čeština > Video > ?l?nek

Ježíšovo nanebevstoupení (video)

Datum:   2017-05-25
Autor:   BKP

 

Ježíšovo nanebevstoupení

 

 

a) úvod – Rozjímání nad Božím slovem

Ježíš se po svém zmrtvýchvstání zjevoval 40 dní. „Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří… (viz 1Kor 15,5-6) Na 40. den z Olivné hory vstoupil na nebesa, a oblak jim Ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za Ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: ‚Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste Ho viděli odcházet.‘“ (Sk 1,10-11)

Boží slovo svědčí: „Spolu s Ním, s Ježíšem, nás vzkřísil a spolu s Ním nás uvedl na nebe.“ (Ef 2,6) „Jdu, abych vám připravil místo v nebi.“ (srov. J 14,3) Máme rezervované místo v nebi, tam je náš domov. Kdyby nám někdo daroval překrásný dům uprostřed zázračné přírody, přáli bychom si podívat se na ten dům.

Uvědomuji si, že mám v nebi připraveno místo. Nechci ho ztratit.

b) 5 minut všichni opakujeme: Čtyřicátého dne Ježíš vstoupil na nebesa.‘“ (Sk 1,11)

c) 5 minut: Jeden řekne Ježíšova slova: „Připravil jsem ti místo v nebi,“ a všichni odpoví: „Děkuji Ti, Ježíši!“

d) 5 minut: Prožívám, že mám připraveno místo v nebi. Svým duchem už vcházím na to místo.

Píseň: „Sláva, sláva, duše zaplesá.