čeština > Video

Velikonoční manifestace za ochranu rodiny

Datum vydání :   2019-05-05
Autor:   BKP
Velikonoční manifestace za ochranu rodinyKristovo vzkříšení (video)

Datum vydání :   2019-04-23
Autor:   BKP
Kristovo vzkříšení.  + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuGender v postní době 2019 (+ video)

Datum vydání :   2019-03-21
Autor:   BKP
Vážení bratři a sestry, dobře víte, že milost pokání je třeba vymodlit. Proto i v letošním postu, ať si každý dá závazek hodiny vnitřní modlitby denně, a to v čase od 20-21:00. Kněží na závěr ve 21 hodin dávají požehnání. Ideální je, když se modlí celá rodina nebo alespoň dva členové rodiny. Tradiční je modlitba růžence či křížová cesta.Výzva biskupu Schneiderovi (+ video)

Datum vydání :   2019-03-18
Autor:   BKP
Vás vyzýváme, abyste aspoň dodatečně vyslovil konkrétní požadavek, aby František svou heretickou formulaci veřejně odvolal, anebo rezignoval z papežského úřadu, tak jako na tom bezpodmínečně trvá arcib. Vigano. Svým dvojznačným postojem zatím více blokujete reformu církve než zjevný heretik kard. Marx svými herezemi.František – heretik, rouhač, či snad satanista? (+ video)

Datum vydání :   2019-03-02
Autor:   BKP
Na celosvětovém setkání s mládeží v Panamě Bergoglio schválil hrubé rouhání! Bylo ohavně zesměšněno tajemství Vtělení Božího Slova. Před Františkem na scéně představuje Pannu Marii černošská herečka. Je oblečena v bílých džínsech, ve volné halence a má rozcuchané vlasy. Nečistými gesty, výkřiky a pohyby, vpouští do diváků nečistého ducha. Je to hrozná urážka Matky našeho Spasitele! Je to do nebe volající rouhání!Františkův podvod na summitu 21.-24. 2. 2019 (+ video)

Datum vydání :   2019-02-28
Autor:   BKP
Františkova úmyslná ignorace požadavku likvidace homosexuální sítě, je jasným důkazem, že František mění církev ve zvrácenou Sodomu a Gomoru. Summit skončil, František vymanévroval, on i zvrhlé eminence mohou zůstat klidné. Už nikdo nemůže požadovat, aby byla v církvi likvidována homosexuální síť, a tím i zneužívání dětí! Hrobař církve – František – už přece udělal maximum!  Františkův summit ve Vatikánu (+ video)

Datum vydání :   2019-02-27
Autor:   BKP
František na summitu neřešil podstatu problému, a to likvidaci zločinné homosexuální sítě v církvi. A právě ta má na svědomí zneužívání dětí i seminaristů! Místo toho byla všem účastníkům setkání rozdána oficiální dokumentace OSN o tzv. násilí na dětech. O této organizaci je dnes již známo, že je ideologickým a legislativním fundamentem k zavádění jednak celosvětové demoralizace dětí, a jednak kradení dětí rodičům sociálními službami!Odpověď kard. Müllerovi na „Manifest víry“ (+ video)

Datum vydání :   2019-02-25
Autor:   BKP
Vážený pane kardinále, ve svém Manifestu jste citoval Katechismus katolické církve (KKC). Katechismus zakazuje podávat eucharistii rozvedeným, žijícím v druhém manželství (1457). Nedovoluje přijmout svátost kněžství ženám (1577). Člověk, který odmítá pokání až do smrti, bude věčně zavržen (1035)...Nesesmilníš – Písmo a Tradice (+ video)

Datum vydání :   2019-02-22
Autor:   BKP
II. vatikánský koncil pokání z hříchů a Kristův kříž odsunul na vedlejší kolej! Do centra postavil egoismus člověka s jeho právy a notorickým odmítáním pravdy a pravého pokání. Dnes už žneme ovoce ducha II. Vatikána. Hlava církve nenazývá pravdu pravdou, Boží zákony v Amoris laetitia odmítá a usiluje o církevní legalizaci homosexualismu. To je cesta k sebezničení církve i národů, cesta do zavržení!Františkovy kanonizace jsou neplatné (+video)

Datum vydání :   2019-02-20
Autor:   BKP
Pán Ježíš řekl, jaká má být misie: „Jděte do celého světa, získávejte mi učedníky, křtěte je... učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.” (Mt 28,19n) „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.” (Mk 16,16) Dle věroučné buly Pavla IV. je vše, co heretik koná, neplatné. Neplatné jsou nejen výroky apostaty Františka, ale i osnování a schválení II. Vaticana Janem XXIII. a Pavlem VI. Na Františkovi i na těchto jím vyhlášených svatých spočívá Boží anathema! Jsou posmrtně vyloučeni z církve! Žádný pravověrný katolík je nemůže uctívat jako svaté! Pokud je bude někdo následovat v jejich bludném učení, které odporuje Kristovu evangeliu a Duchu Kristovu, bude zavržen!