čeština > Aktuální > Article

Záchrana Německa – nepřetržitá modlitba a pokání

Datum:   2017-09-29
Autor:   BKP

 

Záchrana Německa – nepřetržitá modlitba a pokání

 

 

V posledních letech nastala v Německu masová islamizace, proti které se občané nesmí bránit! Je trestné zločiny migrantů zveřejňovat! Přesto ve volbách (2017) opět vyhrála politická strana Merkelové. Ztratil německý národ rozum, anebo došlo k falsifikaci?

 

Tento proces duchovní i fyzické sebevraždy má své hlubší kořeny. Jsou to hereze, které vnesly prokletí do celého křesťanství. Odsouzené hereze modernismu (1907) znovu zásluhou německých teologů ožily na II. Vatikánu. Jejich plodem je věroučný i morální rozklad završený Lisabonskou smlouvou s prioritou homosexualismu. Na koncilu byla vyhlášena hereze, že křesťanství má s muslimy stejného Boha (Lumen Gentium 16, Nostra aetate). Je jeden Bůh, ale muslimové mají svého jednoho boha, který je nejvyšší z 360 bůžků Mekky. V koránu se tvrdí: „A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (5:72). A dále: „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete … zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (2:191) „A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.“ (33:62)

 

II.Vatikánum má na svědomí islamizaci Evropy. Jeho hereze popírají podstatu celého křesťanství, a přesto se učí ve všech křesťanských školách. Prosazují je biskupové, kněží a pastoři. Arcibiskup Zollitsch vyhlásil herezi, že Kristus nezemřel za naše hříchy. Bultmann takzvaně demytologizoval Bibli. Heretici stáhli prokletí na Německo.

Jediné řešení dnes je pokání, to je oddělení se od herezí. Jenom v Kristu je spása. Ne v různých heretických teologiích či pohanských kultech.

 

Žákyně Bultmanna, E.Linnemannová, po svém obrácení spálila své spisy a vyzvala k následování. Sama řekla: „Vychovali jsme generaci svedených svůdců. Kéž se od této modloslužby obrátíme!“

 

V Polsku vytvořilo 1,5 milionů katolíků kolem svých hranic modlitební hráz svatého růžence proti islamizaci. Jestliže německý národ i v této chvíli odmítne pokání, nepřežije! Nebude následovat jen smrt časná, ale i věčná v pekle. „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

 

Konkrétní pokání je zříci se herezí a nepřetržitá modlitba!

Proto vyzýváme, aby každý křesťan dal tyto dny Bohu slib, že se bude hodinu denně modlit za záchranu svého národa. Katolíci ať se modlí jeden, dva či tři růžence. Ať se všichni sjednotí v modlitbě ve svaté hodině od 20-21:00. Pravověrní kněží a pravověrní pastoři ať dávají ve 21 hodin požehnání duchovním bojovníkům.

 

Horliví muži a ženy ať navíc zorganizují modlitební stráže. Každý člen si zvolí hodinu, která mu vyhovuje a za kterou ponese zodpovědnost před Bohem! 24 lidí obsadí jednu nepřetržitou denní stráž a tak se modlí týden. Je třeba, aby v každém městě byly stanoveny alespoň čtyři modlitební stráže. Členové by tak měli své stráže každý čtvrtý týden, aby byla zachována nepřetržitá modlitba.

 

Úmysl: záchrana Německa před islamizací a satanskou globalizací!

Horliví ať se navíc krátce modlí 7 modlitebních zastavení každý den (Ž 119,164): při vstávání, v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 a před uléháním (viz http://uogcc.org.ua/cz/letters/article/?article=9144). Také ať světí neděli (viz http://uogcc.org.ua/cz/letters/article/?article=3975).

 

Dnes už Německo nemůže zachránit nikdo, jedině Bůh! To závisí na tvém pokání a tvé modlitbě!

K započetí modlitební mobilizace žehnají

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

27.9.2017