čeština > Aktuální > Article

Rozjímání nad Ř 3,23-24

Datum:   2017-11-04
Autor:   BKP

 

Rozjímání nad Ř 3,23-24

 

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“
 

Zde Boží slovo jasně říká, že všichni zhřešili. Samozřejmě, malé dítě ještě nemůže zhřešit, protože nerozlišuje hřích, ale tento program už v něm je a je jen otázkou času, kdy se projeví. To znamená, že všichni jsou infikováni duchovním jedem dědičného hříchu, a důsledkem toho je, že všichni jsou daleko od Boží slávy. To je smutná realita. Ale je zde i druhá realita, realita Boží lásky. Bůh dal svého Syna k naší záchraně. Tedy ospravedlnění dostáváme zdarma, Jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Před tímto veršem je napsáno: „nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčena zákonem a proroky.“ Boží spravedlnost znamená, že Bůh spravedlivě potrestal hříchy každého z nás, a spravedlivý trest vzal dobrovolně za nás na sebe Ježíš Kristus. Boží spravedlnost spočívá v tom, že za hřích bylo spravedlivě zaplaceno, a kdo vírou přijme radostnou zvěst evangelia, že za nás bylo zaplaceno v osobě Ježíše Krista, spravedlivě mu náleží Boží sláva. A to pro všechny, kdo věří. Na jedné straně se mluví o spravedlnosti – je spravedlivé, když už Ježíš za nás zaplatil, že je nám dána věčná sláva v nebi, a na druhé straně je řečeno, že jde o Boží milost a že ospravedlnění je zdarma. Ježíš za nás spravedlivě zaplatil, a proto my už dostáváme ten nejcennější dar věčného života zdarma! Samozřejmě, člověk může ospravedlnění vírou přijmout, anebo nevěrou odmítnout. Proto je tak důležité, abychom denně aspoň v krátkém momentu vzbuzovali lítost nad svými hříchy vzýváním Ježíšova jména. Činíme to v modlitebních zastaveních 7× za den, když opakujeme slova „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ a v duchu si uvědomujeme pět Kristových ran na kříži.

 

Stáhnout: Rozjímání nad Ř 3,23-24