čeština > Aktuální > Article

Neposkvrněné Početí– paprsek světla do tmy

Datum:   2017-12-07
Autor:   BKP

 

Neposkvrněné Početí– paprsek světla do tmy

 

Po prvním hříchu se celá naše zem jakoby zahalila temnotou a zůstávala v otroctví ďábla, který působí skrze lež a smrt. Do této temnoty však proniká paprsek světla – Bůh dává Neposkvrněnou Pannu, skrze kterou pak přichází sám Bůh a stává se člověkem. Radujme se, Bůh nám dává spasení skrze svou Matku. Boží slovo říká, že nejsme dětmi otrokyně, ale svobodné. Přesvatá Bohorodička je svobodná. Ona je naše matka. Ježíš nám ji dal z kříže slovy: „Hle tvá matka.“My jsme ji přijali a máme si být vědomi: Maria je moje matka. Ne Eva, ale Přesvatá Bohorodička. Znovu ji s vírou přijímám do svého srdce.

 

 

 

Stáhnout: Neposkvrněné Početí– paprsek světla do tmy