čeština > Aktuální > Article

Duchovní mobilizace v USA bude pokračovat do 31.12.2017

Datum:   2017-04-27
Autor:   BKP

 

Duchovní mobilizace v USA bude pokračovat do 31. 12. 2017

7. část

 

Modlitební mobilizace byla vyhlášena do 1. 5. 2017. Zákeřný boj ale pokračuje. Prezident je vystaven silným tlakům, mění svůj program a ztrácí původní směr. Je nutné v modlitební mobilizaci pokračovat! Proto se prodlužuje do 31. 12. 2017.

 

Apoštol vyzývá: „Na prvním místě žádám, aby se konaly modlitby... za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem... aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ (1Tim 2,1-4) Kdo v USA má v rukou moc? Prezident, kongresmani, senátoři, gubernátoři, ale také ti, kteří na ně vytvářejí tlaky. Jsou to světoví bankéři, ilumináti, lidé zasvěceni satanu. Kdo z těch, kteří mají zjevnou či skrytou moc, slouží Bohu a americkému lidu, a kdo z nich slouží satanu a vede lid Ameriky do katastrofy a do věčné smrti? Vůle Boží pro všechny křesťany v USA v tomto čase je: modlit se za všechny, jak zjevné, tak skryté vládce. Proč? Protože ti, kdo slouží Bohu a národu, potřebují ochranu a duchovní sílu. Na druhé straně modlitba paralyzuje ty, kdo slouží satanu. Získává pro ně milost vyrvat se z jeho spárů, obrátit se k Bohu a dojít spásy.

 

Abychom se s nasazením a vírou modlili, potřebujeme motivaci. Musíme si uvědomit realitu, že tu nejde jen o „klidný život“, ale především o to, „aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Základní pravdou je, „že je jeden Bůh a jeden prostředník – Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny.“ (1Tim 2,5-6)

 

Byzantský katolický patriarchát vyzval k modlitební mobilizaci všechny křesťany a lidi dobré vůle v USA. Vybídl, aby se v tomto boji sjednocovali v tzv. svaté hodině od 20-21:00. Předložil několik modelů modlitby (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=36531http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=36545, http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=36668http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=36768, http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=37027http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=37143). Rovněž navrhl, aby se zvlášť horliví křesťané navíc modlili hodinu své modlitební stráže.

 

V duchovním boji se stavíme proti hříchu, negativnímu systému světa a démonským silám (Ef 6,10-13). Je třeba ale vědět, že je to Bůh, kdo řídí celý vesmír, národy i jedince. On je všemohoucí. Přísloví říká: „Bůh hýbe světem a modlitba Bohem!“ Ovoce vyslyšené modlitby přichází většinou až později, proto je nutná vytrvalost! Konečné vítězství má Bůh. Satan i šelma budou nakonec hozeni do ohnivého jezera (Zj 19,20, Zj 20,10).

 

Buďte v horlivé modlitbě vytrvalí! Vítězství je na straně Boží!

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu


+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři


27. 4. 2017


Kopie:

Prezidentu a vládě USA

Představitelům křesťanských církví

Masmédiím

 

Stáhnout: Duchovní mobilizace v USA bude pokračovat do 31.12.2017 /7. část/ (27.4.2017)