čeština > Aktuální > Article

„Hřích je v tom, že ve mne nevěří…“

Datum:   2018-01-11
Autor:   BKP

 

„Hřích je v tom, že ve mne nevěří…“

 

Při poslední večeři Ježíš řekl: „Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích je v tom, že ve mne nevěří…“ (Jn 16,7-9)

 

Tedy Duch Svatý přijde, aby nás usvědčil z hříchu! A co je hřích? Pán Ježíš říká jasně: „Hřích je v tom, že ve mne nevěří…“ Tedy NEVĚRA!

Možná se nám zdá, že nás se toto slovo netýká. Zkusme si však položit otázku: Skutečně věřím Ježíšovi, když přijde nějaký problém, anebo propadám smutku a beznaději? Věřím Jeho slovu? Žiji a realizuji ho? Snažím se chodit denně v Duchu Svatém?

 

Stáhnout: „Hřích je v tom, že ve mne nevěří…“