čeština > Aktuální > Article

Rozjímání nad Gal 2,16

Datum:   2018-01-13
Autor:   BKP

 

Rozjímání nad Gal 2,16

 

"Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků

přikázaných zákonem,  nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista,

abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona.

Vždyť ze skutků zákona 'nebude nikdo ospravedlněn'."

 

Apoštol Pavel v listě Římanům, ale i v listě Galaťanům, ukazuje na hlubokou pravdu, která se týká našeho ospravedlnění od hříchů. Říká, že víme, že člověk se nestává spravedlivým, tedy ospravedlněným před Bohem, na základě skutků, ale vírou v Krista Ježíše. Zdůrazňuje, že ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. My, kteří jsme uvěřili v Ježíše Krista, došli jsme ospravedlnění od svých hříchů vírou v Něho.   

 

Když budeme opakovat 7× za den při modlitebním zastavení toto Boží slovo, po tom, co jsme vzývali Boží jméno spojené s úkonem lítosti do pěti ran Kristových, skutečně tím budeme pokaždé realizovat spasitelnou víru. Stůjme chvíli v té víře a nepochybujme, že skutečně mně, který jsem teď uvěřil v Krista Ježíše, jsou odpuštěny hříchy, a kdybych nyní zbaven hříchů zemřel, vešel bych do věčné slávy. Ne pro mé zásluhy a pro mé dobro či mou spravedlnost, ale pro tu víru, kterou důvěřuji, že Ježíš za mě zaplatil, zaplatil za všechny moje hříchy! Hříchy bych nemohl odčinit svými dobrými skutky. Dobré skutky jsou dobré k tomu, aby rozmnožily Boží milost, ale ospravedlnění od hříchů je zdarma; závisí na víře, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk a že zemřel za moje hříchy, a proto jsou mi odpuštěny. To je podstata dokonalé lítosti.

 

Stáhnout: Rozjimani nad Gal 2_16