čeština > Aktuální > Article

Máme se nutit do radosti z víry

Datum:   2017-10-06
Autor:   BKP

 

Máme se nutit do radosti z víry

 

Základní krok je vždy: zapři se. To je krok víry! Nemáme zůstávat v sobě, ve svých náladách a svém smutku či hořkosti. Za všechno je třeba děkovat. Doslova se máme nutit do radosti, ale z víry – z toho, že Pán je blízko. Zvláště, když je člověk pokořen, prohraje, tak vědět, že Ježíš to vidí, že Mu vše můžeme obětovat a právě tak se Mu připodobňovat, a i v tomto Ho následovat!

Stáhnout: Máme se nutit do radosti z víry