čeština > Aktuální

Kard. Nycz, zrádce, otvírá Polsko islamizaci (+ video)

Datum vydání :   2017-03-25
Autor:   BKP
Vážení biskupové Polska, vážení političtí představitelé, 5. března 2017 kardinál Nycz vyzval „pastýřským listem“ polský národ i polskou vládu, aby urychleně přijali muslimské migranty na své území. Nyczovi nestačí, že Polsko prokazuje dobročinnost postiženým válkou tam, kde jsou. Vyzývá k otevřenosti, de facto k prolomení bariéry, která doposud chránila Polsko před plánovanou islamizací. Vyzýváme polské biskupy, kněze, věřící i polskou vládu, aby se v žádném případě neřídili sebevražednou iniciativou kardinála Nycze.Rozjímání nad 2Kor 5,14-15

Datum vydání :   2017-03-25
Autor:   BKP
V době postní si budeme opakovat toto slovo 14. a 15. verše. „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli.“ Zde se mluví o tajemství Kristovy smrti, spojené s naším křtem a naší vírou v toto tajemství. Fyzicky zatím žijeme. Když se Ježíš, Jednorozený Boží Syn, stal z lásky k nám člověkem a zemřel za nás, i my jsme v Jeho smrti zemřeli zlu a hříchu. Vidíme ale, že hřích v našem životě dále působí. Zapomínáme, že v Kristově smrti ale nepůsobí, je přemožen. Pokud se v konkrétním momentu vírou a vydaností sjednotím s Kristem a Jeho smrtí, síla hříchu je neúčinná, mrtvá.Skrze zkoušku se nám dostane mnohých milostí

Datum vydání :   2017-03-25
Autor:   BKP
Ďábel působí i na nás, a to skrze myšlenky a city, např. neidentifikovatelnými úzkostmi, strachem z následování Ježíše, různými tlaky na psychiku, napětím atd. Bůh to do určité míry dopouští, aby nás duch lži sváděl, klamal, abychom si uvědomili, že jsme ještě ve tmě a že potřebujeme skrze pokání vcházet do Božího světla – do světla Ježíšova kříže.Stop bestiálnímu mechanismu kradení a tyranizování dětí v ČR /Veřejný dopis prezidentu a vládě ČR/

Datum vydání :   2017-03-23
Autor:   BKP
Rozjíždějí se monstrprocesy nad matkami, kterým jsou děti kradeny z důvodu všemožných syndromů tak, jak to Česku vnutila Rada Evropy. Vybízíme, dokud je čas, ke konkrétním krokům záchrany. Co konkrétně vyžaduje situace v ČR? 1) Zbavit úřadu premiéra Sobotku i ty osoby, které spolu s ním odhlasovaly ratifikaci autogenocidní Istanbulské smlouvy. 2) Navrhujeme, aby pan prezident zvážil, zda by nebylo řešením rozpustit současnou vládu premiéra Sobotky a dočasně ji zaměnit skutečnými odborníky a vlastenci. Ti by měli za úkol navést pořádek a zrealizovat radikální reformu zákonodárství ke skutečnému dobru českých občanů a jejich potomků. 3) Je nutné co nejdříve: a) zrušit zákon o sociálně-právní ochraně dětí, který skrytě zavádí zločinný juvenilní systém, b) zrušit ratifikaci Istanbulské smlouvy, která zavádí nadnárodní mechanismy ke kradení dětí spolu s tzv. GREVIO. 4) Okamžitě zbavit funkce ministryni Marksovou a postavit ji spolu se soudkyní Adlerovou a psycholožkou Landovou před soud. Tyto osoby mají na svědomí realizování zločineckého systému, který vede k masové tyranii dětí. Zde jde o nepromlčitelné zločiny proti lidskosti!Emeritní papež – 90 let – příklad pokání

Datum vydání :   2017-03-22
Autor:   BKP
Vaše Emimence, v neděli 16. dubna, kdy církev slaví Kristovo vzkříšení, si připomeneme i Vaše 90. narozeniny. Přejeme Vám nejen zdraví, ale především milost k duchovnímu vzkříšení pro Vás a skrze Vás i pro celou církev! Duchovní vzkříšení závisí na jedné podmínce, která se nazývá pokání. Staňte se paralyzované církvi příkladem pokání! Proto prosíme Boha, aby Vám dal milost v této postní době učinit pro spásu své duše i k dobru paralyzované církve tyto dva nutné kroky pokání: 1) nazvat hereze II. Vaticana pravým a plným jménem 2) vydat veřejné prohlášení o neplatnosti beatifikace Jana Pavla II.Na pohřeb kard. Vlka nepůjdeme

