čeština > Video

Vyhlášení exkomunikace na pseudopapeže Františka (+ video)

Datum vydání :   2018-02-17
Autor:   BKP
František Bergoglio, jezuita, byl několikrát napomenut, varován, aby se oddělil od herezí. Přesto zatvrzele odmítá jakýkoliv projev pokání. Zneužitím nejvyšší církevní autority skrze hereze intenzivně prosazuje sebezničení církve, a to ve věroučné i morální oblasti. Pro tyto hereze František Bergoglio sám sebe vyloučil z katolické církve. Proto Byzantský katolický patriarchát, v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého, vyhlašuje Františka Bergoglia za vyloučeného z katolické církve. Pokud jmenovaný nebude konat pokání ani v hodinu smrti, bude věčně zavržen.Je potřebné dnes papežství? (+ video)

Datum vydání :   2018-02-17
Autor:   BKP
Hlavním problémem v katolické církvi dnes je zneužití papežského úřadu a jednota katolíků s heretikem, ať už vědomá či nevědomá. Proto Byzantský katolický patriarchát zveřejnil exkomunikaci neplatného papeže Františka a vyhlásil, že je vyloučen z církve! František je ale jen vrcholem ledovce a vnějším projevem vnitřní rakoviny církve. Každý katolík, pokud chce zůstat v církvi a být spasen, musí se oddělit od herezí, které zaštiťuje pseudopapež František.Antireforma, církev a Sodoma – 7.část: Kořeny apostaze v církvi (video)

Datum vydání :   2018-02-15
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 7.část: Kořeny apostaze v církviAntireforma, církev a Sodoma – 6.část: Odpověď na výroky Kobylinského (video)

Datum vydání :   2018-02-13
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 6.část: Odpověď na výroky KobylinskéhoAntireforma, církev a Sodoma – 5.část: Odpověď na výroky Kobylinského (video)

Datum vydání :   2018-02-12
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 5.část: Odpověď na výroky KobylinskéhoZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VIІ. část/ Petr a Jan u hrobu, Ježíš se zjevuje Magdaléně ♫ (audio)

Datum vydání :   2018-02-07
Autor:   BKP
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VIІ. část/  Petr a Jan u hrobu, Ježíš se zjevuje Magdaléně ♫  (audio)Antireforma, církev a Sodoma – 4.část: Odpověď na výroky Kobylinského (video)

Datum vydání :   2018-01-31
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 4.část: Odpověď na výroky KobylinskéhoAntireforma, církev a Sodoma – 3. část: Výzva Bible k pokání a k čistotě (video)

Datum vydání :   2018-01-30
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 3. část: Výzva Bible k pokání a k čistotěAntireforma, církev a Sodoma – 2.část: Jaký je postoj Písma svatého a apoštolské tradice? (video)

Datum vydání :   2018-01-29
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 2.část: Jaký je postoj Písma svatého a apoštolské tradice?Antireforma, církev a Sodoma – 1.část: Metody kněze Kobylinského ke změně myšlení (video)

Datum vydání :   2018-01-28
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 1.část: Metody kněze Kobylinského ke změně myšlení