Soud od hlavy (patriarcha Eliáš souzen)

Datum:   2011-08-04
Autor:   Verici

 

                                                  Soud od hlavy

                                          (patriarcha Eliáš souzen)

 

Sestry Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve mají ve Lvově na Pluhové 6 kapli, která je jejich soukromým vlastnictvím. V neděli 17.7.2011 proběhla před kaplí další z mnoha provokačních akcí redemptoristů a apostatické hierarchie UHKC, při níž byl tzv. posvěcen kříž. Vše se odehrálo pod vedením O. Fredyny, donedávna synkela Lvovského arcibiskupství. Ten nyní zastává nový úřad církevního politruka lvovské Městské rady. Tento úřad je anachronismem, neboť církev na Ukrajině je oddělena od státu. Hlavním důvodem jejich akce bylo očernit pravověrné, poštvat proti nim své věřící, vzbudit náboženskou nenávist a pak kapli, která je soukromým vlastnictvím sester, ukrást, anebo alespoň zabránit tomu, aby zde byly slouženy svaté liturgie. Jinými slovy – jde o náboženskou diskriminaci! Pravověrní, ačkoli byli při této provokační akci veřejně očerňováni, neodpláceli zlem za zlé.

 

V úterý 19.7.2011 věřící UPHKC připevnili na štít střechy své kaple kříž. Vyvolalo to okamžitou a bouřlivou reakci agresivních stoupenců redemptoristů. Sebrali náš žebřík, protizákonně vylezli na střechu soukromého majetku, kterým je kaple a kříž shodili na zem. Malá skupinka našich věřících musela hledat útočiště v chrámě, jinak hrozilo, že dojde k ublížení na zdraví. Staly se tyto kriminální činy:

a)    nezákonné vniknutí do soukromého objektu a ničení soukromého majetku,

b)    veřejné zhanobení náboženského symbolu, kterým je pro křesťany kříž,

c)    ohrožování na zdraví.

 

Zastrašení věřící UPHKC se ukryli v kapli a volali policii. Než policie přijela, výtržníci utekli. Po této události přijelo na místo činu asi 20 věřících UPHKC. Kolem desáté hodiny večer přijeli vlastníci – sestry – s kamerou. Poprosily, aby byli přítomní i dva biskupové UPHKC. Policie vyšetřovala shození kříže a poškození majetku. Vše sledovalo několik obyvatel z okolních bytů, kteří se už předtím zúčastnili štvavých akcí redemptoristů. Vykřikovali hrubé a nenávistné urážky na adresu pravověrných katolíků. Když patriarcha Eliáš chtěl, aby byly jejich nenávistné reakce zachyceny na kameru, vyvolalo to ještě větší projevy nenávisti. Brzy nato se mnozí zfanatizovaní seběhli a skupina asi 30 lidí začala už fyzicky napadat pravověrné. Policie místo toho, aby zabezpečila veřejný pořádek, nechala útočníky dělat, co chtěli. Duchem nenávisti naplněná paní X. přiběhla a napadla sestru, která natáčela. Patriarcha Eliáš, který vedle sestry stál, ji začal chránit před dalšími údery a rovněž kryl kameru. Při sebeobraně zasáhl ve tmě rukou tvář útočící ženy. Druhá přítomná sestra musela dále odrážet útočnici. Metoda byla jasná: útočit a provokovat, a pokud se někdo bude bránit, strhnout hysterický povyk, jakoby útočníkům bylo ublíženo, pak jet za svým už uplaceným lékařem a potvrdit si údajné zranění. To už je materiál k vyvolání monstrprocesu! Otec patriarcha utrpěl silný úder do hlavy. Brýle mu  upadly na zem. Druhý biskup byl rovněž zraněn úderem do hlavy. Policie nereagovala ani na upozornění, že zde pobíhá agresivní muž s nožem a později s asi 40 cm železnou holí a vyhrožuje. Smluvení výtržníci začali od policie agresivně vyžadovat zatčení patriarchy Eliáše. Patriarcha Eliáš policistům řekl, aby identifikovali a zatkli výtržníky. Policie místo toho bez vysvětlení násilně táhla patriarchu do auta. Vše svědčilo o tom, že jde o organizovanou akci, za níž stojí redemptoristi a apostatické vedení UHKC. Při svěcení kříže v neděli prohlásili, že přišli proto, aby byla odstraněna takzvaně nebezpečná sekta. Toto je veřejné očernění a trestné rozpalování náboženské nenávisti.

