čeština > Aktuální > Article

Rozhoduje manžel (Svědectví víry)

Datum:   2017-12-06
Autor:   Verici

 

Rozhoduje manžel

 

Raz som sa rozprávala s kamarátkou zo spoločenstva a hovorila som jej o jednom probléme. Ona ma povzbudila a povedala mi, že keď sa ona nad niečím trápi, tak sa pomodlí k Duchu Svätému a potom povie o probléme manželovi a nechá ho, aby rozhodol túto vec on.

 

Skúsila som to a musím povedať, že mi to veľmi pomohlo. A keď niečo riešim, tak už sa netrápim. „Preložím” ťarchu rozhodnutia na muža, ktorému Boh dal k tomu silu a autoritu. Povzbudilo ma to aj k tomu, aby som manželovi predkladala napr. aj svoje obavy. On sa za to môže pomodliť a mne je lepšie.

Vďaka Ti, Pane Ježišu!

 

Mária