čeština > Aktuální

Bez hluboké modlitby a vydávání se Ježíšovi není možné obstát

Datum vydání :   2017-06-26
Autor:   BKP
Dnes se masově šíří New Age. Ten duch do svého otroctví vtahuje především autority, ať už je to na půdě církevní nebo politické, a to skrze bojové umění, jógu či skrze jiné nejrůznější pasti. Bez hluboké modlitby a bez neustálého vydávání se Ježíšovi skrze čistou lásku, kdy se snažíme plnit první Boží přikázání: „Miluj Boha celým srdcem, celou myslí a vší silou!“, není možné v tomto skrytém boji obstát! Povrchní křesťanství nemá šanci odolat v boji. Jde skutečně o duchovní boj, v němž jde o nesmrtelné duše.ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /1. část/ Po Ježíšově smrti ♫ (audio)

Datum vydání :   2017-06-25
Autor:   BKP
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /1. část/ Po Ježíšově smrti ♫ (audio)Co má hodnotu pro celou věčnost?

Datum vydání :   2017-06-24
Autor:   BKP
Je třeba, abychom se dokázali znovu a znovu s živou vírou odevzdávat do Kristovy smrti – svou vůli, své nálady, smutky, zklamání, ale i své ideje a plány. Co jsme tak odevzdali Nebeskému Otci ve spojení se smrtí Ježíše Krista, má už teď užitek pro nás i církev, a navíc to má svou hodnotu pro celou věčnost.Boží řád chrání člověka

Datum vydání :   2017-06-22
Autor:   BKP
V nás je vtělená hloupost, která nás ponižuje, ničí, likviduje, a přesto je s tím člověk spokojený. Proto také přišla globalizace, proto přicházely války, morové nákazy, protože se lidé stále vrací ke zlu, stále ho milují a nechtějí přijmout pravdu a Boží řád, který člověka před tím vším chrání. Stále to lidi táhne k sebezničení a jdou jako vedení na jatka. Co to v nás je? Je to zákon entropie, duchovní entropie.„Buďte připraveni, nevíte den ani hodinu.“ – Jde o věčnost!

Datum vydání :   2017-06-20
Autor:   BKP
Ježíš říká: „Buďte připraveni, nevíte den ani hodinu.“ Jde o věčnost! Kvůli mamonu lidé často obětují své zdraví i život. Když jdou zloději krást, jsou schopni i zabít, jen aby získali pomíjivý mamon. Avšak získat věčné poklady se lidé nesnaží! Máme získávat poklady v nebi, které nám mol ani rez nezkazí, zloději nevykopou a neukradnou. Boží slovo říká: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Máme poslouchat Boha, který chce naše největší dobro.Eucharistie - zpřítomnění Kristovy smrti (video)

Datum vydání :   2017-06-19
Autor:   BKP
Eucharistie - zpřítomnění Kristovy smrti. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuRozjímání nad Ef 5,15-16

Datum vydání :   2017-06-18
Autor:   BKP
Máme si dávat pozor, a to každý z nás. Na koho? Sami na sebe. A na co? Jak žijeme. A proč? Abychom si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Co tedy máme dělat? Nepromarnit tento čas, neboť nastaly dny zlé. Co znamená promarňovat čas? Starat se o marnosti, které pomíjejí a nesnažit si v čase zabezpečit duchovní poklady, které nám zloději neukradnou ani rez nezkazí.Slovo života – Ef 5,15-16 (18. 6. – 2. 7. 2017)

Datum vydání :   2017-06-18
Autor:   BKP
Slovo života – Ef 5,15-16 (18. 6. – 2. 7. 2017)Trpět pro Boží věci je mimořádná milost

Datum vydání :   2017-06-15
Autor:   BKP
Opravdu je mimořádná milost trpět pro Boží věci, být pšeničným zrnem, zemřít sobě a žít novým Ježíšovým životem. To je program pro toho, kdo chce vážně následovat Pána Ježíše Krista. Musí počítat s křížem, pronásledováním, bezmocností a opuštěností lidmi. Avšak to všechno je třeba vidět z Boží perspektivy, z perspektivy kříže a věčnosti.Eucharistie 1 část: Smlouva nová a věčná

Datum vydání :   2017-06-14
Autor:   BKP
Eucharistie je smlouva nová a věčná! Ke každé smlouvě je třeba dvou stran. Jednou stranou je Ježíš, který se bezvýhradně dal a na druhé straně máš být ty, který řekneš k Jeho ANO své ANO. Přirovnáním je uzavření manželské smlouvy! Nestačí, když ženich řekne před oltářem své „ano“, jestliže nevěsta mlčí, smlouva je neplatná, nebyla vůbec uzavřena!