čeština > Aktuální

Duchovní mobilizace v USA bude pokračovat do 31.12.2017

Datum vydání :   2017-04-27
Autor:   BKP
Modlitební mobilizace byla vyhlášena do 1. 5. 2017. Zákeřný boj ale pokračuje. Prezident je vystaven silným tlakům, mění svůj program a ztrácí původní směr. Je nutné v modlitební mobilizaci pokračovat! Proto se prodlužuje do 31. 12. 2017.3. část: Křesťanská Theokracie kontra NWO

Datum vydání :   2017-04-27
Autor:   BKP
V 1. i 2. části byla zmínka o křesťanské a rovněž i o přirozené morálce. Současná generace, otrávená konzumismem a terorem amorálnosti, se už stává lhostejnou a degeneruje na úroveň nerozumného zvířete. Rozum už nepoužívá k hledání pravdy, ale k omlouvání lži, která směřuje k sebezničení. To, aby se člověk proti psychologicky vypracovanému genocidnímu systému NWO vůbec postavil a začal prosazovat morální hodnoty nejprve ve svém osobním životě, vyžaduje svedení nejtěžšího boje. Je to boj se sebou samým, se zlem, které je vtěleno v nás. Když se má člověk rozhodnout do tohoto boje jít, nutně potřebuje mobilizační motivaci!Satanizace českého národa začíná v mateřských školách

Datum vydání :   2017-04-26
Autor:   BKP
Na jakých hodnotách chce český národ vychovávat svou mladou generaci? A co z ní chce vychovat? Pokud mají být děti vychovávány v pravdě, musí jim být zlo podáváno jako zlo. Pokud ti, co zařadili do vzdělávacího programu vytvoření tradice „dne čarodějnic“ tvrdí, že čarodějnictví dětem představují jako zlo, proč pak děti oblékají jako čarodějnice a černokněžníky? Proč nutí rodiče ke spolupráci a proč musí i učitelky, které mají děti ctít jako autoritu, vystupovat jako čarodějky?  Pokud ale tyto vzdělávací programy podávají čarodějnictví jako dobro anebo zábavnou součást života, aby k němu vyvolaly sympatie, pak takové programy vychovávají děti ve lži a deformují dětskou psychiku!Máme-li Krista, máme v Něm všechno

Datum vydání :   2017-04-25
Autor:   BKP
Jestliže jsme v milosti Boží posvěcující, pak vše, co nám Ježíš vydobyl na Golgotě a vše, co je Jeho, dává nám, tedy je to i naše. Když Mu dáváme sami sebe a jsme s Ním sjednoceni, pak máme-li Krista, máme v Něm všechno. Sv. Pavel říká: „V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.“Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli sv. Tomáše

Datum vydání :   2017-04-24
Autor:   BKP
Ježíš má být opravdu pro každého z nás můj Pán a můj Bůh. Má být Pánem našeho života. On je pravým Bohem, který zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Až překročíme práh smrti, setkáme se s Ježíšem tváří v tvář. Jestliže jsme v Něho uvěřili a dali Mu své hříchy, počítali s Ním ve svém životě, tak On nás pozve, abychom vešli do Jeho slávy. Ježíš je vzkříšení a život a každý, kdo v Něho věří, má život věčný. Tomáš nevěřil, ale potom padl na kolena a vyznal svou víru: „Pán můj a Bůh můj!“Zjevení Tomášovi (video)

Datum vydání :   2017-04-23
Autor:   BKP
Zjevení Tomášovi. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuSkrze křest se nám dostalo nového života

Datum vydání :   2017-04-23
Autor:   BKP
Vzkříšení se netýká jenom Ježíše. Písmo říká: „Spolu s Ním jsme byli vzkříšeni.“ Skrze křest jsme sjednoceni s tajemstvím Kristova vzkříšení a Jeho života. (Kol 2,12) On vzal na sebe naši lidskou přirozenost, Bůh se stal člověkem, abychom se my stali adoptovanými Božími syny, dědici Božího království.Rozjímání nad Gal 4,6-7

Datum vydání :   2017-04-23
Autor:   BKP
Znovuzrozený člověk dostal Ducha, aby mohl poznávat Boha, znát Jeho srdce, Jeho zákony, a protože sám je Bohem poznáván, znát Ho tak, jak dítě zná svou matku nebo otce. Proto sv. Pavel dále napomíná Galaťany a také nás, abychom neztratili vnitřní vztah k Pánu Ježíši, tu první lásku, milost vnitřního světla Pravdy. Protože jedině v Ježíši jsme synové, a proto Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. Jaká je to radost! Už nejsem otrok, ale syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic, dědic Božího království!II. vatikánský koncil, Mohamed a islám

Datum vydání :   2017-04-22
Autor:   BKP
Autoři dokumentů II. Vaticana s duchem aggiornamenta zašifrovali hereze pod pozitivní a dvouznačné formulace a zaštítili se autoritou koncilu a papeže. Nikdo si nemohl dovolit ukázat na skrytý podvod! Byl tak spáchán nejtěžší zločin – zneužití církevní a Boží autority proti církvi a proti Bohu!Bergoglio se stal pro nás ďáblem a hadem

Datum vydání :   2017-04-21
Autor:   BKP
Papež Bergoglio 4. 4. 2017 prohlásil, že Ježíš se pro nás stal ďáblem a hadem! Ne Ježíš Kristus, ale František Bergoglio se pro nás stal ďáblem – satanem. Ne Ježíš, ale Bergoglio se pro nás stal hadem. S hadí lstivostí nás chce uvrhnout do pekla. Bergoglio vytvořil rouhačskou asociaci mezi Ježíšem a ďáblem a otrávil duše! To, co udělal Bergoglio, je do nebe volající zločin, vrcholné rouhání a hřích proti Duchu svatému! On neslouží Kristu, ale satanu a peklu!Byzantský katolický patriarchát opakovaně vyzval Bergoglia, aby abdikoval z úřadu, který, jako heretik a rouhač, dle věroučné buly Pavla IV. i dle Gal 1,8-9, okupuje nezákonně.