čeština > Aktuální > Article

Nejužitečnější je snažit se být stále s Kristem

Datum:   2017-05-13
Autor:   BKP

 

Nejužitečnější je snažit se být stále s Kristem

 

Moderní psychologové, kteří jsou ovlivněni ezoterikou a jinými protikřesťanskými proudy, chtějí ukazovat ztrápenému člověku a křesťanu, jak se má chovat, ale bez evangelia – a to je falešná cesta. Evangelium je pro život! Boží slovo je pro nás, pro náš konkrétní život! Z něho máme čerpat světlo a také sílu. Duch Svatý je autorem Písma, ale i jeho vykladatelem. Jen je třeba se na Něho obracet. Máme evangelizovat tím, že se budeme v modlitbě zastavovat nad zásadami z evangelia, a pak se je budeme snažit žít. Dnes už ani není třeba nových a nových myšlenek. Ty mohou být sice také dobré, ale církev či lidé vůbec dnes potřebují jednoduchý návod, jak tu či onu větu z evangelia konkrétně žít. Jako vědci pracují uzavřeni a zdánlivě nevyvíjejí zevnější aktivitu, tak i život modlitby a oběti v skrytosti má odmaskovat starého člověka, najít formy, jak dnes žít s Ježíšem ve všech situacích života. Lid žízní po Bohu, jenže ďábel – bůžek tohoto světa, podstrkuje hladovějícím falešné náboženství a falešného boha. Jak velmi potřební jsou lidé, kteří se modlí a snaží se žít evangelium a jednotu s Kristem ve všedním životě! Přijde-li však krize, člověk si najednou myslí, že je neužitečný. Nejužitečnější je, když se snaží být stále s Kristem! Tedy nebýt jen se sebou samým!

 

Je třeba žít, trpět, obětovat se, hledat Ježíše znovu a znovu v dané situaci, v daném čase, tvořit ve společenství jednotu v Kristu, snažit se následovat Krista opuštěného a chudého. Plané fráze teologů ztratily autoritu. Autoritu získá ten, kdo má zkušenost s Ježíšem a kdo žije evangelium.

 

Stáhnout: Nejužitečnější je snažit se být stále s Kristem