 

Jasným důkazem, že celá akce měla předem stanovený cíl bylo, že neodvezli žádného z útočníků, ale zatkli pouze otce patriarcha, který se proti rozběsněné hordě bránil. Na policii jej zadržovali od 24:00 do 14:30. Nedovolili mu zdokumentovat stopy po úderech, ač o to žádal. V 9 hodin měl proběhnout rychlosoud. Policie však soudu Ševčenkivského rajónu poskytla pouze jednostranný svědecký materiál dodaný stranou útočníků.

 

Na hlavní soudkyni byl vytvořen manipulační tlak, aby soud skončil strašným paradoxem, a to trestem vězení nebo deportace! O toto usilují vládnoucí církevníci UHKC už několik let. 67-letý advokát vyžadoval, aby byla dána možnost svědčit i ukřivděné straně. Nakonec to prosadil. Když tři sestry a jeden muž vystoupily s pravdivým svědectvím, bylo jasné, že svědectví nepřátel bylo tendenční a lživé.

 

Patriarcha Eliáš, patriarcha Byzantského katolického patriarchátu, který se stal obětí agresivní hordy, byl odsouzen k finanční pokutě 51 hřiven. Redemptoristi, vedení UHKC a jimi ovlivnění věřící jsou nespokojeni. Zřejmě se budou prostřednictvím uplacené apelace dožadovat absurdního uvěznění patriarcha!

 

Na soudu byly podány tyto žaloby:

Žaloba č.1: Tato sekta narušuje noční klid, děti nemohou spát.

Odpověď: Naše večerní bohoslužby trvají od 19:30 maximálně do 21:30 a nijak nenarušují noční klid. Večer 19.7. nenarušili noční klid pravověrní katolíci, ale zfanatizovaní stoupenci redemptoristů.

 

„Děti nemohou spát“ – Žalobkyně, která žaluje patriarchu Eliáše, že on a pravověrní jsou vinní, že její děti nemohou spát, si neuvědomuje, koho odsuzuje. Patriarcha Eliáš bojuje proti destruktivním vlivům, které útočí na ukrajinskou společnost. Jde hlavně o zavádění juvenilní justice a demoralizování dětí skrze sexuální antivýchovu ve školách. Bojuje, vážená žalobkyně za vás a za vaše děti. Budete klidně spát, až budou ve škole vaše děti demoralizovány skrze homosexuální propagandu, anebo až vám juvenilní justice vaše děti vezme bez možnosti se odvolat? Víte, co je čeká? Budou dány do sběrných táborů a pak prodány prostřednictvím tzv. mezinárodní adopce homosexuálům či pedofilům, nebo dokonce bude vaše dítě prodáno na orgány. Toto je už běžná praxe na Západě! Patriarcha Eliáš i věřící UPHKC píší stovky dopisů prezidentu, vládě, poslancům i mezinárodním organizacím proto, abyste vy, ale i vaše děti, mohly pokojně spát. Až vám budou vaše děti vzaty, budou bezútěšně plakat a vy budete prožívat bezesné noci v zoufalství. Příkladem oběti juvenilní justice je paní Zacharová, které vzali 3-letou dceru a dodnes ji jí nevrátili. Paní Zacharová byla na intervenci patriarchy Eliáše nejprve převezena z francouzské věznice do Ruska a na další jeho intervenci dal prezident této nevinné matce amnestii. Ten, který vůči vám koná to největší dobro, sedí na lavici obžalovaných a vy na něj žalujete a žádáte trest. Patriarcha Eliáš vyzval všechny církevní představitele na Ukrajině, aby do 1.8. napsali výzvu poslancům Parlamentu, aby za žádnou cenu nebyla juvenilní justice v srpnu 2011 a ani nikdy v budoucnu uzákoněna.

