čeština > Aktuální > Article

Patriarcha Kirill vyhlásil herezi II. Vaticana

Datum:   2017-05-01
Autor:   BKP

 

Patriarcha Kirill vyhlásil herezi II. Vaticana


Patriarcha Kirill v den Kristova vzkříšení 16. 4. 2017 prohlásil herezi.

Citace Kirilla: „Já vím, že jsou zde i křesťané i muslimové. Každý se obrací k jednomu a témuž Bohu Stvořiteli. A v odpověď na to dostáváme reálnou Boží pomoc.“

 

Podle Kirilla se pravoslavní a muslimové obracejí k jednomu a témuž Bohu. Toto je katolická hereze II. Vaticana (1965). Na druhé straně nejvyšší představitelé islámu, na rozdíl od Kirilla a II. Vaticana, nevyhlašují, že máme stejného Boha. Naopak, Mohamed o křesťanech v Koránu napsal: „Věru jsou nevěřící ti, co říkají Mesiáš, Syn Marie, je Bůh.“ (5:72) „Neochabujte v pronásledování těchto lidí.“ (4:104) „Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil.“ (8:17) To je podle Kirilla asi ta reálná „Boží“ (Alláhova) pomoc, kterou dostáváme!

 

II. vatikánský koncil (1965) rovněž vyhlásil herezi, že katolíci mají stejného Boha i s ostatními pohany.

Bůh je Stvořitelem všech, a to jak lidí, tak i těch andělů, kteří Ho přestali uctívat a stali se démony. Pohani, i když je Bůh jejich Stvořitel, Ho neuctívají, ale uctívají démony (1Kor 10,20).

 

Asi brzy podle Krétského pseudosněmu (2016), který vytýčil jako základ ekumenismus, Kirill vyhlásí i tuto vatikánskou herezi a rovněž to zamaskuje frází, že Bůh je Stvořitelem všech, i pohanů. Zamlčí už, že pohanům prokazují falešnou pomoc démoni, které uctívají, a ne Bůh.+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

 

29. 4. 2017


Kopie:

Pravoslavným a katolickým biskupům

Masmédiím


Stáhnout: Patriarcha Kirill vyhlásil herezi II. Vaticana (29.4.2017)