čeština > Aktuální

Náš boj není proti tělu a krvi …

Datum vydání :   2017-12-12
Autor:   BKP
V duchovním boji máme být oblečeni v Krista. Nemůžeme bojovat vlastní silou, to by byla jistá prohra. Musíme také znát základní duchovní principy. Nejzákladnějším duchovním principem na počátku každého duchovního boje a v duchovním životě vůbec je pokořit se před Bohem, přiznat svůj hřích, litovat ho a přijmout očištění krví Kristovou. Rovněž je důležité umět se pokořit před druhým. Bůh dává vítězství pokornému, tedy tomu, kdo miluje pravdu.Máme objevovat Boží cesty a záměry

Datum vydání :   2017-12-10
Autor:   BKP
Slovo „metanoia“ – změna myšlení – je velmi hluboké. Máme se učit si denně uvědomovat znovu a znovu v každé situaci: Jak by myslela, mluvila a jednala na mém místě Panna Maria či Pán Ježíš? To ale rozlišíme jen jestliže budeme mít Boží slovo v sobě, budeme ho číst, o něm hovořit, povzbuzovat se jím, svítit si jím do všech situací, a tak objevovat Boží cesty a záměry ve svém každodenním životě.Boží vedení skrze Ducha svatého a Boží slovo

Datum vydání :   2017-12-09
Autor:   BKP
Když čteme Boží slovo, Duch svatý k nám skrze něj mluví, abychom posilnili svou víru a počítali ve svém životě s živým Bohem. Dále nás chce naučit, abychom v konkrétních situacích své problémy dávali na modlitbě Bohu. Nejprve Mu máme dát svůj hřích a potom své starosti. A tehdy nám Bůh začne dávat světlo, sílu, nebo sám začne řešit všechny problémy, které máme. Ale my musíme na modlitbě udělat konkrétní krok víry.Kázání otce patriarchy Eliáše na Neposkvrněné početí Panny Marie

Datum vydání :   2017-12-08
Autor:   BKP
Maria byla předem uchráněna dědičného hříchu a tedy i každého jiného hříchu. Bůh ji uchránil, protože se měla stát matkou Ježíše Krista. Ona je kecharitomene – plná milosti. Dědičný hřích je ztrátou Boží milosti. Maria byla od něj už napřed uchráněna. Nebeský Otec nám dává Ježíše skrze Přesvatou Bohorodičku, tak k nám přichází spása. Znovu si dnes může každý uvědomit, jaký je jeho vztah k ní a může ho obnovit tím, že se postaví v duchu pod kříž a přijme Přesvatou Bohorodičku do svého srdce. Pod jejím vedením se staneme opravdu jejími syny a dcerami. Ona je naší dobrou matkou. Svěřme celý svůj život do jejích rukou.Neposkvrněné Početí– paprsek světla do tmy

Datum vydání :   2017-12-07
Autor:   BKP
Po prvním hříchu se celá naše zem jakoby zahalila temnotou a zůstávala v otroctví ďábla, který působí skrze lež a smrt. Do této temnoty však proniká paprsek světla – Bůh dává Neposkvrněnou Pannu, skrze kterou pak přichází sám Bůh a stává se člověkem. Radujme se, Bůh nám dává spasení skrze svou Matku.Rozhoduje manžel (Svědectví víry)

Datum vydání :   2017-12-06
Autor:   Verici
Raz som sa rozprávala s kamarátkou zo spoločenstva a hovorila som jej o jednom probléme. Ona ma povzbudila a povedala mi, že keď sa ona nad niečím trápi, tak sa pomodlí k Duchu Svätému a potom povie o probléme manželovi a nechá ho, aby rozhodol túto vec on.   Skúsila som to a musím povedať, že mi to veľmi pomohlo.Bez hluboké modlitby a vydávání se Ježíšovi není možné obstát

Datum vydání :   2017-12-05
Autor:   BKP
Dnes se masově šíří New Age. Ten duch do svého otroctví vtahuje především autority, ať už je to na půdě církevní nebo politické, a to skrze bojové umění, jógu či skrze jiné nejrůznější pasti. Bez hluboké modlitby a bez neustálého vydávání se Ježíšovi skrze čistou lásku, kdy se snažíme plnit první Boží přikázání: „Miluj Boha celým srdcem, celou myslí a vší silou!“, není možné v tomto skrytém boji obstát! Povrchní křesťanství nemá šanci odolat v boji. Jde skutečně o duchovní boj, v němž jde o nesmrtelné duše.Rozjímání nad Ř 4,3-4

Datum vydání :   2017-12-02
Autor:   BKP
Člověk se vůči Bohu dopouští nevýslovné nespravedlnosti – hříchu. Boží svatost je bezhraničná, proto i urážka Boha zasluhuje největší trest. My můžeme Boha urazit svým hříchem, ale nemůžeme urážku vynahradit svými činy. Tu urážku může spravedlivě vynahradit jedině ten, kdo je Bohu rovný, a to je Boží Syn. On tuto urážku vynahradil na kříži svou smrtí. On vzal na sebe trest za naše hříchy, a to trest spravedlivý.Slovo života – Ř 4,3-4 (3. 12. – 17. 12. 2017)

Datum vydání :   2017-12-02
Autor:   BKP
„Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘ Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.“ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VI. část/ Vojáci a ženy u hrobu ♫ (audio)

Datum vydání :   2017-12-01
Autor:   BKP
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VI. část/ Vojáci a ženy u hrobu ♫ (audio)