čeština > Video

Amazonie, hrob ortodoxie (+video)

Datum vydání :   2019-07-15
Autor:   BKP
Dalším bodem Amazonské synody je úskočné zrušení kněžského celibátu, a tím vyvolání chaosu s cílem vyhnout se pravdivému pokání. Pokrytecky se odvolávají na východní církve. Zrušením celibátu to však nemá skončit. Bergoglio a jeho heretický tým směřují k zavedení svěcení žen na kněžky. Precedentem pro tzv. obnovu církve má být svěcení domorodých čarodějek v Amazonii. Je to další krok k přechodu na antikristovskou církev New Age. Bergogliova anticírkev se stává synagogou satanovou a táhne lidi do pekla. O Bergogliovi a kardinálech majících téhož ducha satanismu platí slova sv. Pavla: „Jsou to falešní apoštolé, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla!“ (2Kor 11,13-14)Manifestace za ochranu rodiny. Olomouc, 6.7.2019

Datum vydání :   2019-07-14
Autor:   BKP
Manifestace za ochranu rodiny. Olomouc, 6.7.2019Manifestace na svátek sv. Jana Husa. Praha, 6.7.2019 (video)

Datum vydání :   2019-07-12
Autor:   BKP
Manifestace na svátek sv. Jana Husa. Praha, 6.7.2019Сyrilometodějská pouť. Mikulčice, 5.7.2019 (video)

Datum vydání :   2019-07-11
Autor:  
Сyrilometodějská pouť. Mikulčice, 5.7.2019Návrh pravověrného papeže od BKP (+video)

Datum vydání :   2019-07-10
Autor:   BKP
Destruktivní činnost heretika Bergoglia dosahuje vrcholu. V tomto roce má být zaražen další hřebík do rakve tzv. Synodou o Amazonii. V této kritické situaci proto Byzantský katolický patriarchát navrhuje, aby odvážní pravověrní biskupové a kardinálové zvolili mimořádnou cestou právoplatného a pravověrného papeže! Pro tuto volbu Patriarchát navrhuje konkrétně arcibiskupa Carla Maria Viganò. Důvodem je, že je morální a pravověrnou osobností. Navíc se postavil jako hrdina proti celému systému homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi. Vyzval k abdikaci veřejného heretika Bergoglia s cílem následného započetí procesu obrody církve.Jan Hus kontra klerikalismus (+video)

Datum vydání :   2019-07-06
Autor:   BKP
Co je klerikalismus? Je to zneužití Boží autority proti Bohu, evangeliu a církvi. Kdo jsou klerikálové? Církevní kariéristé, kteří uzurpovali církevní úřad a zneužívají ho k svým egoistickým a kariéristickým zájmům. Jan Hus jasně prohlásil, že nikdy hereze, které jsou mu křivě připisovány, nehlásal, ani je neučil, ani nehájil. Proto neměl ani co odvolávat. Protože na jejich komedii a svou morální likvidaci nepřistoupil, odsoudili ho k smrti. Toto je církevní klerikalismus: zneužití moci k zničení pravdy i spravedlivého. Je třeba nazvat klerikalismus tím, čím je, a to zneužitím církevního úřadu proti Bohu a církvi!František a duch ekologie New Age (+video)

Datum vydání :   2019-07-04
Autor:   BKP
Dne 17. 6. 2019 byl zveřejněn znepokojující dokument Instrumentum Laboris pro synodu o Amazonii. Elaborát má tři části. Dokument o Amazonce je snůškou panteistických a gnostických herezí. Je to další duchovní jed Bergogliovy alchymie. Co mají dělat upřímní kardinálové a biskupové? Sjednotit se na sesazení falešného papeže heretika! Co mají dělat kněží? V liturgii už nezmiňovat jeho jméno! Co mají dělat věřící? Modlit se a postit za nového pravověrného papeže a sesazení heretika. Pokud kněz v liturgii ještě zmiňuje papeže heretika, v tu chvíli ať přítomní polohlasem pronesou: „Anathema!“Rezignace Františka a jeho falešný prorok Schneider (+video)

Datum vydání :   2019-06-28
Autor:   BKP
Světící biskup Schneider napsal 20. března 2019 pojednání pod názvem „K otázce heretického papeže“. Vychází z absurdního předpokladu, že heretický papež nemůže být v žádném případě zbaven úřadu. Dokonce tvrdí, že i kdyby se dopustil největších herezí a nejhorších morálních zvráceností, musí – podle něj – zůstat v úřadu. Tento Schneiderův názor je proti Písmu svatému, Gal 1,8-9, proti věroučné bule Pavla IV. i proti tvrzení mnohých světců. Ke své teorii používá manipulační přirovnání.Anathema – ochrana evangelia a trest za hereze (+video)

Datum vydání :   2019-06-24
Autor:   BKP
Co je dle Písma anathema? Je to vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve – za hlásání jiného evangelia (Gal 1,8-9). Jiné evangelium jsou hereze, které ničí podstatu spasitelné víry.  Platná exkomunikace – anathema – je v podstatě jen zveřejněním vnitřní apostaze. Dotyčný musí být heretik, hlásat jiné evangelium a mít jiného ducha než Ducha Kristova. Boží slovo jasně říká: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet – anathema.“ Tedy se zde mluví o jiném evangeliu. Kdo se neoddělí od hereze – od jiného evangelia – ani v hodině smrti, bude věčně zavržen!Komentář k „Prohlášení pravdy…“ od kard. R. Burkeho, biskupa A. Schneidera… (+video)

Datum vydání :   2019-06-23
Autor:   BKP
František veřejnými zločiny proti víře a morálce vyprovokoval u mnohých katolíků žízeň po pravověrnosti. Burke a Schneider však obrodný proces ve skutečnosti blokují, protože současné bludy a omyly sice označili, ale nevznesli požadavek adekvátní nápravy. Lékař, který by stanovil pravdivou diagnózu, ale zabránil by operaci nutné k záchraně, se dopouští zločinu! Hereze musí být jasně nazvána herezí a II. vatikánský koncil heretickým!