čeština > Aktuální > Article

Bude na Slovensku hořet protiústavní Korán?

Datum:   2017-03-18
Autor:   BKP

 

Bude na Slovensku hořet protiústavní Korán?

 

Politikům Slovenska

 

Přišel čas, kdy se každý upřímný člověk musí jasně distancovat od islámského násilí!

Vyznavačům islámu Korán přikazuje nenávidět káfira – nemuslima. Nenávist Koránu je tím namířena i proti každému občanu Slovenska!

 

Citace z Koránu:

„Až uplynou čtyři posvátné měsíce, zabíjejte nevěrce, kdekoliv je najdete, uchvacujte je do zajetí, zachvacujte jejich domy.“ (9:5)

„Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného.“ (25:52)

„A nevěřící jsou pro vás nepřátelé zjevní.“ (4:101)

„A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (5:72)

„Neochabujte v pronásledování těchto lidí!“ (4:104)

„…usekávejte jim hlavy a když je přemůžete, zajímejte je a silně je držte.“ (47:4)

„Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil; … aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou.“ (8:17)

„Bojujte proti těm, kdo nevěří v Alláha… dokud se nepodrobí.“ (9:29)

„A je vám předepsán boj, i když je vám nepříjemný.“ (2:216)

„Bojujte tedy proti nim … aby všechno náboženství bylo jen Alláhovo.“ (8:39)

 

Korán přikazuje brutálně zabíjet, křižovat, sekat lidem ruce, nohy a nožem rituálně odřezávat hlavy. Korán má na svědomí 548 dobyvačných válek a 270 milionů mrtvých.

 

Zoufalým protestem čtyřiadvacetileté slovenské občanky proti islámskému násilí (džihádu) bylo spálení pod praporem Slovenské republiky Mohamedových „instrukcí“ k nenávisti a zabíjení. Za to ji zásahová jednotka absurdně zatkla jako nebezpečného zločince a hrozí jí několikaleté vězení.

 

Ptáme se: Řídí se Slovensko ještě svou Ústavou, anebo se už řídí zákony šaría?

 

Ti, kdo přikázali zatknout a soudit nevinnou, ať jsou sami zatčeni a odsouzeni do vězení za prosazování systému, který porušuje Ústavu, a za vlastizradu.

 

Mírový islám neexistuje! Islám je politicko-ideologický státní systém a jeho podstatou je džihád, tj. válka s nemuslimy až do jejich úplného podrobení a nastolení zákonu šaría na celém světě. Jestliže jsou někteří muslimové umírnění, jsou to ti, kteří se Koránem zatím, dokud není nastolena šaría, ještě plně neřídí.

 

V době, kdy islamisté terorizují celou západní Evropu, ať každý politik demonstrativně spálí Korán, anebo aspoň ty části koránu, které odporují Ústavě. To bude důkazem, že skutečně háji zájmy svého národa!

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

11. 3. 2017

 

Stáhnout: Bude na Slovensku hořet protiústavní Korán? (11.3.2017)