čeština > Video

Habemus papam (+video)

Datum vydání :   2019-10-15
Autor:   BKP
Biskupové synodu Byzantského katolického patriarchátu pronesli a zveřejnili svou volbu: „V této mimořádné situaci si jako pravověrný katolický biskup před Bohem a před církví uvědomuji svou povinnost, a proto volím za právoplatného papeže arcibiskupa Carlo Maria Viganò.“Pohanský rituál s Bergogliem ve Vatikánu (video)

Datum vydání :   2019-10-14
Autor:   BKP
II. Vaticanum, Nostra aetate: „Církev nabádá své věřící, aby... ve spolupráci se stoupenci jiných náboženství uznávali... a podporovali... hodnoty, které u nich jsou.“  Odpověď: „Co pohané obětují, obětují ne Bohu, ale démonům.“ (1Kor 10,20) Je vrcholem zrady Krista nabádat věřící, aby uznávali, a dokonce aktivně podporovali uctívání satana a démonů!  Toto byly jen teoretické dokumenty. František už ale v jejich duchu koná rituály přímo ve Vatikánu. Bylo by třeba pozvat pravdivé exorcisty, kteří by z Vatikánu vyhnali legie démonů i s jejich nositeli. Pak by nastala duchovní obroda centra křesťanství.  Pán Ježíš dal příkaz apoštolům: „Démony vyhánějte!“ (Mt 10,8) František koná pravý opak. Vhání démony přímo do nitra katolické církve! Jak dlouho ještě?Papež heretik – 3 varianty (video)

Datum vydání :   2019-10-13
Autor:   BKP
Od 6. do 27. 10. 2019 probíhá ve Vatikánu Synoda o Amazonii. Pseudopapež František má za cíl prosadit ducha pohanství do centra církve. Vyhnáním Ducha svatého způsobí ukončení každodenní oběti (srov. Mt 24,15, Dan 11,30). Místo Ducha svatého má v liturgii zavládnout duch pohanství. Za pohanskými rituály je skrytá úcta k ďáblu. Tím se otevře cesta přechodu katolické církve na anticírkev New Age.  Otázka: Koho navrhuje Byzantský katolický patriarchát za papeže?  Odpověď: Jsme přesvědčeni, že Boží vůlí je, aby byl za papeže vybrán a prohlášen arcibiskup Carlo Maria Viganò. Skončí každodenní oběť (video)

Datum vydání :   2019-10-12
Autor:   BKP
„...uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na svatém místě...“ (Mt 24,15) Ježíš upozorňuje na Danielovo proroctví, které se vztahuje na dobu masového vnitřního odpadu: „... znesvětí svatyni, vymýtí každodenní oběť a dá tam ohyzdnou modlu.“ (Dan 11,31) Závěr: Odpadlík Bergoglio není platným papežem. V současné době ničí všechny základy církve. Biskup nebo kněz ho nemůže ve svaté liturgii vyhlašovat za „našeho papeže“ ani vyznávat jednotu s ním. Pokud to dělá, jsou dvě možnosti: buď lže a s Bergogliem ve skutečnosti v jednotě není, anebo mluví pravdu, a v tom případě slouží liturgii neplatně!Manifestácie za ochranu rodiny na Slovensku. Sedembolestnej Panny Márie 15. 9. 2019

Datum vydání :   2019-10-10
Autor:   BKP
Podobné manifestácie za obnovu rodiny a vzkriesenie národa, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, prebiehali aj v iných mestách Slovenska.Anathema za Synodu o Amazonii na 26 kardinálů, 134 biskupů a 99 kněží (video)

Datum vydání :   2019-10-04
Autor:   BKP
Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, kteří opustili Kristovo evangelium a Kristova Ducha (Ř 8). Místo toho přijali ducha hereze a hlásají antievangelium. Sami se tím vyloučili z Tajemného Těla Kristova a jsou na cestě do zavržení, i když zastávají nejvyšší úřady v církvi.Loupežnická synoda o Amazonii (video)

Datum vydání :   2019-10-04
Autor:   BKP
V Efezu v roce 449 proběhla loupežnická synoda. Letos má být opět, a to ve Vatikánu – o Amazonii. Cílem je prosazení ducha pohanství, okultních praktik, čarodějnictví, magie, věštění a spiritismu, a to dokonce i do liturgie. Svědčí o tom přípravný dokument Instrumentum Laboris. Jde o zjevné hereze, především panteismu, které ničí nejen podstatu katolické víry, ale plně protiřečí i celému křesťanství.Svatováclavská iniciativa. Praha, 28. 9. 2019 (video)

Datum vydání :   2019-10-01
Autor:   BKP
Svatováclavská iniciativa. Praha, 28. 9. 2019Je pseudo-papež František schizmatik? (+video)

Datum vydání :   2019-09-27
Autor:   BKP
Novinář The New York Times se Bergoglia ptal: Během letu do Maputa jste uznal… že existují silné kritiky některých biskupů a kardinálů, velice kritické jsou katolické televize a internetové portály... proti vám. Máte strach ze schismatu...? Dříve, než podáme komentář, je třeba si uvědomit základní rozlišovací kritéria týkající se Františka Bergoglia: 1) Je Bergoglio platný papež, anebo je heretik?  Odpověď: Je heretik, a proto neplatný papež! Hereze pseudopapeže Františka (+video)

Datum vydání :   2019-09-26
Autor:   BKP
− V květnu 2013 ve svém kázání z domu sv. Marty František prohlásil, že i ateisté mohou být spaseni, pokud budou činit dobro. Odpověď: Touto polopravdou Bergoglio záměrně zamlžuje základní podmínky spásy, kterými je pokání, víra v spravedlivého Boha a implicitně víra v Ježíše Krista jako jediného Spasitele.