čeština > Aktuální > Article

Prožívej na modlitbě: „Ježíš a já“

Datum:   2018-05-11
Autor:   BKP

 

Prožívej na modlitbě: „Ježíš a já“

 

V nás je duchovní otrava, která není vidět. Je obsažená v egoismu, koncentrování se na sebe a v sebezbožšťování. Dá se ji nazvat také pýcha. Je to plánovaná sebevražda – kdy se člověk oddělí od Boha a chce si jít svou cestou, být na Něm nezávislý. Nakonec však takový člověk, který uvěřil lži, že Boha nepotřebuje, bude od Něj oddělen po celou věčnost; skončí navěky v pekle. Kam až může dospět lidská pýcha! Vzpírá se, bouří proti Bohu, a nechá se oklamat ďáblem. Proto je tak potřebné prožívat na modlitbě spoluukřižování s Kristem, kdy se člověk snaží vnitřně prožít svoji smrt, ten proces umírání sobě, a dát Bohu všechno bohatství, které má, vztahy k lidem, věcem, k svým představám a hlavně plánům. V té chvíli to všechno pustit a prožívat jen ten vztah: já a Ježíš. Teď jsem ukřižován světu, hříchu, marnosti, tomu všemu… Jak zareagovat, když přijde nějaká rušivá myšlenka? Říct: Ne. Nedovolím, aby skrze ni bylo přerušeno mé spojení s Ježíšem. Teď upřednostňuji Ježíše, On musí být na prvním místě. Tuto minutu jsme spolu: já a On. Jsem ukřižován tomuto problému, např. strachu, co a jak bude zítra či pozítří… V tuto chvíli mě to nezajímá. Snad potom po modlitbě se o to budu zajímat. Ale ono to přijde právě v modlitbě, a když modlitba skončí, člověk na to kolikrát už ani nepomyslí. Jen na modlitbě se to nahrne jako nějaká lavina. Proto je potřeba znovu a znovu bojovat s roztržitostmi, usilovat o bdělost a zůstávat jen v tom spojení: já a Ježíš.

 

Teď jsem spoluukřižován s Ním, nespojuji se ani se vzpomínkami na minulost ani s plány do budoucnosti. Jsem tomu všemu bezmocný, tak jako Ježíš na kříži byl ukřižovaný. On byl ukřižovaný i fyzicky, my nejsme fyzicky, ale naše duševno má být ukřižované. Duchovně máme být ukřižovaní tomu všemu. Jinými slovy vyjádřeno: teď to všechno opouštím a na prvním místo stavím Boží království a spásu své duše. Ta závisí na mém vztahu ke Kristu, proto je tak důležité prožívat to: Ježíš a já.

 

Aspoň jednu minutu z toho časového úseku, kdy se modlím tuto pravdu, prožít, že Ježíši všechno dávám.

 

 

Stáhnout: Prožívej na modlitbě: „Ježíš a já“