čeština > Publikace UPHKC

Jak je to dnes s církví? / Odpověď Patriarchy Eliáše katolíkovi upřímně hledajícímu pravdu

Datum vydání :   2018-02-21
Autor:   BKP
Na závěr svého dopisu jsi, Mirku, položil otázky: Jak je to s církví a jak je to s vámi? Otázka: Jak je to s církví? Odpověď: Náš Pán Ježíš Kristus založil svou církev, která je prostředkem k spáse duší. Tato Kristova církev je založena na apoštolech a prorocích (srov. Ef 2,20). Církev je sloupem a oporou pravdy ve světě (srov. 1Tim 3,15).Vyhlášení exkomunikace na pseudopapeže Františka (+ video)

Datum vydání :   2018-02-17
Autor:   BKP
František Bergoglio, jezuita, byl několikrát napomenut, varován, aby se oddělil od herezí. Přesto zatvrzele odmítá jakýkoliv projev pokání. Zneužitím nejvyšší církevní autority skrze hereze intenzivně prosazuje sebezničení církve, a to ve věroučné i morální oblasti. Pro tyto hereze František Bergoglio sám sebe vyloučil z katolické církve. Proto Byzantský katolický patriarchát, v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého, vyhlašuje Františka Bergoglia za vyloučeného z katolické církve. Pokud jmenovaný nebude konat pokání ani v hodinu smrti, bude věčně zavržen.Je potřebné dnes papežství? (+ video)

Datum vydání :   2018-02-17
Autor:   BKP
Hlavním problémem v katolické církvi dnes je zneužití papežského úřadu a jednota katolíků s heretikem, ať už vědomá či nevědomá. Proto Byzantský katolický patriarchát zveřejnil exkomunikaci neplatného papeže Františka a vyhlásil, že je vyloučen z církve! František je ale jen vrcholem ledovce a vnějším projevem vnitřní rakoviny církve. Každý katolík, pokud chce zůstat v církvi a být spasen, musí se oddělit od herezí, které zaštiťuje pseudopapež František.Modlitební společenství

Datum vydání :   2018-02-17
Autor:   BKP
Křesťané v dnešní době bez zdravého společenství, kde je zdravý duch, neobstojí. Je třeba začít budovat společenství a modlit se, světit neděli, naučit se ji světit. Jak je potřebná modlitba! Základem společenství je modlitba. Bez ní to nefunguje. Když se modlíme, Bůh vždy dá jednomu anebo dvěma světlo. Po modlitbě hovoříme o tom, jaké světlo nám Bůh dal. Bez modlitby by to nešlo.Odpověď na vystoupení Váchy na DVTV

Datum vydání :   2018-02-16
Autor:   BKP
Na obrazovce DVTV se objeví tajuplný muž jako ze záhrobí – člověk ani hned nepozná, že je to vlastně Halíkův kaplan Vácha. Citace: Volby skončily a my se ptáme: Jak je možné, že tak velké množství lidí dalo hlas Miloši Zemanovi? Odpověď: A my se ptáme: Jak je možné, že ještě poměrně velké množství lidí hlas Miloši Zemanovi nedalo? On ve volbách představoval záchranu národa před islamizací a globalizací. Jak velké to byly tlaky ze zahraničí a kolik zrádců se proti národu sjednotilo! Byl to Boží zázrak, že jim to nevyšlo.Citace: A viníka budeme hledat všude jinde, jen ne ve vlastní lhostejnosti. Odpověď: Nevymlouvejte se na vlastní lhostejnost. Je třeba hledat viníka v kryptě, ne všude jinde! Halík ať hledá v tobě a ty v Halíkovi. Pak skutečně viníka najdete. Ale to nestačí. Pak dělejte pravdivé pokání, že jste klamali národ. Chlapsky si to přiznejte.Antireforma, církev a Sodoma – 7.část: Kořeny apostaze v církvi (video)

Datum vydání :   2018-02-15
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 7.část: Kořeny apostaze v církviŠílené plány Tomáše Halíka aneb kdo stojí za peticí proti kard. Dukovi?