Datum vydání :   2017-03-21
Autor:   BKP
 Svou účastí bychom jako gestem potvrdili hereze zemřelého, především, že veřejně vyhlásil lež a herezi, že náš Trojjediný Bůh je totožný s krvežíznivým bůžkem z Mekky, Alláhem! Heretik, který popírá fundamenty křesťanství, zůstane-li v nekajícnosti, jeho duše je zavržena. Člověk se ale může ještě i v posledním okamžiku obrátit a litovat. V to doufáme – pro modlitby upřímných duší a také naše. Proto se za světlo věčné slávy pro zemřelého modlíme.Bartoloměj I. trestá ochránce pravoslaví

Datum vydání :   2017-03-21
Autor:   BKP
Jeden z nejznámějších teologů Řecka, čestný profesor bohoslovecké fakulty Soluňské univerzity, protojerej Teodor Zisis odmítl přijmout rozhodnutí Krétského sněmu a přerušil eucharistické společenství s řeckou pravoslavnou církví.  Toto je hrdinský čin. Kéž je precedentem pro všechny pravoslavné mnichy, biskupy a kněze Řecka. Tímto gestem otec Teodor, sebe i ty, kteří jsou s ním sjednoceni, oddělil od prokletí spočívajícího na Bartolomějovi a Antimovi, od nichž už odstoupila Boží milost.Každý den si uvědomit, co je můj kříž

Datum vydání :   2017-03-20
Autor:   BKP
Skutečně nevíme dne ani hodiny a nic jistějšího není než smrt. Proto je třeba vykupovat čas. Jak? Živou vírou, denním cvičením se v pokořování čili ve stálém zříkání se svého dobra, svých dobrých plánů a úmyslů. Nemáme si držet své představy, ale vše dávat do světla a za to, co člověk spontánně udělá, tedy svévolnosti, se pokořovat. Ale ve vztahu k druhým, když něco udělají nesprávně, se místo odsuzování v duchu pokořit: „Pane, já jsem ještě dvakrát horší. Tolikrát jsem udělal tu samou, ba ještě větší chybu. A ještě to byla taková banální chyba, které by se tento člověk nikdy nedopustil.“ A konkrétní těžkosti přijímat jako kříž. Každý den si máme uvědomit, co je můj kříž – ne abstraktní, ale konkrétní.Dopis představitelům členských států Evropské unie

Datum vydání :   2017-03-19
Autor:   BKP
Vážení představitelé členských států EU, papež František vás pozval na 24. března 2017 do Vatikánu. Je to v předvečer summitu EU, na němž má být vytýčen nový směr Evropské unii po Brexitu a po volbě prezidenta Trumpa v USA. V současné době kardinálové katolické církve žádají jeho odstoupení a reprezentují tak požadavek většiny katolíků. Dle Božích zákonů (Gal 1,8-9) František stahuje na křesťany ne požehnání, ale Boží prokletí.  Vážení představitelé členských států EU, uvědomte si, že na setkání s Františkem 24. 3. 2017 v 18:00 k vám nebude mluvit zástupce Krista, ale zástupce antikrista. Pokud ho poslechnete a začnete se řídit jeho radami, nepůjdete cestou požehnání, ale cestou prokletí vás i vašich národů!Výzva k pokání pro Evropu /Představitelům členských států EU / (+ video)

Datum vydání :   2017-03-19
Autor:   BKP
Nový předseda Evropského Parlamentu oznámil, že v blízké době přijde do Evropy 20 milionů imigrantů z Afriky. Migrační vlnu tvoří především mladí muslimové ve věku 18-35 let. Pokud si pak každý přivede i ženu, je to dalších 20 milionů. Jestliže tato rodina bude mít například jen 3 děti, i když muslimské rodiny mají průměrně 8 dětí, během brzké doby bude v Evropě 100 milionů Arabů a Afričanů. V souladu se svým náboženstvím mají na programu džihád! Každý muslim je voják islámu. Jde jim o podřízení Evropy zákonu šaría. Jsou zde přiváženi s jasným cílem! Dobré finanční zabezpečení i oblečení a rovněž konkrétní instrukce, jak postupovat, svědčí o vysokém stupni jejich organizovanosti. Z lidského hlediska už východisko neexistuje. Všechno mají v rukách ti, kteří chtějí peklo časné i věčné. Ale u Boha není nic nemožného! Pokud církev v jednotlivých národech začne konat pravdivé pokání a najdou se hrdinové, kteří pro Krista a národ budu ochotni dobrovolně obětovat i životy, Bůh může křesťanství v Evropě zachránit!