čeština > Aktuální > Article

Ježíši, Tys za nás zemřel na kříži a dal jsi nám svého Ducha

Datum:   2017-05-19
Autor:   BKP

 

Ježíši, Tys za nás zemřel na kříži a dal jsi nám svého Ducha

 

Dnes dochází k satanizaci, démonizaci jedince i celé společnosti. Ti duchové manipulují lidmi, ovládají je, jakoby jim posílali maily, sms, či přímo k nim hovořili. Lidé jsou na ně tak napojeni, že ani nemusí mít ještě čipy a už z nich dělají bio-roboty, pochodující duchovní mrtvoly. Pane, co máme dělat? Kdo může tento stav zachránit? Vlastní silou člověk nezachrání ani sám sebe. Ježíši, ale Tys za nás zemřel na kříži a dal jsi nám svého Ducha. Jedině Duch Boží může udělat změnu. Jak potřebná je modlitba jednoty a moci a také prorocká modlitba za vzkříšení národa. V této situaci je opravdu nutné dát Bohu v modlitbě prostor, aby ty hory démonů byly Boží mocí zvednuty, a aby to místo pak nezůstalo prázdné, ale aby přišel, zavanul Duch Boží a oživil suché kosti, jak se modlíme v prorocké modlitbě (Ez 37).

 

Stáhnout: Ježíši, Tys za nás zemřel na kříži a dal jsi nám svého Ducha