čeština > Video > ?l?nek

Křest ohněm (video)

Datum:   2018-05-21
Autor:   BKP

 

Křest ohněm

 

 

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Ježíš řekl: „Oheň jsem přišel hodit na zem, a co chci, ať hoří.“ (srov. Lk 12,49-50) O jaký oheň jde? O oheň čisté Boží lásky – agapé – který hoří touhou po Bohu a záchraně nesmrtelných duší. O Ježíšovi je řečeno: „On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ (Mt 3,11) Tento očistný oheň, který je také spojen s Duchem svatým, spaluje už zde na zemi strusku našeho egoismu a hříšných závislostí. Ať očišťuje i náš rozum, vůli, paměť, pocity, srdce, vzpomínky, představy, plány... Ať nás uvádí do plné pravdy.

 

Nad apoštoly se ukázaly ohnivé jazyky. Sám Ježíš tento oheň hodil na zem a chce, ať hoří. K tomu dodává komentář, že nepřinesl na zem falešný pokoj, ale rozdělení. Je to tak proto, že mnozí hrdě odmítnou Boží království a tvrdě se postaví i proti členům vlastní rodiny.

 

Tento oheň působí duševní bolest, ale zároveň očišťuje duši!

Boží vůlí je, aby byl tento oheň hozen a aby hořel. Nepřátelé Krista se ho snaží uhasit! Já ale chci, aby hořel. Ať ve mně hoří! Už hoří!

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Všichni opakujeme: „Ježíš řekl: ‚Oheň jsem hodil na zem, a co chci, ať hoří!‘ (srov. Lk 12,49-50)

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Neviditelný oheň ve mně nyní spaluje sílu hříchu. Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á [*] a jeden dodá: „Ať ve mně hoří!

 

d) Zpěv (5 minut):

Osobně prožívám tuto pravdu a vírou si uvědomuji realitu: „Už hoří!“ Neviditelný oheň ve mně nyní spaluje sílu hříchu. Píseň: „Duchu Boží“ (viz vysvětlující text níže a na str. 43)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení ke zpěvu v jazycích: jeden drží melodii a zazpívá se dvakrát píseň „Duchu Boží“ spolu s ostatními táhlým způsobem a potřetí už jen jeden tiše zpívá základní melodii a ostatní začnou preludovat improvizovaně různé melodie, ale duchem si uvědomují, že teď jsou před Bohem, svůj osobní vztah k Němu a chválí Boha, už ne slovy, ale jen zpěvem. Je dobré si při tom například uvědomit obraz, že stojím před Kristem, On mě svou krví zbavil všech hříchů a já Mu za to teď děkuji, anebo si uvědomit moment své smrti, jak vcházím do světla před Krista, s vědomím, že On mi odpustil hříchy a svou smrtí mě zachránil. Jde vlastně o modlitbu v Duchu, v tu chvíli „se za nás Duch Boží přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými“ (viz Ř 8,26). A pokud přijdou někomu i nějaká neznámá slova, tak je může klidně zapojit do zpěvu a být si vědom, že v tu chvíli je Duch Boží skutečně přítomen a působí.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle