čeština > Aktuální > Article

Máme každý den bojovat o Boží lásku

Datum:   2018-04-11
Autor:   BKP

 

Máme každý den bojovat o Boží lásku

 

Někdy jsme zavaleni přímo proudem různých prací a povinností. S tím je samozřejmě spojen určitý zmatek, a někdy i nervozita. Je to pro nás kříž. Ale i v těchto situacích je třeba najít způsob, jak je využít. Je potřebné se snažit vše, co přichází, prožívat ve spoluukřižování a v trpělivosti ten čas tím více intenzivně osobně prožít v jednotě s ukřižovaným Ježíšem. Pán nám tak dává možnost „umírat“ svému já a přinášet s vírou malé oběti. Opravdu, žít z víry je to nejdůležitější! Pán po nás chce, abychom tím, že Ho budeme následovat, byli svědectvím tomuto světu o odevzdanosti Jemu, našemu Pánu a Spasiteli. Proto je třeba, aby to bylo cele! Když jsme spolu s Ježíšem, milujeme Ho celým srdcem, celou duší a vší silou. To je Boží norma a zároveň první a největší přikázání. Je nám dáno jako zrcadlo, s nímž se můžeme ne jedenkrát, ale několikrát denně konfrontovat. Vlastně je to spojeno se spoluukřižováním a spoluumíráním s Kristem v různých situacích dne, ale hlavně na modlitbě. Tam můžeme a máme vydávat i dodatečně to, co jsme prohráli, když naše živelnost, sobectví a neočištěnost ovládly naše myšlenky, gesta a slova, takže jsme byli ne ve víře, ale v sobě. Tento boj o Boží lásku je každodenní. Do smrti máme co dělat. Máme získávat zásluhy a zkušenosti, které můžeme předávat druhým – každý podle své vlastní povahy, jaká mu byla dána.

 


 

Stáhnout: Máme každý den bojovat o Boží lásku