Tajemnica Fatimy po 100 latach - Część 1: Apostazja w Kościele (+ wideo - Polish version)

Post date:   2017-12-13
Autor:   BCP
  W tym roku minęło 100 lat od zjawienia w Fatimie. Co tomu poprzedziło i co miało nastąpić?   W XVIII wieku nastąpiło oświecenie. W XIX wieku z oświecenia wyłania się modernizm. W rzeczywistości chodziło o zniszczenie podstawowych prawd chrześcijaństwa – o apostazje w Kościele. Papieski rząd był nadużyty, aby wprowadzić proces auto-genocydu w Kościele. Jan XXIII i Paweł VI, jako papieże, rozwinęli herezje. Dlatego Sobór Watykański II był i jest nieprawidłowy, a te papieże jako heretycy powinni być pośmiertnie ekskomunikowane z Kościoła! Oni popełnili wiele większą przestępczość niż papież Honoriusz, który został pośmiertnie ekskomunikowany z Kościoła (zob. Bulla Pawła IV «Cum ex Apostolatus Officio»). To pierwszy krok w kierunku prawdziwej pokuty za apostazje w Kościele!The obedience of faith (video)

Post date:   2017-11-23
Autor:   BCP
The obedience of faith. + Elijah Patriarch of the Byzantine Catholic PatriarchateThe Secret of Fatima after 100 years. Part one: Apostasy in the Church (+ video)

Post date:   2017-11-14
Autor:   BCP
This year marks the centenary of the apparition at Fatima. What preceded it and what followed it?The 18th century saw the rise of the Enlightenment. The continuation of the Enlightenment in the 19th century was Modernism. It resulted in the destruction of the fundamental truths of Christianity – apostasy in the Church. The papacy was abused to launch a process of autogenocide of the Church.Poles versus Islamization (+ video)

Post date:   2017-11-13
Autor:   BCP
At a critical moment at the Battle of Vienna in 1683, the King of Poland intervened with his troops, and Europe was saved from the crescent rule!Faced with current Islamization, the Poles turned to God for help by the prayer of the Rosary. The government subsequently quitted a credit line from the IMF and refused to implement migrant quotas! At the same time, however, Archbishop Wojciech Polak abused his pastoral authority with a gross lie and opposed the authority of God! He threatened to exclude every priest who protects the faith and the nation. Let the punishment by which he threatens fall on him. Let him be excluded!Polacy przeciwko islamizacji (+ wideo - polish version)

Post date:   2017-11-12
Autor:   BCP
W krytycznym momencie bitwy pod Wiedniem w 1683 r. dołączył się do walki polski król ze swoim wojskiem, a Europa została uratowana od panowania półksiężyca!   W dzisiejszej islamizacji Polacy zwrócili się do Boga w modlitwę Różańca z prośbą o pomoc. W wyniku rząd odrzucił kredyt MFW i kwotę islamizacji! Ale jednocześnie arcybiskup Wojciech Polak brutalnym kłamstwem nadużył swego duszpasterskiego autorytetu i sprzeciwił się autorytetowi Boga! Groził ekskomuniką każdemu kapłanowi, który chroni wiarę i swój naród. Kara, którą grozi, niech spadnie na niego. Niech on zostanie ekskomunikowany!Świętowacławska manifestacja za naród (wideo - polish version)

Post date:   2017-10-16
Autor:   BCP
Świętowacławska manifestacja za naród (wideo - polish version)St Wenceslas Feast Demonstration on behalf of the nation (video)

Post date:   2017-10-10
Autor:   BCP
St Wenceslas Feast Demonstration on behalf of the nationSt Wenceslas Feast Initiative (video)

Post date:   2017-10-02
Autor:   BCP
St Wenceslas Feast InitiativeŚwiętowacławska inicjatywa (wideo - polish version)

Post date:   2017-09-28
Autor:   BCP
Świętowacławska inicjatywa (polish version)5 parts of Celebration of Sunday – Part IV / Baptism with the Holy Spirit (video)

Post date:   2017-06-04
Autor:   BCP
5 parts of Celebration of Sunday – Part IV / Baptism with the Holy Spirit