čeština > Aktuální > Article

Milovat Boha znamená všechno Mu dát

Datum:   2018-05-09
Autor:   BKP

 

Milovat Boha znamená všechno Mu dát

 

Když při modlitbě prožíváme pravdu spoluukřižování, můžeme si opakovat Boží slovo: „Miluj Boha celým srdcem, celou duší, vší silou.“ To je to samé jako: „Kdo neopustí všechno, co má, nemůže být mým učedníkem.“

 

Teď miluji Boha. Všechno Mu dávám, všechno opouštím. Když všechno opouštím pro Krista, vlastně tak získám Jeho samého a Jemu patří všechno.


Pak mám účast na všem bohatství a slávě, které mi Bůh připravil.Když se ale držím všelijakých svých tretek, nesmyslů, potom už není v mém srdci místo pro Boha a Boha tím urážím. Jistě, v běžném životě se musím starat o to či ono, řešit problémy…, ale když se modlím, mám vše dát Bohu, řešit problémy s Ním, a ne bez Něj. Naše problémy, jsou vlastně těmi kříži, na kterých máme být ukřižovaní a prožít přitom aspoň jednu minutu to: „Ježíš a já, spoluukřižovaní.“ Můžeme si třeba jen opakovat a volat: „Ty a já, ukřižovaný. Teď a tady.“ Buď mohu opakovat toto slovo, nebo držet představu, která mi v tom pomůže. Častokrát stačí soustředěně prožívat jen tyto krátké věty: „Ty a já, ukřižovaný. Teď a tady.“

 

 

Stáhnout: Milovat Boha znamená všechno Mu dát