čeština > Aktuální > Article

Odpověď na článek „Lepší po cestě kulhat, než běžet mimo cestu“

Datum:   2017-05-11
Autor:   BKP

 

Odpověď na článek „Lepší po cestě kulhat, než běžet mimo cestu“

 

Páter Zahradníček se v časopisu „Milujte se“ dopustil hrubé manipulace čtenářů s cílem morálně likvidovat ty, kdo brání nejzákladnější pravdy křesťanství. Svůj článek začíná odůvodněním: „Jeden ze čtenářů časopisu „Milujte se“ se obrátil na redakci s otázkou, týkající se různých výzev a dopisů, které rozesílá pomocí emailu tzv. Byzantský katolický patriarchát“.

 

Po uvedení různých citacích vyvodil nepravdivý závěr: (patriarchát) se snaží o reformu církve, ale vytvořil další sektu“. Slovo „sekta“ se v katolickém prostředí používalo téměř pro všechny nekatolíky. Dnes ale slovo „sekta“ představuje hlavně destruktivní skupiny, které se dopouštějí zločinů, někdy i masových sebevražd. Po navození tohoto dojmu dá výrazný citát: „Koho ďábel nemůže zastavit...“ Tím patriarchát postaví do role spolupracovníka s ďáblem, a pak vloží dlouhý text od Mons. T. Holuba, sekretáře ČBK (2012) pod názvem: „Vysvětlení ke kauze bývalých členů basiliánského řádu“. Hned za citovaný text velkými písmeny dodá: Satan si dokáže navléct i šaty pokory... (sv. F. Kowalska).“ Pak do černobílé fotografie vloží výrazné odsuzující citace. Rovněž dodá fotografii patriarchy Eliáše a pak jakoby objektivně, ale bez vysvětlení napíše: „Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (1. 5. 2011).“ Jaký je z toho všeho závěrečný dojem? Čtenář uvěří, že patriarchát, jak navodil autor, je nebezpečná sekta, kterou, podle něho, prý „postrkuje ďábel“ a která prý „si bere šat pokory jako satan“.

 

Za tuto vzorově pokryteckou manipulaci by měl autor dostat čestný doktorát z církevního farizejství. Jenže, už bez žertu, tu jde skutečně o duchovní zločin, který hraničí s hříchem proti Duchu svatému, anebo jím dokonce je. Proč? Ve jménu pravdy je likvidována pravda, ve jménu církve je likvidována církev a ve jménu lidské poslušnosti je likvidována poslušnost k Bohu (srov. Sk 5,29).

 

Kdyby odvážný zastánce dětí ve svém článku upozornil na škodlivost konkrétních vakcín a za tuto pravdu by byl postaven do role zločince, protože si tím dovolil zpochybnit nejvyšší mezinárodní zdravotnickou instituci WHO, bylo by to správné? Patriarchát si dovolil zpochybnit současný apostatický Vatikán, protože tu jde o zločiny proti Kristovu Tajemnému Tělu – církvi. Jaké jsou následky umlčení svědků pravdy? V prvním případě beztrestné, masové mrzačení dětí, v druhém případě postupná sebevražda církve!

 

Páter Zahradníček odsoudil nejen patriarchát, ale de facto i čtyři kardinály, kteří měli odvahu ukázat na hereze papeže Františka v jeho exhortaci Amoris laetitia.

 

Co se týče exkomunikace některých papežů, herezemi sami na sebe stáhli exkomunikaci, jak určuje Boží slovo (viz Gal 1,8-9) a věroučná bula papeže Pavla IV. Bula vyjadřuje, že pokud se biskup, kardinál či papež dopustí hereze, sám sebe tím už exkomunikoval. Patriarchát tyto reality pouze odvážně zveřejnil!

 

Vyjádření Mons. Holuba (2012), které cituje autor, je do určité míry omluvitelné. Zřejmě by se pod článek v časopise „Milujte se“ už nepodepsal. Ale je neomluvitelná vina Zahradníčka, který se dopouští cílevědomé manipulace! Tímto velmi vážně kompromituje časopis, který rediguje!

 

Předpokládáme, že autor se za svůj článek adekvátně omluví. Pokud tak neučiní, dokazuje, že je opravdu církevní farizej!

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu


8. 5. 2017

 

Stáhnout: Odpověď na článek „Lepší po cestě kulhat, než běžet mimo cestu“