čeština > Aktuální

Vyhlášení exkomunikace na pseudopapeže Františka (+ video)

Datum vydání :   2018-02-17
Autor:   BKP
František Bergoglio, jezuita, byl několikrát napomenut, varován, aby se oddělil od herezí. Přesto zatvrzele odmítá jakýkoliv projev pokání. Zneužitím nejvyšší církevní autority skrze hereze intenzivně prosazuje sebezničení církve, a to ve věroučné i morální oblasti. Pro tyto hereze František Bergoglio sám sebe vyloučil z katolické církve. Proto Byzantský katolický patriarchát, v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého, vyhlašuje Františka Bergoglia za vyloučeného z katolické církve. Pokud jmenovaný nebude konat pokání ani v hodinu smrti, bude věčně zavržen.Je potřebné dnes papežství? (+ video)

Datum vydání :   2018-02-17
Autor:   BKP
Hlavním problémem v katolické církvi dnes je zneužití papežského úřadu a jednota katolíků s heretikem, ať už vědomá či nevědomá. Proto Byzantský katolický patriarchát zveřejnil exkomunikaci neplatného papeže Františka a vyhlásil, že je vyloučen z církve! František je ale jen vrcholem ledovce a vnějším projevem vnitřní rakoviny církve. Každý katolík, pokud chce zůstat v církvi a být spasen, musí se oddělit od herezí, které zaštiťuje pseudopapež František.Odpověď na vystoupení Váchy na DVTV

Datum vydání :   2018-02-16
Autor:   BKP
Na obrazovce DVTV se objeví tajuplný muž jako ze záhrobí – člověk ani hned nepozná, že je to vlastně Halíkův kaplan Vácha. Citace: Volby skončily a my se ptáme: Jak je možné, že tak velké množství lidí dalo hlas Miloši Zemanovi? Odpověď: A my se ptáme: Jak je možné, že ještě poměrně velké množství lidí hlas Miloši Zemanovi nedalo? On ve volbách představoval záchranu národa před islamizací a globalizací. Jak velké to byly tlaky ze zahraničí a kolik zrádců se proti národu sjednotilo! Byl to Boží zázrak, že jim to nevyšlo.Citace: A viníka budeme hledat všude jinde, jen ne ve vlastní lhostejnosti. Odpověď: Nevymlouvejte se na vlastní lhostejnost. Je třeba hledat viníka v kryptě, ne všude jinde! Halík ať hledá v tobě a ty v Halíkovi. Pak skutečně viníka najdete. Ale to nestačí. Pak dělejte pravdivé pokání, že jste klamali národ. Chlapsky si to přiznejte.Antireforma, církev a Sodoma – 7.část: Kořeny apostaze v církvi (video)

Datum vydání :   2018-02-15
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 7.část: Kořeny apostaze v církviŠílené plány Tomáše Halíka aneb kdo stojí za peticí proti kard. Dukovi?

Datum vydání :   2018-02-14
Autor:  
Odpadlý kněz a budhista, vítač muslimů a člen Rady moudrých – zednář – v jedné osobě, Tomáš Halík, chorobně toužil a stále touží po dvou věcech:- po nejvyšší kariéře v církvi, aby ho totiž lidé uctívali jako Jeho Svatost, ale ještě víc než bůžka dalajlámu, - a aby už byl konečně nastolen NWO a lidé začali myslet jako on. Každý se pak stane tím i oním – biorobotem k službám „jeho svatosti“ i zjevným satanistou. Halík nemůže snést, když vidí nebo slyší někoho, kdo má ještě svědomí a zdravý rozum. Uvádí ho to přímo do nepříčetnosti. Nešťastný Halík prožívá opravdu vnitřní muka. Co když odvolají kard. Duku a jmenují Holuba? On je sice jeho kumpán a spoluslužebník NWO, ale... Teď, anebo nikdy – stravuje celou jeho bytost.Program duchovního růstu je zakódován v Písmu

Datum vydání :   2018-02-13
Autor:   BKP
Je třeba, abychom od Pána přijali Jeho program duchovního růstu, který vede ke zralosti. V podstatě je zakódován v Písmu, jen je třeba jej odmaskovat a uvést do života – vtělit to konkrétní slovo, aby se stalo životem! A to může učinit jen Duch Svatý, který je autorem Písma svatého. Duch svatý také uskutečnil vtělení Božího Slova v Marii, a tím i Kristovo lidství, člověčenství.Antireforma, církev a Sodoma – 6.část: Odpověď na výroky Kobylinského (video)

Datum vydání :   2018-02-13
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 6.část: Odpověď na výroky KobylinskéhoAntireforma, církev a Sodoma – 5.část: Odpověď na výroky Kobylinského (video)

Datum vydání :   2018-02-12
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 5.část: Odpověď na výroky KobylinskéhoSlovo otce patriarchy Eliáše na svátek Tří světitelů

Datum vydání :   2018-02-11
Autor:   BKP
Ježíš říká i nám: „Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,14) Skutečným Světlem světa je jen Ježíš! My však máme mít účast na Jeho světle. Máme být sjednoceni s Ježíšem. My ve své podstatě nejsme světlem, ale tmou. Proto Ježíš řekl, že každý z nás se musí znovu narodit. Světlem jsme jen natolik, nakolik jsme sjednoceni s Ježíšem. Když Mu patříme, pak co je Jeho, je i naše. A co je naše, má být Jeho. Ježíš chce, abychom se odřekli všeho a ztratili svou duši pro Něho a pro evangelium. Proč? Aby On v nás mohl působit, aby v nás mohl v plnosti žít, aby nás prosvítilo Jeho světlo a abychom i my pak byli tím světlem. Je svátek Tří světitelů. O nich můžeme vpravdě říci, že byli světlem světa.Slovo života – Gal 3,2-3 (11. 2 – 25. 2. 2018)

Datum vydání :   2018-02-10
Autor:   BKP
„Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“