likvidace je Vaše vyhlášení blahořečení apostaty Jana Pavla II. na 1. května 2011. Navíc jste vyhlásil jubileum jeho apostatického gesta v Assisi, k němuž došlo před 25-ti lety.

 

Svatý otče, Vy jako Petr, jste povinen na prvním místě chránit čistotu víry. Skrze gesto blahořečení a gesto v Assisi činíte totální opak. Jménem Trojjediného Boha Vás před všemi křesťany, nejen katolíky, veřejně vybízíme a zapřísaháme: Zrušte plánovanou beatifikaci apostaty Jana Pavla II.! Zrušte tragické jubileum assiské apostaze!

 

Před Bohem a před církví Vám oznamujeme: Pokud tak neučiníte, dnem 1.5.2011 sám na sebe svoláte Boží anathemu – prokletí, tedy se vyloučíte z katolické církve (dle Gal 1,8-9). Náš Biskupský Synod bude nucen před celým světem zveřejnit pohřební oznámení (parte) o Vaší duchovní smrti.

 

Svatý otče, nedopusťte se této duchovní sebevraždy! Připomínáme Vám, že před Bohem nesete zodpovědnost za 4872 biskupů apostatů, kteří veřejně zapřeli Krista a veřejně tvoří jednotu s duchem apostaze. Až do dnešního dne je kryjete. Nevyzval jste je k odstoupení z úřadů. Skrze ně působí prokletí na celou církev. To vidí i její největší nepřátelé. Vy svým mlčením zaštiťujete jejich zradu. Před Božím soudem proto budete muset nést zodpovědnost za jejich zločiny vůči Kristu a Jeho Tajemnému Tělu – církvi.

  

Víme, že jste pod velkým psychologickým tlakem ducha apostaze i zednářů. Ti spolu s Janem Pavlem II. vnesli ducha antikrista do církve a cílevědomě v tomto roce prosazují dvě sebevražedné akce – beatifikaci a jubileum v Assisi.

 

Po nedělním „Anděl Páně“, kdy veřejně vystoupíte, krátce a jasně odproste celý katolický svět za pohoršení, které jste dal Vy i za pohoršení které dal Jan Pavel II. gestem v Assisi. Zrušte plánovanou beatifikaci i synkretistické jubileum! Buďte statečný, myslete na Boží soud, na věčnost i na miliony duší, za které nesete zodpovědnost.

 

Modlí se za Vás biskupové UPHKC

                                            + Eliáš OSBMr

                                            + Samuel OSBMr

                                            + Markian OSBMr

                                            + Metoděj OSBMr

 

                                                                                                Lvov, 17.2.2011


Přiložené soubory
Zrušení beatifikace a setkání v Assisi (17.2.2011) Stáhnout Zrušení beatifikace a setkání v Assisi (17.2.2011) .DOC 39.0 kB