čeština > Aktuální > Article

Radujte se, protože Pán je blízko!

Datum:   2018-04-27
Autor:   BKP

 

Radujte se, protože Pán je blízko!

 

I kdyby nás pomlouvali, pronásledovali a neměli bychom podmínky k životu, máme se radovat. Největším vyznamenáním je, když můžeme trpět nejen pro své hlouposti a hříchy, ale už i pro Krista. Boží slovo říká: „Radujte se, opět vám pravím, radujte se, protože Pán je blízko“ (Fil 4,4). On je skutečně blízko, zvláště když je člověk ukřižován spolu s Kristem. Ať přicházejí jakékoli zkoušky a i kdyby je nepřítel stupňoval, nenechme se odvrátit od Boží vůle. Nic většího není možno dělat, než plnit Jeho svatou vůli! Kéž nás Matka Boží v tomto vyučuje a mocně chrání. Buďme jejími dětmi, ona šlape nepříteli na hlavu!

 

Stáhnout: Radujte se, protože Pán je blízko!