čeština > Aktuální > Article

Sedm slov z kříže – ІІ. slovo z kříže: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43) (video)

Datum:   2015-04-14
Autor:   BKP

 

Sedm slov z kříže (rozjímání)


ІІ. slovo z kříže: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

(Lk 23,43)

 

 

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Lk 23,39-43: „Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

 

„Ježíši,...“ lotr se zadíval do ztrýzněné Ježíšovy tváře: rána způsobená palicí přes nos a pravou tvář, na očních víčkách a obočích odřeniny, opuchlina na jařmovém oblouku, krvácení z nosu, pohmožděniny a poranění kůže, tvář se zalévá krví z cév na hlavě, které propíchly ostny. Z Jeho ran na rukou a nohou teče krev. Lotr slyší posměch a rouhání vojáků, i druhého zločince visícího na kříži. Slyší rouhání zpupné hierarchie. On se však, vědom si vlastního hříchu, zadíval Ježíšovi do očí, uvěřil v Něho a s vírou vyslovil: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Tímto zároveň vyznal veřejně před všemi, že Ježíš je opravdu Boží Syn, který odpouští hříchy a dává účast v Božím království. Bylo to slavné a veřejné vyznání Ježíše před Jeho nepřáteli, kteří se Mu posmívali.

 

Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím tobě: ‚Dnes budeš se mnou v ráji.‘“ Ježíš vzal na sebe jeho hříchy a spasil ho. Ježíš snímá hříchy v každém čase z duší těch, kteří přiznají, že jsou hříšníci a vírou vzývají Jeho jméno: Ježíš, aramejsky Jehošua, to znamená (Bůh je spása). Tak Ho nazývala Jeho Matka, apoštolové i všichni ostatní.

 

Na Golgotě byly tři kříže. Na prostředním umíral jediný spravedlivý, a to Ježíš. Ostatní lidstvo bude umírat buď jako nekající zločinec bez Ježíše, anebo jako kající zločinec. Ale ne až tehdy, když budu fyzicky umírat, musím už dnes začít umírat hříchu, tím, že ho přiznám, odsoudím a uvěřím v moc Beránka, který snímá hřích světa!

Všichni jsme hříšníci, ale je rozhodující, jestli jsme udělali to, co lotr: Přijali Ježíše a uvěřili v Něho.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Dívám se do ztrýzněného Ježíšova obličeje a všichni opakujeme: „Za své hříchy jsem odsouzen k trestu smrti. Ježíši, vzpomeň si na mě.“

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Společně řekneme: „Věřím ti, Ježíši“ a jeden dodá: “Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43)

 

d) Modlitba srdcem (5 minut):

Všichni vzýváme: „Je-ho-šu-á-á-á [*]. Nyní si uvědomuji: „Ty, Ježíši, jsi mi teď odpustil všechny hříchy.“

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.

 

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle