čeština > Video

Zjevení Tomášovi (video)

Datum vydání :   2017-04-23
Autor:   BKP
Zjevení Tomášovi. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuEmauzy (video)

Datum vydání :   2017-04-18
Autor:   BKP
Emauzy. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuKristovo vzkříšení (video)

Datum vydání :   2017-04-16
Autor:   BKP
Kristovo vzkříšení.  + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuZ Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

Datum vydání :   2017-04-13
Autor:   BKP
Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta) + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuPoslední večeře a Getsemany (rozjímání) (video)

Datum vydání :   2017-04-12
Autor:   BKP
Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)Svátek Zvěstování Páně (video)

Datum vydání :   2017-04-07
Autor:   BKP
Svátek Zvěstování Páně. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuKard. Nycz, zrádce, otvírá Polsko islamizaci (+ video)

Datum vydání :   2017-03-25
Autor:   BKP
Vážení biskupové Polska, vážení političtí představitelé, 5. března 2017 kardinál Nycz vyzval „pastýřským listem“ polský národ i polskou vládu, aby urychleně přijali muslimské migranty na své území. Nyczovi nestačí, že Polsko prokazuje dobročinnost postiženým válkou tam, kde jsou. Vyzývá k otevřenosti, de facto k prolomení bariéry, která doposud chránila Polsko před plánovanou islamizací. Vyzýváme polské biskupy, kněze, věřící i polskou vládu, aby se v žádném případě neřídili sebevražednou iniciativou kardinála Nycze.Výzva k pokání pro Evropu /Představitelům členských států EU / (+ video)

Datum vydání :   2017-03-19
Autor:   BKP
Nový předseda Evropského Parlamentu oznámil, že v blízké době přijde do Evropy 20 milionů imigrantů z Afriky. Migrační vlnu tvoří především mladí muslimové ve věku 18-35 let. Pokud si pak každý přivede i ženu, je to dalších 20 milionů. Jestliže tato rodina bude mít například jen 3 děti, i když muslimské rodiny mají průměrně 8 dětí, během brzké doby bude v Evropě 100 milionů Arabů a Afričanů. V souladu se svým náboženstvím mají na programu džihád! Každý muslim je voják islámu. Jde jim o podřízení Evropy zákonu šaría. Jsou zde přiváženi s jasným cílem! Dobré finanční zabezpečení i oblečení a rovněž konkrétní instrukce, jak postupovat, svědčí o vysokém stupni jejich organizovanosti. Z lidského hlediska už východisko neexistuje. Všechno mají v rukách ti, kteří chtějí peklo časné i věčné. Ale u Boha není nic nemožného! Pokud církev v jednotlivých národech začne konat pravdivé pokání a najdou se hrdinové, kteří pro Krista a národ budu ochotni dobrovolně obětovat i životy, Bůh může křesťanství v Evropě zachránit!Kdy budou biskupové KBS pálit Korán? (+ video)

Datum vydání :   2017-03-18
Autor:   BKP
Řídí se ještě Slovensko svou Ústavou, anebo se už řídí zákony šaría? V situaci, která na Slovensku nastala, je povinností Konference biskupů Slovenska, na znak odsouzení násilí, spálit aspoň ty části koránu, které odporují Ústavě SR. Zároveň tím vyjádří morální podporu hrdinné slovenské patriotce. Ať kněží spolu se svými věřícími v tomto skutku biskupy následují a rovněž spálí protiústavní části Koránu, podobně, jak to učinil český docent na manifestaci v Brně.  Pokud KBS v tento rozhodný moment zůstane pasivní, staví se svou pasivitou na stranu džihádu, a proti vlastnímu národu i křesťanství!Postní doba 2017 – reforma církve (+ video)

Datum vydání :   2017-03-13
Autor:   BKP
Když Ježíš mluvil o pokání, dvakrát zdůraznil: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ Pokračoval podobenstvím o neplodném fíkovníku. „Řekl vinaři: ‚Hle, už tři léta přicházím pro ovoce, a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tu zem.‘ On odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím, snad přinese ovoce. Jestli ne, dáš ho porazit.‘“ (Lk 13,7-9) Toto podobenství se týká i tebe. Ježíš ti dává šanci ještě tento rok, tuto postní dobu. Pokud nepřineseš ovoce hodné pokání, potká tě osud neplodného fíkovníku. Budeš vyťat z Boží vinice a hozen na oheň.