čeština > Aktuální > Article

Postní výzva katolíkům ČR a SR

Datum:   2017-03-10
Autor:   BKP

 

Postní výzva katolíkům ČR a SR

 

Vážení biskupové, kněží a věřící,

někteří kardinálové už dnes usilují o Františkovo odstoupení z papežského úřadu. To, že je František odpadlík a ničí nejen podstatu křesťanství, ale i křesťanství samotné, je evidentní. Dokonce to vidí už i ateisté a právem se katolíkům vysmívají. Ničení morálních hodnot a prosazování islamizace bude však skrze Františka dál pokračovat, dokud nebude vytvořen tlak k jeho odstoupení nejen z řad kardinálů, ale i z řad věřících, kněží a biskupů.

 

Ať každý biskup podle svědomí i bez ohledu na názory ČBK a KBS vyzve kněze své diecéze, ať jméno apostaty Františka v liturgii už nezmiňují. Tím dá biskup najevo, že se od jeho herezí oddělil.

Kněz ať ale na rozhodnutí biskupa nečeká a co nejdřív přestane jméno tohoto papeže apostaty vzpomínat.

 

Po dobu, kdy by kněz ze strachu z nadřízených dále v liturgii jméno papeže heretika vzpomínal, ať věřící v tu chvíli potichu vysloví: „anathema“ (viz Gal 1,8-9). Tím se osobně oddělí od prokletí, které na ně z heretika přechází. Ať věřící rovněž píší dopisy svým biskupům a organizují petice s požadavkem, aby se jejich kněz i biskup od Františka oddělili a dali to veřejně najevo.

 

Pokud biskup či kněz zůstane ve vnitřní jednotě s duchem apostaze Františka a veřejně se od něho neoddělí, liturgii slouží neplatně. Podvádí sebe, Boha i věřící a svolává na sebe a na přítomné ne požehnání, ale prokletí.

Kéž je doba postní 2017 radikálním krokem k záchraně církve!

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři 

 

8. 3. 2017

 

Stáhnout: Postní výzva katolíkům ČR a SR (8.3.2017)