čeština > Aktuální > Article

Ježiš má moc aj nad časom (Svědectví víry)

Datum:   2018-08-08
Autor:   Verici

 

Ježiš má moc aj nad časom

 

Spolu s kolegom sme cestovali služobne autom do hlavného mesta. Prežíval som veľkú vnútornú nervozitu, pretože nás tam čakali tri dôležité stretnutia. Termíny sa však tak prelínali, že v priebehu jednej hodiny sme mali byť na troch rozličných miestach mesta. Technicky to nebolo možné zvládnuť. Mal som obavy, že precestujeme 250 km tam a ďalších 250 späť a nič poriadne nevybavíme. Pokúšali sme sa ešte cestou urobiť nejaké posuny, ale nedarilo sa nám dovolať.

Po chvíli som si uvedomil, že mám svoj vnútorný chaos odovzdať Pánovi Ježišovi, a že On má moc aj nad časom. Tak sme spolu s kolegom prestali reptať a začali sme prosiť Pannu Máriu o príhovor za náš problém. Konali sme pokánie z nášho reptania a hodinu sme sa modlili svätý ruženec na úmysel, aby sme zvládli služobnú cestu. A prišiel veľký vnútorný pokoj.

Cesta veľmi dobre ubiehala, takže sme prišli na prvé stretnutie o 30 minút skôr. Ten pán, s ktorým sme sa mali stretnúť, tam tiež neplánovane prišiel skôr, hoci predtým tvrdil, že to nie je možné. V priebehu niekoľkých minút sme s ním vybavili záležitosť, ktorá mala trvať hodinu. Hneď sme skočili do auta. Premiestnili sme sa na druhé stretnutie. Tu sme zistili, že bude stačiť, keď tam ostane kolega a ja som pokračoval v ceste na tretie stretnutie. Aj to som stihol podľa plánu. Všetky pracovné záležitosti dopadli nad očakávanie dobre.

Pán Ježiš má skutočne moc aj nad časom, len Mu zverme naše každodenné starosti a dôverujme!

 

brat z MZ