čeština > Aktuální > Article

Provolání Konference biskupů římskokatolické církve na Ukrajině k vládě na všech stupních a k věřícím ohledně „pochodu rovnosti“ v Kyjevě

Datum:   2018-06-19
Autor:   Ze světa

 

Provolání Konference biskupů římskokatolické církve na Ukrajině

k vládě na všech stupních a k věřícím ohledně „pochodu rovnosti“ v Kyjevě

 

Na základě biblického zjevení i přirozeného zákona zapsaného v lidském srdci od samého počátku lidské existence církev vždy chránila a rozvíjela institut rodiny jako svazek mezi mužem a ženou. Právě takové Bohem posvěcené vztahy jsou základem zdravé lidské společnosti. Podobná intuice vedla státníky, kteří takto definovali rodinu v Ústavě státu – v Konstituci.

Sňatek je založen na svobodném souhlasu ženy a muže. Každý z manželů má rovná práva i povinnosti jak v manželství, tak v rodině. Rodiče mají povinnost pečovat o děti, dokud nedosáhnou plnoletosti. V dospělosti jsou děti povinny starat se o své nepráceschopné rodiče. Rodina, dětství, mateřství i rodičovství je chráněno státem (viz čl. 51 Konstituce Ukrajiny).

 

S politováním musíme konstatovat, že bez ohledu na mnohé žádosti občanů Ukrajiny, církví, občanských organizací a věřících, které byly mimo jiné vyjádřeny i peticemi odevzdanými na všech stupních vlády a požadujícími ochranu rodinných hodnot a zákaz homosexuální propagandy, někteří vládní představitelé podlehli vnějším vlivům, dali dovolení a projevili vstřícnost k provedení tzv. „Pochodu rovnosti“. Podobné akce jsou však veřejnou a otevřenou propagací hříchu, která má destruktivní vliv na ukrajinské rodiny, a především na mladou generaci. „Pochod rovnosti“ je reklamou na hřích a provokováním k hříchu. Písmo svaté vážně varuje před takovými kroky: „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.“ (Mk 9,42). Kromě toho takové akce pokládáme za:

- antidemokratické, neboť proto, aby byla zabezpečena práva 1 % či 2 % obyvatelstva, jsou porušena práva všech ostatních občanů;

- antikonstituční, neboť Konstituce Ukrajiny neobsahuje termín „sexuální orientace“;

- nestydatě porušující vůli občanů: K dnešnímu dni více než čtyřicet městských rad z šestnácti oblastí Ukrajiny (Záporižská, Chmelnická, Vinnická, Zakarpatská, Kyjevská, Ivano-Frankivská, Lvovská, Odesská, Poltavská, Sumská, Čerkazská, Rivněnská, Ternopolská, Černivecká, Volyňská, Chersonská) napsaly odpovídající žádosti s přesně formulovaným požadavkem „zakázat propagaci různých druhů deviantního sexuálního chování včetně tzv. ‚pochodů rovnosti‘, ‚gay pride‘, ‚gay parád‘, ‚festivalů queer kultury‘“ atd. Požadují přijetí zákona „o zákazu propagace homosexuality“. Výše uvedené úřady představují přes 12 milionů Ukrajinců.

 

Máme za to, že na Ukrajině není diskriminace a omezování lidských práv, co se týče sexuální orientace. Pokud bychom měli hovořit o diskriminaci, s politováním musíme konstatovat, že je uplatňována vůči té části společnosti, která chce zůstat věrna křesťanské identitě Ukrajiny. Příkladem může být nedávný pochod na ochranu rodiny a nezveřejnění této události v mainstreamových médiích.

Není možné pokládat se za křesťana, podporovat vytvoření místní církve a současně podporovat genderovou ideologii! Není možné být vyznavačem Abrahámovy víry a přispívat k prosazení ideologie, která ruinuje rodinu! To není možné!

 

Jsme přesvědčeni, že genderová ideologie, která je za tzv. „pochodem rovnosti“, je formou neomarxismu a podporovat ji povede ke zničení Ukrajiny.

V souvislosti s tím se obracíme na všechny stupně vlády s výzvou vzít v úvahu hlas svých občanů a povstat na ochranu rodiny. Prosíme vás ve jménu Boha, Stvořitele rodiny, muže a ženy, abyste dali každému dítěti možnost vyrůstat v rodině, kde je otec a matka. Slavíme 1030. výročí křtu Kyjevské Rusi. Navraťme se k pramenu – ke křesťanské kultuře, která se stala základem evropské civilizace.

 

Obracíme se také k našim věřícím, aby modlitbou objali ukrajinskou společnost, obzvláště ty, na nichž leží osudová rozhodnutí. Modleme se rovněž za osoby, které v následku různých životních traumat, a možná v následku svých přesvědčení či rozhodnutí, patří k tzv. LGBT skupině. Modleme se, aby objevili krásu lidského stvoření a svou identitu v Ježíši Kristu!

 

Věříme, že Ukrajina, založená na Slovu evangelia, omytá vodami křtu svatého, bude vzkvétat a stane se viditelným znakem a příkladem pro ostatní národy.

 

Lvov – Kyjev 13. června 2018

biskupové římskokatolické církve na Ukrajině

 

http://rodyna.org.ua/2018-6-13-5/

 

Stáhnout: Provolání Konference biskupů římskokatolické církve na Ukrajině k vládě na všech stupních a k věřícím ohledně „pochodu rovnosti“ v Kyjevě