čeština > Aktuální > Article

Slovo života – Ř 4,13 (31. 12. 2017– 14. 1. 2018)

Datum:   2017-12-30
Autor:   BKP

 

Slovo života – Ř 4,13 (31. 12. 2017– 14. 1. 2018)„Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu

na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry.“