čeština > Aktuální > Article

Slovo života – 2Sol 2,9-10 (13. 8.2017 – 27. 8. 2017)

Datum:   2017-08-12
Autor:   BKP

 

Slovo života – 2Sol 2,9-10 (13. 8.2017 – 27. 8. 2017)„Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky

a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě,

neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.“