English > UOGCC Publications

A letter to ex-Pope Benedict XVI (+ video)

Post date:   2018-04-13
Autor:   BCP
Dear ex-Pope Benedict,the Byzantine Catholic Patriarchate addresses You with a request the purpose of which is restoration of the Church. It concerns primarily the issue of Vatican Council II and its fruits that we are reaping today. Therefore, what is required of You is a gesture of repentance for Vaticanum II which You attended as a peritus. It is enough if You make a single statement today: “Concilium Vaticanum Secundum was heretical. Its fruits today are the evidence.” Without this clear attitude, the truth cannot be called the truth, a lie a lie and a heresy a heresy, and so the Church cannot repent. We beseech You on behalf of poor Catholics: do set an example of true repentance now, so that the Church may be released from the curse and saved from self-destruction.Let us abide in Christ and His Word out of love for our neighbours too

Post date:   2018-04-11
Autor:   BCP
The devil often uses sadness to break the relationships in the family or community! Sometimes, without meaning to, we focus our mind on a problem or begin to daydream and we do not realize that our face speaks louder than words (that is why people, when talking together, watch the face in order to sense what the other person means by his or her words). However, our face speaks even when our mouth is silent. Our thought, behind which is a certain spirit, becomes visible on our face – in our eye. That is why we should abide in and be filled with Christ and His Word at least out of love for our neighbours.A V4 keresztények bünbánattartása Pünkösd előtt (in Hungarian)

Post date:   2018-04-10
Autor:   BCP
Köszönet mindazoknak, akik Csehországban és Szlovákián, Húsvét hétfőn őrt álltak,tereken zászlót tartva kezükben, ezzekkel a feliratokkal: Állj, gyermekrablásnak! (Isztambul)Állj, iszlamizációnak! (Dublin IV)S.O.S.: Jézus, ments meg minket! De ez a küzdelem nem szűnt meg Szlovákiában és a V4-es országokban sem. Ezért a bizánci katolikus pátriárka ismét arra ösztönzi a keresztényeket Csehorszában, Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon, hogy az ima fogadalmat hosszabítsák meg Pünkösdig, május 20-ig a Szentlélek ünnepéig. Bárcsak igéretet tennének más hívők is. "Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen” (Ef 6,12).5 parts of Celebration of Sunday – Part V / Emmaus (video)

Post date:   2018-04-08
Autor:   BCP
5 parts of Celebration of Sunday – Part V / Emmaus. Patriarch Elijah; Byzantine Catholic PatriarchateRepentance of the Christians of the V4 countries before Pentecost (video)

Post date:   2018-04-08
Autor:   BCP
Thanks are due to all who kept watches in the Czech Republic and Slovakia on Easter Monday. To them who stood on the squares with placards:Stop to the stealing of children! (Istanbul)Stop to Islamization! (Dublin IV)SOS: Jesus, save us! However, the fight has ended neither in Slovakia nor in the V4 countries. Therefore, the Byzantine Catholic Patriarchate calls again on the Christians of the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary to extend their promise to the Feast of the Holy Spirit, 20 May. May other believers make the same promise. “We do not wrestle against flesh and blood, but against the spiritual forces, the world rulers beneath heaven.” (cf. Eph 6:12f)Pokuta chrześcijan krajów V4 przed Zesłaniem Ducha Świętego (wideo/polska wersja)

Post date:   2018-04-07
Autor:   BCP
Dziękujemy wszystkim, którzy w Czechach i na Słowacji w Poniedziałek Wielkanocny stali na warcie. Stali na placach z transparentami: Stop kradzież dzieci! (Stambuł) Stop islamizacje! (Dublin IV) S.O.S.: Jezu, ratuj nas! Jednak ta walka nie zakończyła się ani na Słowacji, ani w krajach V4. Dlatego Bizantyjski Katolicki Patriarchat ponownie zachęca chrześcijan z Czech, Słowacji, Polski i Węgier do przedłużenia swojej obietnicy do święta Zesłania Ducha Świętego 20 maja. Niech obietnicę złożą także inne chrześcijanie. „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12).Reflection on 1 Cor 15:3-5

Post date:   2018-04-07
Autor:   BCP
In the Letter to Corinth, the Apostle Paul speaks about the resurrection from the dead. He writes: “Now I would remind you, brethren, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are saved, if you hold fast to the word I preached to you.” (1Cor 15:1-2) Then the Apostle mentions that Jesus appeared to Peter and the Twelve, and he continues: “After that He appeared to more than five hundred brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep.”During this Eastertide, let us realize that Jesus not only died for our sins but was really raised from the dead and is with us all the days of our life!Word of Life – 1 Cor 15:3-5 (8/4/2018 – 22/4/2018)

Post date:   2018-04-07
Autor:   BCP
“For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Cephas, then to the twelve.”The Mother of Jesus – the testament from the cross (video)

