čeština > Aktuální > Article

...vystoupil na horu, aby se o samotě modlil

Datum:   2018-01-06
Autor:   BKP

 

...vystoupil na horu, aby se o samotě modlil

 

V Matoušově evangeliu je napsáno, jak Ježíš nasytil pěti chleby a dvěma rybami pětitisícový zástup. Pak evangelista dodává: „Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.“

 

Toto je konkrétní příklad pro každého z nás. Je řečeno, že když Ježíš propustil lid, šel se na horu modlit. I my se máme modlit o samotě. To ale neznamená, že se musíme chodit modlit na horu. Máme se modlit tam, kde je možno se modlit; kde nás neruší televize, internet, světská hudba, nebo jiné věci. Má to být místo, kde jsou podmínky na setkání s Bohem, místo, kde se Mu naše duše může otevřít a spojit se tak s Ním. Pak nám Bůh může dávat své světlo, slovo i sílu.

 

Stáhnout: ...vystoupil na horu, aby se o samotě modlil