čeština > Video > ?l?nek

Křest Duchem svatým (video)

Datum:   2018-05-20
Autor:   BKP

 

Křest Duchem svatým

 

 

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Ježíš řekl: „I vy dostanete sílu Ducha svatého, a budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Podmínkou přijetí Ducha svatého je pokání: „Obraťte se... a přijmete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám i všem kteří jsou daleko ...“ (Sk 2,38-39)

Je třeba skrze neustálé pokání znovu a znovu přijímat Ducha svatého! Znamená to vycházet z temnoty hříchu a vcházet do Božího světla, ze lži do pravdy, ze smrti do života! Každé postavení se do světla vyžaduje zapření sebe.

 

Vždy, když konáme pokání, tedy vcházíme do Boží přítomnosti a zde vyznáváme svůj hřích a víru v sílu Ježíšovy krve, znovu přichází Duch svatý a dává světlo a sílu k poznání a k realizování Boží vůle! „Duch svatý se za nás přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými.“ (Ř 8,26) Pokud přijímáme Ducha svatého v plnosti, duch světa musí z naší duše ustoupit!

 

Abychom byli Kristovými svědky, máme přijat sílu Ducha svatého. Bez této síly budeme ne svědky, ale zrádci. Proč? Protože v nás je otrávený kořen – hříchem narušená přirozenost – a ta snadno věří lži a na druhé straně zpochybňuje pravdu. Tento tlak temnoty a hříchu je v nás, proto potřebujeme Boží sílu, abychom nezapřeli Krista, ale naopak o Něm svědčili a byli ochotni pro Něj i život obětovat.

Máme přijmout sílu Svatého Ducha, abychom byli Kristovými svědky.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Všichni opakujeme: „I vy přijmete sílu Svatého Ducha a budete mými svědky.“ (Sk 1,8)

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á [*] a jeden dodá: „Přijímám sílu Ducha svatého, abych byl Tvým svědkem.

 

d) Zpěv (5 minut):

Osobně prožívám, jak na apoštoly sestupuje Duch svatý a v tuto chvíli Ho s vírou a v plnosti přijímám.

Modlitba v jazyku (srov. Sk 2,4).

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.

 

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle