čeština > Aktuální > Article

Co je smyslem života?

Datum:   2018-01-01
Autor:   BKP

 

Co je smyslem života?

 


To, že jsme zdraví – máme zdravé oči, ruce, můžeme chodit, to všechno je Boží milost. Ale přijde čas, kdy nás Bůh povolá z tohoto života na věčnost. Musíme na to pamatovat, abychom byli připraveni na setkání s Bohem. To je to nejdůležitější. Proto si máme uvědomit si, že smyslem našeho života není, abychom jedli, pili, spali a pracovali. Smyslem života je, abychom hledali Boha, abychom Ho milovali celým srdcem, celou duší, a abychom tak spasili svou duši a spatřili slávu Boží.

 

 

Stáhnout: Co je smyslem života?