 

 

Žaloba č.2: Patriarcha Eliáš se bránil před zatčením.

Odpověď: Patriarcha Eliáš i sestry a věřící mají zkušenosti, že se policie stala nástrojem podlých zájmů apostatické hierarchie, a proto nechránila oběti anebo se dokonce přímo zločinu účastnila. Příklad Stryj – srpen 2008, únos kandidátky z kláštera v Brjuchoviči s pomocí policie 2009, Čortkiv a Probižná 2010 (www.uogcc.org.ua). Policie na Pluhové 19.7.2011 neudala důvod, proč nelegitimuje a nezatýká výtržníky ani ty, kteří se dopustili kriminálního činu. Neudala důvod, proč jako jediného zatýká patriarchu Eliáše, na kterého útočníci napadali.

 

 

Žaloba č.3: Patriarcha uhodil po tváři jednu z osob.

Odpověď: Patriarcha bránil sestru před útočnicí, která ji napadla a uhodila do kamery. Bránit druhého před útokem je povinností každého občana. V zápětí, co patriarcha v sebeobraně zasáhl (ve tmě, kolem jedenácté hodiny večer) tvář útočící ženy, sám byl silně udeřen do hlavy. Podle církevních kánonů za fyzické napadení biskupa dopadá nejtěžší trest exkomunikace. To platí i pro výtržníky, kteří fyzicky zbili druhého tam přítomného biskupa.

 

 

Kdo je a co reprezentuje patriarcha Eliáš? Patriarcha Eliáš je zároveň patriarchou nově vzniklého Byzantského katolického patriarchátu (BKP). Je pravdivým mnichem, doktorem teologie a bývalým učitelem katolické dogmatiky. Hájí základní pravdy evangelia před současnými herezemi, které ničí samu podstatu křesťanství. Rovněž vystupuje proti morální devastaci v církvi i ve světě. On i biskupové patriarchátu, před celým křesťanským světem, dne 1.5.2011 zveřejnili Boží anathemu na současného papeže Benedikta XVI. za to, že beatifikací apostaty Jana Pavla II. uzákonil antievangelium. Tím vyhnal z církve Ducha svatého, Ducha Pravdy, a na jeho místo přijal ducha Assisi, ducha antikrista. Tato anathema dnes dopadá i na všechny biskupy a kněze katolické církve, kteří tvoří jednotu s apostazí Benedikta XVI. a veřejně v liturgii připomínají jeho jméno. Patriarchát BKP vyhlásil rovněž exkomunikaci na 24 protestantských církví za to, že světí aktivní homosexuály či lesby na duchovní a také za to, že žehnají tzv. homosexuálním či lesbickým svazkům či antimanželstvím. Patriarchát tímto chrání podstatu evangelia a spasitelné víry a bojuje proti duchu lži a morální devastaci nejen v katolické církvi, ale v celém křesťanství.

 

Nikdo tak, jako BKP, v poslední době tolik nealarmuje prezidenta, vládu, poslance parlamentu i poslance města Lvova, k ochraně národa proti tzv. juvenilní justici, která bezdůvodně bere děti z dobrých rodin. Tu jde o demoralizaci, démonizaci a genocidu národa. Tento pravdivý a odvážný postoj je výčitkou svědomí apostatické hierarchii UHKC. To je skutečná příčina monstrprocesu. Cíl je jediný: kompromitovat a likvidovat pravověrnou opozici, kterou je UPHKC.

 

(účastník soudu)


Přiložené soubory
Soud od hlavy (patriarcha Eliáš souzen) Stáhnout Soud od hlavy (patriarcha Eliáš souzen) .DOC 55.0 kB