čeština > Video

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VI. část/ Vojáci a ženy u hrobu ♫ (audio)

Datum vydání :   2017-12-01
Autor:   BKP
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VI. část/ Vojáci a ženy u hrobu ♫ (audio)Tajemství z Fatimy po 100 letech 1. část: Apostaze v církvi (+ video)

Datum vydání :   2017-11-18
Autor:   BKP
Letos je 100 let od zjevení z Fatimy. Co mu předcházelo a co následovalo?  V 18. století vzniklo osvícenství. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesťanství – o apostazi v církvi. Úřad papežství byl zločinně zneužit k prosazení procesu autogenocidy církve.Základy křesťanského života 1.část

Datum vydání :   2017-11-14
Autor:   BKP
Základy křesťanského života 1.část.  + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuPoláci kontra islamizace (+ video)

Datum vydání :   2017-11-07
Autor:   BKP
V současné islamizaci se Poláci obrátili s prosbou o pomoc k Bohu modlitbou růžence. Vláda následně odmítla půjčku MMF a islamizační kvótu! V téže chvíli však arcibiskup Wojciech Polak hrubou lží zneužil svou pastýřskou autoritu a postavil se proti autoritě Boha! Vyhrožoval vyloučením každému knězi, který chrání víru a svůj národ. Trest, kterým hrozí, ať dopadne na něho. On ať je vyloučen!Svatováclavská manifestace za národ (video)

Datum vydání :   2017-10-06
Autor:   BKP
Svatováclavská manifestace za národSvatováclavská iniciativa (video)

Datum vydání :   2017-09-27
Autor:   BKP
Svatováclavská iniciativaZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /V. část/ - Události nedělního rána ♫ (аудіо)

Datum vydání :   2017-09-22
Autor:   BKP
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /V. část/ - Události nedělního rána ♫ (аудіо)Aktuální slovo katolického biskupa (video)

Datum vydání :   2017-09-11
Autor:   BKP
Aktuální slovo katolického biskupaZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /IV. část/ Moment vzkříšení a zjevení Panně Marii ♫ (audio)

Datum vydání :   2017-09-09
Autor:   BKP
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /IV. část/ Moment vzkříšení a zjevení Panně Marii ♫ (audio)ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /III. část/ Události pátečního večera a soboty ♫ (audio)

Datum vydání :   2017-08-03
Autor:   BKP
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /III. část/ Události pátečního večera a soboty ♫ (audio)