Datum vydání :   2018-02-14
Autor:  
Odpadlý kněz a budhista, vítač muslimů a člen Rady moudrých – zednář – v jedné osobě, Tomáš Halík, chorobně toužil a stále touží po dvou věcech:- po nejvyšší kariéře v církvi, aby ho totiž lidé uctívali jako Jeho Svatost, ale ještě víc než bůžka dalajlámu, - a aby už byl konečně nastolen NWO a lidé začali myslet jako on. Každý se pak stane tím i oním – biorobotem k službám „jeho svatosti“ i zjevným satanistou. Halík nemůže snést, když vidí nebo slyší někoho, kdo má ještě svědomí a zdravý rozum. Uvádí ho to přímo do nepříčetnosti. Nešťastný Halík prožívá opravdu vnitřní muka. Co když odvolají kard. Duku a jmenují Holuba? On je sice jeho kumpán a spoluslužebník NWO, ale... Teď, anebo nikdy – stravuje celou jeho bytost.Program duchovního růstu je zakódován v Písmu

Datum vydání :   2018-02-13
Autor:   BKP
Je třeba, abychom od Pána přijali Jeho program duchovního růstu, který vede ke zralosti. V podstatě je zakódován v Písmu, jen je třeba jej odmaskovat a uvést do života – vtělit to konkrétní slovo, aby se stalo životem! A to může učinit jen Duch Svatý, který je autorem Písma svatého. Duch svatý také uskutečnil vtělení Božího Slova v Marii, a tím i Kristovo lidství, člověčenství.Antireforma, církev a Sodoma – 6.část: Odpověď na výroky Kobylinského (video)

Datum vydání :   2018-02-13
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 6.část: Odpověď na výroky KobylinskéhoAntireforma, církev a Sodoma – 5.část: Odpověď na výroky Kobylinského (video)

Datum vydání :   2018-02-12
Autor:   BKP
Antireforma, církev a Sodoma – 5.část: Odpověď na výroky KobylinskéhoSlovo otce patriarchy Eliáše na svátek Tří světitelů

Datum vydání :   2018-02-11
Autor:   BKP
Ježíš říká i nám: „Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,14) Skutečným Světlem světa je jen Ježíš! My však máme mít účast na Jeho světle. Máme být sjednoceni s Ježíšem. My ve své podstatě nejsme světlem, ale tmou. Proto Ježíš řekl, že každý z nás se musí znovu narodit. Světlem jsme jen natolik, nakolik jsme sjednoceni s Ježíšem. Když Mu patříme, pak co je Jeho, je i naše. A co je naše, má být Jeho. Ježíš chce, abychom se odřekli všeho a ztratili svou duši pro Něho a pro evangelium. Proč? Aby On v nás mohl působit, aby v nás mohl v plnosti žít, aby nás prosvítilo Jeho světlo a abychom i my pak byli tím světlem. Je svátek Tří světitelů. O nich můžeme vpravdě říci, že byli světlem světa.Slovo života – Gal 3,2-3 (11. 2 – 25. 2. 2018)

Datum vydání :   2018-02-10
Autor:   BKP
„Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“Rozjímání nad Gal 3,2-3

Datum vydání :   2018-02-10
Autor:   BKP
V 3. verši apoštol píše: „Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“ Co máme chápat pod termínem „dokončujete tělem“? Člověk v počáteční horlivosti, když přijme Ducha Božího, všechno úsilí vynakládá na to, aby žil vztahem k Bohu, aby žil z víry, jak říká Boží slovo: Duchem. Pak však nemá vytrvalost k vydanosti a následování Krista a chce egoisticky realizovat svou vůli, anebo převládne farizeismus a v duchovní pýše má už sám sebe za „něco“. Začal Duchem a končí tělesným myšlením.   Němečtí biskupové povýšili ohavnost na svátost

