čeština > Aktuální

Dopis Spoločnosti sv. Bazila Veľkého (SBM) slovenským poslancům ohledně propagace pedofilie v denníku SME

Datum vydání :   2019-07-16
Autor:   BKP
Vážený pán poslanec, Vážená pani poslankyňa, nakoľko sa na Slovensku začína hovoriť o akceptovaní pedofílie, čím deťom hrozí ich devastácia, naliehavo vás žiadame: VARUJTE NÁROD PRED ŠÍRENÍM TOHTO ZLOČINU A POSTAVTE SA ZA OCHRANU DETÍ! Boží Syn a Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, varuje: „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých.“ (Mt 18, 10)Amazonie, hrob ortodoxie (+video)

Datum vydání :   2019-07-15
Autor:   BKP
Dalším bodem Amazonské synody je úskočné zrušení kněžského celibátu, a tím vyvolání chaosu s cílem vyhnout se pravdivému pokání. Pokrytecky se odvolávají na východní církve. Zrušením celibátu to však nemá skončit. Bergoglio a jeho heretický tým směřují k zavedení svěcení žen na kněžky. Precedentem pro tzv. obnovu církve má být svěcení domorodých čarodějek v Amazonii. Je to další krok k přechodu na antikristovskou církev New Age. Bergogliova anticírkev se stává synagogou satanovou a táhne lidi do pekla. O Bergogliovi a kardinálech majících téhož ducha satanismu platí slova sv. Pavla: „Jsou to falešní apoštolé, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla!“ (2Kor 11,13-14)Manifestace za ochranu rodiny. Olomouc, 6.7.2019

Datum vydání :   2019-07-14
Autor:   BKP
Manifestace za ochranu rodiny. Olomouc, 6.7.2019Slovo života – 1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)

Datum vydání :   2019-07-13
Autor:   BKP
„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.“Rozjímání nad 1J 3,24

Datum vydání :   2019-07-13
Autor:   BKP
Pravý smysl přikázání je vytvořit podmínky, aby Bůh mohl být v nás a my v Něm. Proto si také musíme najít čas na modlitbu, to je na Boha i na svou nesmrtelnou duši. Bez modlitby těžko mluvit o lásce k Bohu a o lásce k bližnímu.Manifestace na svátek sv. Jana Husa. Praha, 6.7.2019 (video)

Datum vydání :   2019-07-12
Autor:   BKP
Manifestace na svátek sv. Jana Husa. Praha, 6.7.2019Сyrilometodějská pouť. Mikulčice, 5.7.2019 (video)

Datum vydání :   2019-07-11
Autor:  
Сyrilometodějská pouť. Mikulčice, 5.7.2019Návrh pravověrného papeže od BKP (+video)

Datum vydání :   2019-07-10
Autor:   BKP
Destruktivní činnost heretika Bergoglia dosahuje vrcholu. V tomto roce má být zaražen další hřebík do rakve tzv. Synodou o Amazonii. V této kritické situaci proto Byzantský katolický patriarchát navrhuje, aby odvážní pravověrní biskupové a kardinálové zvolili mimořádnou cestou právoplatného a pravověrného papeže! Pro tuto volbu Patriarchát navrhuje konkrétně arcibiskupa Carla Maria Viganò. Důvodem je, že je morální a pravověrnou osobností. Navíc se postavil jako hrdina proti celému systému homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi. Vyzval k abdikaci veřejného heretika Bergoglia s cílem následného započetí procesu obrody církve.Ježíš je cesta

Datum vydání :   2019-07-08
Autor:   BKP
Co znamená, že Ježíš je cesta? Po cestě se jde. Můžeme říci, že cesta je také program – životní program, který si člověk zvolí. Čili naším životním programem má být Ježíš, následování Jeho. On je i Pravda a také Život, život věčný. Tedy my Ho máme následovat.Jan Hus kontra klerikalismus (+video)

Datum vydání :   2019-07-06
Autor:   BKP
Co je klerikalismus? Je to zneužití Boží autority proti Bohu, evangeliu a církvi. Kdo jsou klerikálové? Církevní kariéristé, kteří uzurpovali církevní úřad a zneužívají ho k svým egoistickým a kariéristickým zájmům. Jan Hus jasně prohlásil, že nikdy hereze, které jsou mu křivě připisovány, nehlásal, ani je neučil, ani nehájil. Proto neměl ani co odvolávat. Protože na jejich komedii a svou morální likvidaci nepřistoupil, odsoudili ho k smrti. Toto je církevní klerikalismus: zneužití moci k zničení pravdy i spravedlivého. Je třeba nazvat klerikalismus tím, čím je, a to zneužitím církevního úřadu proti Bohu a církvi!