čeština > Publikace UPHKC

Slovo života – Ř 8,4 (20. 10. – 3. 11. 2019)

Datum vydání :   2019-10-19
Autor:   BKP
„Aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.“Rozjímání nad Ř 8,4

Datum vydání :   2019-10-19
Autor:   BKP
Chodit v Duchu Božím však neznamená, že člověk bude zbaven pokušení a bojů. Musí se pokáním znovu a znovu dostávat ze svého egoismu, protože zaměření na Boha automaticky ztrácí. V modlitbě musí každý den čerpat sílu. Směřujeme k věčnosti, zde je bojiště, kde se odehrávají někdy velké, jindy malé boje. Životní moudrost, která je vlastně cestou nezištné pokory, je vyjádřena i v jedné staré pohádce: Pyšný Ivánek byl potrestán tak, že dostal hlavu medvěda. Nemohl se jí zbavit, protože podmínkou bylo udělat dobrý skutek. On ale i dobré skutky dělal jen kvůli sobě. Když poprvé udělal dobrý skutek kvůli druhému, medvědí hlava zmizela.Habemus papam (+video)

Datum vydání :   2019-10-15
Autor:   BKP
Biskupové synodu Byzantského katolického patriarchátu pronesli a zveřejnili svou volbu: „V této mimořádné situaci si jako pravověrný katolický biskup před Bohem a před církví uvědomuji svou povinnost, a proto volím za právoplatného papeže arcibiskupa Carlo Maria Viganò.“Satisfakce Karlu Gottovi

Datum vydání :   2019-10-15
Autor:   BKP
Proto se obracím na všechny, kterým zůstala bolest v srdci a mají touhu manifestačně uctít památku Karla Gotta, aby se shromáždili 1. listopadu 2019, to je měsíc od jeho smrti, kolem poledne u jeho domu. Manifestační průvod pak ať pokračuje na Žofín, kde by mohl stát jeho památník (je možno najít i jiné vhodné místo, kde by mohl být postaven). Národ si přeje, aby Karel Gott měl co nejdřív v Praze památník.Pohanský rituál s Bergogliem ve Vatikánu (video)

Datum vydání :   2019-10-14
Autor:   BKP
II. Vaticanum, Nostra aetate: „Církev nabádá své věřící, aby... ve spolupráci se stoupenci jiných náboženství uznávali... a podporovali... hodnoty, které u nich jsou.“  Odpověď: „Co pohané obětují, obětují ne Bohu, ale démonům.“ (1Kor 10,20) Je vrcholem zrady Krista nabádat věřící, aby uznávali, a dokonce aktivně podporovali uctívání satana a démonů!  Toto byly jen teoretické dokumenty. František už ale v jejich duchu koná rituály přímo ve Vatikánu. Bylo by třeba pozvat pravdivé exorcisty, kteří by z Vatikánu vyhnali legie démonů i s jejich nositeli. Pak by nastala duchovní obroda centra křesťanství.  Pán Ježíš dal příkaz apoštolům: „Démony vyhánějte!“ (Mt 10,8) František koná pravý opak. Vhání démony přímo do nitra katolické církve! Jak dlouho ještě?Papež heretik – 3 varianty (video)

Datum vydání :   2019-10-13
Autor:   BKP
Od 6. do 27. 10. 2019 probíhá ve Vatikánu Synoda o Amazonii. Pseudopapež František má za cíl prosadit ducha pohanství do centra církve. Vyhnáním Ducha svatého způsobí ukončení každodenní oběti (srov. Mt 24,15, Dan 11,30). Místo Ducha svatého má v liturgii zavládnout duch pohanství. Za pohanskými rituály je skrytá úcta k ďáblu. Tím se otevře cesta přechodu katolické církve na anticírkev New Age.  Otázka: Koho navrhuje Byzantský katolický patriarchát za papeže?  Odpověď: Jsme přesvědčeni, že Boží vůlí je, aby byl za papeže vybrán a prohlášen arcibiskup Carlo Maria Viganò. Skončí každodenní oběť (video)

Datum vydání :   2019-10-12
Autor:   BKP
„...uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na svatém místě...“ (Mt 24,15) Ježíš upozorňuje na Danielovo proroctví, které se vztahuje na dobu masového vnitřního odpadu: „... znesvětí svatyni, vymýtí každodenní oběť a dá tam ohyzdnou modlu.“ (Dan 11,31) Závěr: Odpadlík Bergoglio není platným papežem. V současné době ničí všechny základy církve. Biskup nebo kněz ho nemůže ve svaté liturgii vyhlašovat za „našeho papeže“ ani vyznávat jednotu s ním. Pokud to dělá, jsou dvě možnosti: buď lže a s Bergogliem ve skutečnosti v jednotě není, anebo mluví pravdu, a v tom případě slouží liturgii neplatně!Manifestácie za ochranu rodiny na Slovensku. Sedembolestnej Panny Márie 15. 9. 2019

Datum vydání :   2019-10-10
Autor:   BKP
Podobné manifestácie za obnovu rodiny a vzkriesenie národa, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, prebiehali aj v iných mestách Slovenska.Prorocké slovo o Amazonii

Datum vydání :   2019-10-07
Autor:   BKP
„Jsem mezi nimi znesvěcován.“ (Ez 22,26) Pseudopapež Bergoglio spolu s apostatickými církevními preláty zneužitím nejvyšší autority znesvěcují samotného Boha!  Před několika dny řekl jistý kardinál přibližně toto: Linie, kterou jde František, musí pokračovat. On si zajistil pro tuto cestu své nástupce. Kdyby ale byl nyní zvolen papež, který by chtěl tuto linii opustit, prý ho lid nepřijme. – Co k tomu dodat? Obnova církve bude velmi bolestivá a musí být radikální! Podmínkou je oddělení se od otravných duchovních proudů a návrat k zdravému prameni a k zdravým kořenům církve, tedy k apoštolské tradici. To, že stoupenci Bergoglia i s homosexuální sítí v řadách odpadlých hierarchů, kněží či tzv. lidu tuto nutnou obnovu nepřijmou, s tím se musí počítat. Bůh dal každému svobodnou vůli. Kdo chce jít do pekla s apostaty i proti Boží vůli, může. Jenže pak toho bude po celou věčnost velmi bolestně litovat. A to už bude pozdě. Tam už šance k pokání nebude. Teď ještě je!  Halík je povinen se veřejně omluvit za urážku na cti zemřelého

Datum vydání :   2019-10-05
Autor:   BKP
Je znakem vulgarismu a cynismu zneuctívat památku zemřelého, a to ještě v nejcitlivějším období před pohřbem.  Na odpadlého kněze T. Halíka byla 29. 6. 2008 zveřejněna anathema, tedy vyloučení z církve (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=42063). Halík už není kněz Kristův, i když okupuje církevní úřad. On je kněz antikristův. O tom svědčí i jeho veřejné, hrubě urážlivé výroky před pohřbem zesnulého Karla Gotta. Kardinál D. Duka souhlasně odpověděl na poslední vůli zemřelého i přání vdovy mít zádušní mši v katedrále. Halík se ale nestydí to nazývat „šílený a nevkusný nápad“. Naopak, šílený, nevkusný, a navíc cynický je tento Halíkův postoj.Národ si přeje pohřební průvod s Karlem Gottem z Hradu na Vyšehradský Slavín

Datum vydání :   2019-10-05
Autor:   BKP
Bylo by velmi bolestné, kdyby určité síly překazily možnost, aby si národ doprovodil svou významnou osobnost, národního umělce Karla Gotta, na jeho poslední cestě. Právě ty síly, které tento průvod nechtějí, každoročně prosadí Prague pride, a to navíc pod stráží vrtulníku, ochranou policie a za finančí podpory Magistrátu. Jaký užitek tato akce přináší národu?  Rozhodně stojím za prosazení pohřebního průvodu Prahou! Slovo života – Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)

Datum vydání :   2019-10-05
Autor:   BKP
Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle.Rozjímání nad Ř 8,3

Datum vydání :   2019-10-05
Autor:   BKP
Tento verš Písma navazuje na předcházející, kde je řečeno, že zákon Ducha osvobodil mě (tebe) od zákona hříchu a smrti. Ve 3. verši se mluví o zákonu a myslí se Mojžíšův zákon, tedy zákon Boží, který obsahuje určité předpisy, které jsou dobré a pravdivé, ale zákon nám nedává sílu, abychom je důsledně plnili. On nás, jak říká Písmo, především usvědčuje z hříchu. Proto dal Bůh za nás na smrt svého Syna, který přijal naše lidské tělo, tedy přišel v podobnosti těla hříchu a kvůli hříchu, aby tento hřích, tuto duchovní otravu ve svém těle přemohl. Anathema za Synodu o Amazonii na 26 kardinálů, 134 biskupů a 99 kněží (video)

Datum vydání :   2019-10-04
Autor:   BKP
Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, kteří opustili Kristovo evangelium a Kristova Ducha (Ř 8). Místo toho přijali ducha hereze a hlásají antievangelium. Sami se tím vyloučili z Tajemného Těla Kristova a jsou na cestě do zavržení, i když zastávají nejvyšší úřady v církvi.Loupežnická synoda o Amazonii (video)

Datum vydání :   2019-10-04
Autor:   BKP
V Efezu v roce 449 proběhla loupežnická synoda. Letos má být opět, a to ve Vatikánu – o Amazonii. Cílem je prosazení ducha pohanství, okultních praktik, čarodějnictví, magie, věštění a spiritismu, a to dokonce i do liturgie. Svědčí o tom přípravný dokument Instrumentum Laboris. Jde o zjevné hereze, především panteismu, které ničí nejen podstatu katolické víry, ale plně protiřečí i celému křesťanství.Svatováclavská iniciativa. Praha, 28. 9. 2019 (video)

Datum vydání :   2019-10-01
Autor:   BKP
Svatováclavská iniciativa. Praha, 28. 9. 2019Je pseudo-papež František schizmatik? (+video)

Datum vydání :   2019-09-27
Autor:   BKP
Novinář The New York Times se Bergoglia ptal: Během letu do Maputa jste uznal… že existují silné kritiky některých biskupů a kardinálů, velice kritické jsou katolické televize a internetové portály... proti vám. Máte strach ze schismatu...? Dříve, než podáme komentář, je třeba si uvědomit základní rozlišovací kritéria týkající se Františka Bergoglia: 1) Je Bergoglio platný papež, anebo je heretik?  Odpověď: Je heretik, a proto neplatný papež! Hereze pseudopapeže Františka (+video)

Datum vydání :   2019-09-26
Autor:   BKP
− V květnu 2013 ve svém kázání z domu sv. Marty František prohlásil, že i ateisté mohou být spaseni, pokud budou činit dobro. Odpověď: Touto polopravdou Bergoglio záměrně zamlžuje základní podmínky spásy, kterými je pokání, víra v spravedlivého Boha a implicitně víra v Ježíše Krista jako jediného Spasitele.Rozjímání nad slovem života Římanům 8,1-2 (+video)

Datum vydání :   2019-09-24
Autor:   BKP
Tyto verše Písma z listu Římanům navazují na předcházející. V nich apoštol volá: „Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?“ V 8. kapitole je řečeno, že vysvobozeni jsou ti, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši osvobozuje od zákona hříchu a smrti. Proces našeho vysvobození se v každé nové situaci znovu a znovu uskutečňuje jedině v Kristu Ježíši.Slovo života – Ř 8,1-2 (22. 9. – 6. 10. 2019)

Datum vydání :   2019-09-24
Autor:   BKP
„Proto není již žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle Ducha. Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od zákona hříchu a smrti“.