čeština > Video

Odpověď na silvestrovské kázání mnichovského kardinála Marxe (+video)

Datum vydání :   2020-01-23
Autor:   BKP
Citace kard. Marxe: „Přistupme k nové dekádě s fantazií.“ Apostatický kardinál nás nabádá odložit rozum i morální principy a dát se na cestu bezbřehé fantazie, končící v sebezničení jedince, rodiny i společnosti. Fantazie je zde jen pozitivní Marxův pojem k přikrytí zrady Boha a masové sebevraždy křesťanstva.Papežská biblická komise hlásá hereze (+video)

Datum vydání :   2020-01-18
Autor:   BKP
Papežská biblická komise na žádost pseudopapeže Bergoglia vypracovala na 330 stranách studii s názvem „Co je člověk? Itinerář biblické antropologie“. Ve skutečnosti jde o vnucování heretické interpretace Bible. Přibližně na deseti stranách se studie věnuje homosexualitě. Biblická papežská komise dokázala, že nemá nic společného s katolickým učením, protože veřejně hlásá hereze a drze a zatvrzele se staví proti Zjevené Pravdě. Členové této komise se v čele se svým sekretářem, jezuitou Pietro Bovatim, dle Gal 1,8-9 vyloučili z církve. Pokud nebudou konat pravdivé pokání, budou věčně zavrženi.Vianočná manifestácia za ochranu rodiny po mestách Slovenska 26.12.2019 (video)

Datum vydání :   2020-01-09
Autor:   BKP
Vianočná manifestácia za ochranu rodiny po mestách Slovenska 26.12.2019Živý Betlém. Olomouc 25. 12. 2019 (video)

Datum vydání :   2020-01-02
Autor:   BKP
Živý Betlém. Olomouc 25. 12. 2019Půlnoční sv. liturgie a Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 25. 12. 2019 (video)

Datum vydání :   2020-01-01
Autor:   BKP
Půlnoční sv. liturgie a Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 25. 12. 2019Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Praha 26.12.2019 (video)

Datum vydání :   2019-12-31
Autor:   BKP
Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Praha 26.12.2019Veliký Bože náš (video)

Datum vydání :   2019-12-24
Autor:   BKP
Veliký Bože nášZrušení řeholní společnosti Societas Jesu (+video)

Datum vydání :   2019-12-09
Autor:   BKP
Potřeba doby si vyžádala vynesení autoritativního výroku proti mnohonásobně opakované apostatické činnosti řeholní společnosti jezuitů. Současná linie jezuitů i duch, který v této řeholní společnosti vládne, je v plném rozporu s programem zakladatele i depositem víry. Přestože v minulosti měla řeholní společnost velké zásluhy na obnově církve, v posledních desetiletích byl změněn duch i program. Místo obrany víry a mravů a místo snahy o duchovní obrodu, konají jezuité pravý opak. Už nemají právo nazývat se společností Ježíšovou, protože se postavili proti Ježíši Kristu i Jeho Duchu. „Kdo nemá Ducha Kristova, není Jeho.“ (Ř 8,9)Reakce C. M. Vigana na tzv. Dům Abrahámovské rodiny (+video)

Datum vydání :   2019-12-03
Autor:   BKP
Carlo Maria Vigano přirovnal tento dům k babylonské věži. Konkrétně řekl: Stavba „Domu Abrahámovské rodiny“ se jeví jako babylonský podnik budovaný Božími nepřáteli, nepřáteli Kristovy církve a nepřáteli jediného pravého náboženství, které jediné může člověka a celé stvoření zachránit před zničením jak časným, tak i věčným. Základy tohoto (babylonského) „Domu“ jsou odsouzeny k tomu, aby zanikly a zhroutily se. Vznikají tam, kde rukama samotných stavitelů má být odstraněn jediný nárožní kámen, Ježíš Kristus, Spasitel a Pán, na kterém Boží dům stojí (1Kor 3,10).Autoritativní slovo pravého nástupce apoštola Petra (+video)

Datum vydání :   2019-11-28
Autor:   BKP
Patriarcha a biskupové Byzantského katolického patriarchátu vyhlásili arcibiskupa Viganò za platného papeže. Odvolali jsme se na mimořádnou situaci i na prorockou službu v církvi. Někdo může položit otázku: Je či není arcib. Viganò platným papežem? V Bibli je popsána podobná situace. Prorok Samuel pomazal Davida za krále nad Izraelem. Král Saul o pomazání Davida věděl. Nemínil ale respektovat Boží rozhodnutí a vzdát se vlády. Saul si byl vědom, že ho Bůh zavrhl, protože Samuel mu to oznámil. Přesto se nemínil Bohu podřídit, a naopak, snažil se Davida, pomazaného Bohem, usmrtit. David se musel skrývat a pak bojovat a čekat, až přijde vhodný čas, aby mohl převzít úřad, ke kterému ho Bůh povolal skrze proroka.