Datum vydání :   2018-02-10
Autor:   BKP
Německý kardinál R. Marx zavedl v rámci pastorace udílení svátosti manželství homosexuálům. Kněz, který chce udělovat tuto novou „svátost“, dostane k tomu od svého biskupa kompetenci. (britský časopis Catholic Herald; bavorské rádio Bayerischer Rundfunk 3. 2. 2018). Vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve – dopadlo na kard. Marxe i všechny biskupy, kteří s ním tvoří jednotu ducha (exkomunikace). Za islamizaci a gender-homosexualismus v Německu mají hlavní vinu němečtí heretičtí biskupové. Vedou národ k autogenocidě a do věčného zavržení v pekle.K projevu Trumpa z 30.1.2018

Datum vydání :   2018-02-08
Autor:   BKP
Ve svém projevu 30. ledna 2018 prezident Trump jasně vyhranil svůj postoj návratu k základům amerického národa, to je ke křesťanským hodnotám. Řekl: „Společně znovu objevujeme americkou cestu. My v Americe víme, že víra a rodina, nikoli vláda a byrokracie, jsou centrem života Američanů. Naším heslem je ‚In God we trust‘ – ‚Věříme v Boha‘.“Bude lžipatriarcha Kirill platit pokutu 5 milionů rublů či bude jako vlastizrádce zbaven úřadu?

Datum vydání :   2018-02-08
Autor:   BKP
Patriarcha Kirill se při návštěvě generálního sekretáře Rady Evropy vyjádřil, že lesby a homosexuálové nesmí být takzvaně pronásledováni ani takzvaně diskriminováni. Kirill se tímto veřejným postojem dopouští skutečné diskriminace, a to rodiny i ruské společnosti! Je třeba vědět, že zákaz gay pride a homosexuálních manželství není diskriminací, ale jen ochranou a sociální hygienou. Bez spravedlivých zákonů, postavených na morálních hodnotách, nastává rozklad společnosti a sebezničení.ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VIІ. část/ Petr a Jan u hrobu, Ježíš se zjevuje Magdaléně ♫ (audio)

Datum vydání :   2018-02-07
Autor:   BKP
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VIІ. část/  Petr a Jan u hrobu, Ježíš se zjevuje Magdaléně ♫  (audio)Skandální vyznamenání od Františka

Datum vydání :   2018-02-07
Autor:   BKP
Lilianne Ploumenová, bývalá nizozemská ministryně, obdržela od papeže Františka titul komandéra Papežského řádu sv. Řehoře Velikého. Ploumenová je mimořádně aktivní v prosazování potratů a homosexualismu. Za toto dostala už mnoho vyznamenání. Skandálním je, že František ji rovněž ocenil vysokým papežským vyznamenáním! Tím veřejně schválil potraty a homosexualismus.Odpověď redaktorovi Českého rozhlasu panu O.G. ohledně zednářů a různých klubů

Datum vydání :   2018-02-07
Autor:   BKP
Vážený pane Ondřeji Golisi, opětovně se domáháte, abychom s Vámi vešli do dialogu ohledně zednářství v ČR a různých klubů, jakým je například Římský klub v souvislosti s panem Drahošem. Poněvadž Vy jste na rozdíl od nás znám jako odborník v odhalování kriminálních kauz, proto posluchači Českého rozhlasu jistě uvítají, když jim tuto závažnou problematiku vysvětlíte i bez nás.Proč ve Vatikánu nebude vyvěšena vlajka Tibetu?

Datum vydání :   2018-02-06
Autor:   BKP
František usiluje o přátelské vztahy s Čínou, proto si dává dobrý pozor, aby se nesetkal s dalajlámou. Na opětovné žádosti dalajlámy navštívit Vatikán – vždy záporná odpověď. Státní církev v Číně je na rozdíl od ilegální od Vatikánu oddělena. František v poslední době zbavil úřady představitelů ilegální církve, kteří byli nahrazeni představiteli státní církve. Co tím ve skutečnosti sleduje? Co přinese Františkovo přátelství Číně? Homosexualismus, islamizaci, NWO a barevnou revoluci skrze heretické klerikály.