čeština > Video > ?l?nek

Kristovo vzkříšení (video)

Datum:   2019-04-23
Autor:   BKP

 

Kristovo vzkříšení

 

 

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Svým zrakem se podívej na hvězdné nebe, miliony hvězd, vše je v pohybu podle Bohem daných zákonů. Jaká velikost! Slunce je milion tři sta tisíckrát větší než naše Zem. Sírius je ještě dvakrát větší než Slunce a jsou ještě větší nebeská tělesa! K nejbližší hvězdě je vzdálenost asi 4 světelné roky. Naše Země se nachází 26 000 světelných let od středu gala¬xie Mléčná dráha, jejíž jsme součástí. K jiným dalším souhvězdím jsou dokonce miliony světelných let. Úžasné zákony jsou i na naší malinké Zemi: podmínky pro život, tajemství života a jeho předávání, úžasné divy spojené s instinkty zvířat. Tajemství lidského života: imunitní systém, činnost mozku, srdce, plic, nervový systém, zrak. Navíc tajemství duševního a duchovního života člověka, touha po štěstí, svědomí... Jeden zázrak za druhým. Věřit v ateistickou ideologii Darwina je proti kritické vědě i rozumu. Svým rozumem poznáváme neviditelného Tvůrce, který je za tímto stvořením. Zázraky jsou kolem nás. Otevřme oči! Bůh je koná i v našem životě.

 

Rovněž je zázrakem vzkříšení Krista! Boží tajemství nejsou proti rozumu, ale lidský rozum převyšují.

V duchu vidíme kamenný hrob na Golgotě. V noci ze soboty na neděli jej hlídají římští vojáci. Přední kněží a farizeové řekli o mrtvém Ježíši Pilátovi: „Když ještě žil, řekl, že třetího dne vstane z mrtvých. Rozkaž tedy hlídat hrob.“ (Mt 27,63-65)

 

Noc je tichá. V jedné chvíli bylo vzkříšeno a proměněno Ježíšovo tělo, které doposud leželo v hrobě. Toto proměněné tělo prošlo kamenným hrobem, protože už nepodléhá fyzickým zákonitostem.

Moment vzkříšení potvrdil, že Kristovo evangelium je pravda a že Kristus je pravý Bůh. Odehrál se v naprosté tichosti a skrytosti. Ani stráže nevěděly, kdy Kristus vyšel z hrobu.

 

Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Každý z nás se setkává s realitou smrti. Jednou i u tvého hrobu budou stát tví nejdražší a budou plakat. Temné hroby člověka děsí. Ježíš nás však ujišťuje, že budeme vzkříšeni. Naše tělo bude nejen vzkříšeno Boží všemohoucností, ale bude i oslaveno a bude podobné Kristovu vzkříšenému tělu. Toto zaslíbení je pro nás nesmírnou radostí. Ježíš opravdu vstal z mrtvých! I my vstaneme z mrtvých a budeme mít účast na nekonečném štěstí a radosti v nebi.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

všichni opakujeme: „Kristus byl vzkříšen, první z těch, kdo zesnuli.“ (1Kor 15,20)

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Společně řekneme: „Kristus vstal z mrtvých!“, a jeden dodá: „Vpravdě vstal!

 

d) Zpěv (5 minut):

„Zmrtvýchvstal Ježíš náš Pán“. Během zpěvu ve víře prožívám radost z Kristova vzkříšení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle