čeština > Aktuální > Article

T. Holub a heretická Amoris laetitia

Datum:   2017-10-08
Autor:   BKP

 

T. Holub a heretická Amoris laetitia

 

 

V rozhlasové relaci T. Holub hájil a prosazoval heretickou exhortaci Amoris laetitia. Vystoupili proti ní kromě jiných i signatáři Korekce. Exhortace de facto ruší objektivní Boží zákony a subjektivismus zavádí jako normu. Jde o heretický fenomén, který církev od svého založení ještě nezažila.

 

„Základem církve jsou apoštolé a proroci a úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus“ (Ef 2,20). Církev není žádným spolkem holubářů! „Církev je sloup pravdy“, a ne holubník! (srov. 1Tim 3,15)

 

Ježíš vzal bič a vyhnal z chrámu prodavače holubů a penězoměnce, kteří z něj učinili peleš lotrovskou (J 2,14n, Mt 21,12n). Jan Křtitel církevním pokrytcům a liberálním saduceům řekl: „Pokolení zmijí, kdo vám ukázal, jak byste unikli budoucímu hněvu? Neste ovoce hodné pokání!“ (Mt 3,7-8).

Ježíš i dnes varuje: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3). Bůh pronajal svou vinici církevníkům, ti si ji přivlastnili, pozabíjeli proroky a v současnosti zabili herezemi i živého Krista. „Když přijde Pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu: Zlé bez milosti zahubí... Když to slyšeli církevní hierarchové, poznali, že mluvil o nich.“ (srov. Mt 21,33-45)

 

Vinaři v jednotě s Františkem slouží liturgii buď neplatně v herezi, či svatokrádežně, když odmítají pokání a zůstávají v těžkém hříchu, takže pak už nerozlišují Tělo a Krev Páně. Sami sobě v přijímání jí a pijí odsouzení (1Kor 11). A do tohoto nekajícího postoje nyní vtahují zraněné duše, které si na rozdíl od nich ještě uvědomují svou vinu a hřích, a proto mají šanci na spásu. Liberální saduceové, jako falešní páni vinice, je ale chtějí o spásu obrat a učinit je takové, jací jsou sami. Proto je nevedou k pokání, ale vnucují jim svaté přijímání, kterým chtějí svou herezi legalizovat. Tím dávají duším program a vytyčují cestu do věčné záhuby.

 

Na závěr položme podstatnou otázku:

Je František heretik, anebo je pravověrný?

Je Tomáš Holub heretik, anebo je pravověrný?

 

Dle věroučné buly papeže Pavla IV. a dle Božího slova Gal 1,8-9 je František Bergoglio i Tomáš Holub pod Boží anathemou a úřady v církvi vykonávají oba jako heretici neplatně.

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

  

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

 

8.10.2017

Stáhnout: T. Holub a heretická Amoris laetitia (8.10.2017)