čeština > Video > ?l?nek

Ježíšovo nanebevstoupení (video)

Datum:   2018-05-01
Autor:   BKP

 

Ježíšovo nanebevstoupení

 

 

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Ježíš se po svém zmrtvýchvstání zjevoval 40 dní. „Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří... (viz 1Kor 15,5-6) Na 40. den z Olivné hory vstoupil na nebesa, a oblak jim Ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za Ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: ‚Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste Ho viděli odcházet.‘“ (Sk 1,10-11)

 

Boží slovo svědčí: „Spolu s Ním, s Ježíšem, nás vzkřísil a spolu s Ním nás uvedl na nebe.“ (Ef 2,6) „Jdu, abych vám připravil místo v nebi.“ (srov. J 14,3) Máme rezervované místo v nebi, tam je náš domov. Kdyby nám někdo daroval překrásný dům uprostřed zázračné přírody, přáli bychom si podívat se na ten dům.

Uvědomuji si, že mám v nebi připraveno místo. Nechci ho ztratit.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Všichni opakujeme: Čtyřicátého dne Ježíš vstoupil na nebesa.‘“ (Sk 1,11)

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Jeden řekne Ježíšova slova: „Připravil jsem ti místo v nebi,“ a všichni odpoví: „Děkuji Ti, Ježíši!“

 

d) Zpěv (5 minut):

Prožívám, že mám připraveno místo v nebi. Svým duchem už vcházím na to místo. Píseň: „Sláva, sláva, duše zaplesá.


 

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle