čeština > Publikace UPHKC

Jde o to, který krok chce Bůh

Datum vydání :   2018-08-16
Autor:   BKP
Často stojíme před rozhodnutím: Který krok udělat? Samozřejmě, můžeme nějaký udělat, ale jde o to, který krok chce Bůh! Ty uděláš krok, ale padneš do pasti, i když si logicky myslíš, že postupuješ moudře. Nepomůže ti tvá moudrost ani zkušenost. Každý případ je svým způsobem originální. Člověk musí používat rozum, jednat rozumně, moudře, ale často se dostane do určité roviny, kde se odehrává boj duchů. Jde o ducha lži a náš rozum velmi rád přijímá lež, miluje ji.Slovo otce patriarchy Eliáše o novém srdci

Datum vydání :   2018-08-15
Autor:   BKP
Neposkvrněné nové srdce není hmotný orgán, ale nové duchovní centrum, které můžeme přijmout a otevřít se mu jedině vírou. Je to území, kde už neplatí zákony hříchu, ale zákony Ducha milosti. Je jako velvyslanectví jiného státu, jiného království, kde vládne a kraluje Ježíš. To NOVÉ SRDCE je teď v tobě! Odevzdej se cele tomuto Neposkvrněnému Srdci. Tak budeš novým člověkem, synem Mariiným, dítětem, které na sobě ponese obraz své matky! Přesvatá Bohorodička tě bude učit chodit ve víře, chodit v Duchu svatém! Dnes můžeš radostně a plný štěstí zvolat: „Jsem tvůj, Maria, abych byl tím víc Ježíšův!“Historický zlom – 100leté jubileum ČR!

Datum vydání :   2018-08-14
Autor:   BKP
Cílem lidského života není fiktivní ráj na zemi. Naším cílem je, abychom zůstali věrni Bohu a Jeho zákonům a v této životní zkoušce obstáli. Bojem za pravdu máme získat věčný život, jak zdůrazňuje náš český mučedník Jan Hus. On dodává, že pravda nás zachrání od hříchu a ďábla a nakonec od smrti věčné. Ale podmínkou je nejprve pravdu hledat, milovat ji a bojovat za ni. Tento bojovník za pravdu je dnes pro náš národ skutečně hrdinným vzorem.Co je v dané chvíli Boží vůle?

Datum vydání :   2018-08-12
Autor:   BKP
Máme si před Bohem přiznat své hříchy – např. jsem svévolník. Často se jedná o drobné svévolnosti. Ale když se pak řeší vážné věci, mnohdy tyto „maličkosti“ jsou rozhodující. Na první krok potřebujeme vědět alespoň rámcově, co je v dané situaci Boží vůle. Můžeme si položit otázku: „Co by na mém místě dělal Ježíš?“Slovo života – Ř 5,18 (12. 8 – 26. 8. 2018)

Datum vydání :   2018-08-11
Autor:   BKP
„A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.“Rozjímání nad Ř 5,18

Datum vydání :   2018-08-11
Autor:   BKP
Zde je znovu zdůrazněno: jediné provinění Adama přineslo odsouzení všem jeho potomkům. Ale na druhé straně zase jediný čin spravedlnosti jiného Adama, Ježíše Krista, přinesl všem ospravedlnění a život. Je tu však jeden problém. Kristus zemřel za všechny lidi, ale ne všichni budou spaseni. Aby byli spaseni, musí si svůj hřích přiznat před sebou i před Bohem a vírou přijmout ospravedlnění a život, které jsou nám dány skrze Ježíšův čin spravedlnosti.O mojom obrátení (Svědectví víry)

Datum vydání :   2018-08-10
Autor:   Verici
Som dievča z mesta a pochádzam z neúplnej rodiny. Naši do kostola nechodili, ale dali ma pokrstiť i na 1. sväté prijímanie. Mama mojej krstnej mamy ma občas vodila do kostola (keď sa mi chcelo). No Pána Ježiša som vôbec nepoznala. Niekedy som chodila aj na detské stretká, ale tam sme sa len hrali a nič viac. Tak som blúdila svetom celkom duchovne chorá, stratená a nevedomky som hľadala zmysel života, asi ako všetci okolo, čo nepoznajú Pána Ježiša.Ježiš má moc aj nad časom (Svědectví víry)

Datum vydání :   2018-08-08
Autor:   Verici
Po chvíli som si uvedomil, že mám svoj vnútorný chaos odovzdať Pánovi Ježišovi, a že On má moc aj nad časom. Tak sme spolu s kolegom prestali reptať a začali sme prosiť Pannu Máriu o príhovor za náš problém. Konali sme pokánie z nášho reptania a hodinu sme sa modlili svätý ruženec na úmysel, aby sme zvládli služobnú cestu. A prišiel veľký vnútorný pokoj. Pán Ježiš má skutočne moc aj nad časom, len Mu zverme naše každodenné starosti a dôverujme!V pekle jsou ti, kteří odmítli Krista a spásu

Datum vydání :   2018-08-06
Autor:   BKP
Ti, kteří Ježíše odmítli, se s Ním v hodině smrti setkají jako se soudcem. V jediném pohledu uvidí, že není jejich přítelem, že není jejich Spasitelem, protože Ho znovu i znovu odmítali, ubíjeli své svědomí, věřili lži, systematicky bojovali proti pravdě, proti Kristu a proti dobru, které je spojeno se spásou a s evangeliem, které překrucovali. V tom jediném okamžiku uvidí ovoce. Přijde smrt a pak už je na všechno pozdě.„Žehnajte!” (Svědectví víry)

Datum vydání :   2018-08-06
Autor:   Verici
  Na vlastné oči som videla, ako pôsobí Božia milosť, ako mení srdcia ľudí, keď na nich v modlitbe zvolávame Božie požehnanie.Manifestace za ochranu rodiny ve svátek sv. Cyrila a Metoděje /dlouhá verze/ (video)

Datum vydání :   2018-08-03
Autor:   BKP
Manifestace za ochranu rodiny ve svátek sv. Cyrila a MetodějeSlovo otce patriarchy Eliáše na svátek sv. proroka Eliáše

Datum vydání :   2018-08-02
Autor:   BKP
Trestem za odpad od pravé víry k pohanství, které je spojeno s magií, věštěním a spiritizmem, byly války, nemoci a vyhnanství. Proto se prorok ptá: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany?“ Jinými slovy: „Chcete požehnaní, nebo prokletí? Záleží na vás…“ Vnímal, že teď se rozhoduje o celém národě, zda se obrátí, anebo na něj přijde Boží trest. Podstatou prorockého ducha je poslušnost víry a věrnost Božímu slovu. Bůh chce dát prorockého ducha každému, aby mohl skrze něj hovořit a zachraňovat duše před časným i věčným trestem.Úkol proroka

Datum vydání :   2018-08-01
Autor:   BKP
Dar proroctví je spojen s prostým způsobem následování Krista. A to může každý z nás. Tento dar se projevuje u každého jiným způsobem. Bůh jej dává jak charisma. Když podle toho člověk dovede žít a realizovat Boží vůli, stává se prorokem, tzn., že za prorockým slovem stojí a je ochotný pro Krista a pro pravdu obětovat i život. Když národ nemá proroky, hyne. Proč? Protože, když přijdou různí podvodníci, tak jej skrze filosofie a gnóze rozloží. Takovým způsobem bývají klamány celé národy. Proto píše apoštol Pavel Korintským, aby usilovali o dar proroctví.Zednářský velmistr kontra Byzantský patriarchát (+video)

Datum vydání :   2018-07-31
Autor:   BKP
V rádiu v Česku hovořil velmistr zednářské lóže a kromě jiného řekl: „Zednářství je víceméně spirituálně charitativní organizace.“ Ve světě jsou dvě základní spirituality, a to křesťanská, která uctívá pravého Boha, a protikřesťanská, která uctívá pohanská božstva neboli padlé anděly – démony.  Zednáři prosazují satanizaci lidské přirozenosti skrze antizákonodárství, amorální gender, kradení dětí rodičům, jejich tyranii a devastaci a nakonec prosazují i genocidu lidstva na tzv. zlatou miliardu. Zde jde o plánované a masové zločiny proti lidstvu. Je nutné, aby tato polotajná organizace byla postavena před spravedlivý mezinárodní soud a zrušena, dokud není pozdě.Odpoveď na článok propagujúci gay pride v KN pod názvom: „Na námestiach bolo veselo, aj keď vážne“

Datum vydání :   2018-07-30
Autor:   BKP
Po prečítaní tohto článku získava prostý kresťan dojem, že homosexualita už nie je hriechom a tzv. homosexuálne páry majú právo, aby boli postavené na rovnakú rovinu s prirodzeným manželstvom. A toto je hrubá manipulácia a zločin nielen proti slovenskému národu, ale aj proti Bohu! Katolícke noviny dnes normalizujú hriech a menia myslenie do tej miery, že pre katolíkov už nie je autoritou Boh a Jeho slovo. Tak pozvoľna, ale do koreňa ničia spasiteľnú vieru. Kto by bránil Božie záujmy, bude odsúdený ako cynický fundamentalista, extrémista a fašista, ktorý si dovoľuje do druhých hádzať kameňom. Lenže čo hovorí Boh vo Svätom Písme?Manifestace za ochranu rodiny ve svátek sv. Cyrila a Metoděje /zkrácená verze/ (video)

Datum vydání :   2018-07-29
Autor:   BKP
Manifestace za ochranu rodiny ve svátek sv. Cyrila a MetodějeRozjímání nad Ř 5,15

Datum vydání :   2018-07-28
Autor:   BKP
Dva týdny si budeme připomínat 15. verš, kde je napsáno: „S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti.“ Co se týče dědičného hříchu, tím, že Adam neposlechl Boží zákaz, otevřel sebe i potomstvo působení hříchu. Tento duchovní genetický kód ložiska zla a lži dědíme všichni. Neznamená to však, že všichni propadneme i věčné smrti. Bůh se smiloval a dal nám Spasitele. Víc než Adam pokazil, Bůh nám dal. Musíme však vírou přijmout Krista a snažit se s Boží milostí stále skrze pokání spojení s Ním obnovovat a zachovávat Boží přikázání. Pak se stáváme dědici Božího království, Božími dětmi, a čeká nás věčný život po smrti.Slovo života – Ř 5,15 (29. 7 – 12. 8. 2018)

Datum vydání :   2018-07-28
Autor:   BKP
„S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.“Prorok Boží slovo žije a hájí jej třeba až na smrt

Datum vydání :   2018-07-28
Autor:   BKP
Bůh zachránil Izrael skrze proroka Mojžíše a i dnes hledá ty, kteří budou ochotni k takové službě. Aby byl člověk prorokem, musí Boží slovo žít, realizovat ho, mít s ním zkušenost. Když pak bude prorokovat, tak jen na té úrovni, na které on sám je. Obrazně řečeno: Kdo je před chrámem, prorokuje zbožně, citově, což třeba lidi nadchne, ale nepovede na hloubku. Kdo je v chrámu, bude prorokovat z chrámu; kdo ve svatyni, tak ze svatyně. Záleží na tom, kde se ve vztahu k Bohu nachází on sám.Pokora je pravda, sebekritika

Datum vydání :   2018-07-27
Autor:   BKP
Pokora je pravda. Pokora je sebekritika. Pokora je, že si uvědomím realitu své slabosti, tzv. „Achillovu patu“, a tu si hlídám. Tam musím postavit stráž, protože nepřítel útočí se lstí a já nesmím dovolit nechat se zotročit. Vlastně nepřítel nemusí ani příliš útočit, jemu stačí toto místo zranit. Počítá s lidskou hloupostí, slabostí, kterou je u někoho strach, u jiného ambice a sleduje, kde kterého člověka může zasáhnout.