čeština > Aktuální > Article

Ukázal mu cestu k Bohu (Svědectví víry)

Datum:   2017-11-14
Autor:   Verici

 

Ukázal mu cestu k Bohu

 

Často som chodil evanjelizovať do ulíc veľkomesta, v ktorom som žil. Raz som spozoroval muža so zachmúrenou tvárou, ktorý sa opieral o pouličnú lampu. Spýtal som sa ho, či je kresťan. Ale muž (poznali sme sa z videnia) zdvihol päsť a zlostne zvolal: „Starajte sa o svoje veci!“ Povedal som mu, že práve to je moja vec, aby som ľuďom ukazoval, ako môžu byť oslobodení od svojej viny pred Bohom a priviesť ich k spasiteľnej viere v Pána Ježiša Krista. Potom som od neho odišiel, pretože som videl, že v danej chvíli viac urobiť nemôžem.

Raz neskoro večer niekto u mňa zvonil. Cez dvere som sa spýtal, kto to je. Meno mi bolo neznáme. Tak som sa spýtal, čo chce. Odpovedal mi, že sa chce stať kresťanom. Keď som otvoril dvere, videl som tam stáť muža, ktorý sa vtedy na ulici tak rozhneval. Teraz sa za svoje správanie ospravedlnil a povedal mi, že mu svedomie nedáva pokoj.

Bol to Duch Svätý, ktorý pôsobil v srdci tohto muža. Ja som mu len ukázal cestu k Pánovi Ježišovi.

 

D.M.