čeština > Aktuální > Article

Boží řád chrání člověka

Datum:   2017-11-27
Autor:   BKP

 

Boží řád chrání člověka

 

V nás je vtělená hloupost, která nás ponižuje, ničí, likviduje, a přesto je s tím člověk spokojený. Proto také přišla globalizace, proto přicházely války, morové nákazy, protože se lidé stále vrací ke zlu, stále ho milují a nechtějí přijmout pravdu a Boží řád, který člověka před tím vším chrání. Stále to lidi táhne k sebezničení a jdou jako vedení na jatka. Co to v nás je? Je to zákon entropie, duchovní entropie. Kéž bychom udělali alespoň první krok: zmapovali a nazvali pravým jménem realitu – jak funguje zlo, temnota, kterou Boží slovo nazývá hříchem – tuto duchovní sebevraždu. A kéž bychom proti tomu začali také bojovat.

 

Stáhnout: Boží řád chrání člověka