Post date:   2018-04-05
Autor:   BCP
What is the relation of our Patriarchate to the Mother of Jesus?Fully biblical, in line with the whole Church’s tradition. Jesus is true God and Mary is the Mother of God – Birth-giver of God – Theotokos. It was proclaimed at the Council of Ephesus in 431. She well deserves special honour from everyone who has received Jesus, as stated in the Scripture: “All generations will call me blessed.” (Lk 1:48) It is not enough to have an academic – dead Jesus. One needs to have the living Jesus. This is the biblical equation: Mary and the Holy Spirit equals the living Jesus.A critical view of the papacy (video)

Post date:   2018-04-04
Autor:   BCP
The authority in the Church is based on the vertical – on the relationship to God – and determines the horizontal – human relationships. The essence of the papacy is to protect the vertical, i.e. to protect the Church against heresies in matters of faith and morals. If the Pope does so, every Christian, including non-Catholics, must gratefully accept this service of his, even if they do not fall within his jurisdiction, such as the Orthodox or Protestants. If the Pope neglects to protect the Church against heresies, or if he does the opposite, as is the case today, he does harm to the whole Church. Every Christian must distance himself from such a manifest heretic.Resurrection of Christ (video)

Post date:   2018-04-01
Autor:   BCP
Resurrection of Christ. + Elijah  Patriarch of the Byzantine Catholic PatriarchateFrom Gethsemane to Golgotha (Way of the Cross) (video)

Post date:   2018-03-30
Autor:   BCP
From Gethsemane to Golgotha (Way of the Cross). Patriarch Elijah; Byzantine Catholic PatriarchateBűnbánat és imádság - a V4 országok püspökeinek (in Hungarian)

Post date:   2018-03-30
Autor:   BCP
Nagyböjti időszak csúcsosodik, belépünk a Szent hétbe. Emlékezünk Krisztus Megváltó halálára és dicsőséges Feltámadására.A bizánci katolikus patriarchátus kéréssel fordul Önökhöz , a V4 országainak tiszteletreméltó püspökiehez. Ösztönözzenek húsvéti felvonulásra 2018. április 2-án. Ez a felvonulás legyen minden faluban és városban a családért és nemzetért. Tisztelt püspökök és papság, bűnbánat ezen formája által, készítsétek el az utat Isten csodájának. V4- ek országait: Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot és Lengyelországot, akkor Isten megmenti!Last Supper and Gethsemane (reflection) (video)

Post date:   2018-03-29
Autor:   BCP
Last Supper and Gethsemane (reflection). Patriarch Elijah; Byzantine Catholic PatriarchatePokuta i modlitwa – biskupom krajów V4 (+ wideo)

Post date:   2018-03-28
Autor:   BCP
Czas postu osiąga punkt kulminacyjny, wchodzimy do Wielkiego Tygodnia. Wspominamy zbawczą śmierć Chrystusa i Jego Chwalebne Zmartwychwstanie.Bizantyjski Katolicki Patriarchat prosi Was, szanowni biskupi z krajów V4: Zachęcajcie do procesji wielkanocnej 2 kwietnia 2018 roku. Niech ta manifestacja w obronie rodziny i narodu następnie odbędzie się w każdej wiosce i w każdym mieście. Drodzy biskupi i kapłani, przez tę konkretną formę pokuty przygotujcie drogę do cuda Bożego. Wtedy Bóg uratuje kraje V4: Czechy, Słowację, Węgry i Polskę!Repentance and prayer – to the bishops of the V4 countries (+ video)

Post date:   2018-03-27
Autor:   BCP
The Lenten season culminates; we are entering the Holy Week. We commemorate Christ’s redemptive death and His glorious resurrection.The Byzantine Catholic Patriarchate is pleading You, Most Reverend Bishops of the V4 countries: Please, encourage Your priests and believers to hold the Easter procession on 2 April 2018. This demonstration in support of the family and nation will then take place in every village and town.Dear bishops and priests, prepare the way for God’s miracle through this specific form of repentance. God will then save the V4 countries: Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland!Antyreforma, Kościół i Sodoma – Część 7: Korzenie apostazji w Kościele (wideo)

Post date:   2018-03-27
Autor:   BCP
Antyreforma, Kościół i Sodoma – Część 7: Korzenie apostazji w KościeleAntyreforma, Kościół i Sodoma – Część 6: Odpowiedź na oświadczenia Kobylińskiego (wideo)

Post date:   2018-03-27
Autor:   BCP
Antyreforma, Kościół i Sodoma – Część 6: Odpowiedź na oświadczenia KobylińskiegoAntyreforma, Kościół i Sodoma – Część 5: Odpowiedź na oświadczenia Kobylińskiego (wideo)

Post date:   2018-03-27
Autor:   BCP
Antyreforma, Kościół i Sodoma – Część 5: Odpowiedź na oświadczenia KobylińskiegoWord of Life – Gal 3:11 (25/3/2018 – 8/4/2018)

Post date:   2018-03-24
Autor:   BCP
“But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for ‘the just shall live by faith’”