čeština > Video > ?l?nek

Křest Duchem svatým (video)

Datum:   2018-05-20
Autor:   BKP

 

Křest Duchem svatým

 

 

a) úvod – Křest Duchem svatým

 

Ježíš řekl: „I vy dostanete sílu Ducha svatého, a budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Podmínkou přijetí Ducha svatého je pokání: „Obraťte se… a přijmete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám i všem kteří jsou daleko …“ (Sk 2,38-39)

 

Je třeba skrze neustálé pokání znovu a znovu přijímat Ducha svatého! Znamená to vycházet z temnoty hříchu a vcházet do Božího světla, ze lži do pravdy, ze smrti do života! Každé postavení se do světla vyžaduje zapření sebe.

 

Vždy, když konáme pokání, tedy vcházíme do Boží přítomnosti a zde vyznáváme svůj hřích a víru v sílu Ježíšovy krve, znovu přichází Duch svatý a dává světlo a sílu k poznání a k realizování Boží vůle! „Duch svatý se za nás přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými.“ (Ř 8,26) Pokud přijímáme Ducha svatého v plnosti, duch světa musí z naší duše ustoupit!

 

Abychom byli Kristovými svědky, máme přijat sílu Ducha svatého. Bez této síly budeme ne svědky, ale zrádci. Proč? Protože v nás je otrávený kořen – hříchem narušená přirozenost – a ta snadno věří lži a na druhé straně zpochybňuje pravdu. Tento tlak temnoty a hříchu je v nás, proto potřebujeme Boží sílu, abychom nezapřeli Krista, ale naopak o Něm svědčili a byli ochotni pro Něj i život obětovat.

 

Máme přijmout sílu Svatého Ducha, abychom byli Kristovými svědky.

 

a) všichni opakujeme: „I vy přijmete sílu Svatého Ducha a budete mými svědky.“ (Sk 1,8)

b) Společně řekneme: „Ježíši“ a jeden dodá: „Přijímám sílu Ducha svatého, abych byl Tvým svědkem.“

c) Osobně prožívám, jak na apoštoly sestoupil Duch svatý a v tuto chvíli Ho s vírou a v plnosti přijímám.

Zpěv anebo modlitba v jazyku.

 

 

Stáhnout: Nová verze modlitební brožurky ke svěcení neděle

formát doc ,         formát pdf (verze pro tisk)