čeština > Aktuální > Article

Odpověď na Františkova kázání z domu svaté Marty

Datum:   2018-10-03
Autor:   BKP

 

Odpověď na Františkova kázání z domu svaté Marty

 

František se zabarikádoval v domě sv. Marty, odkud chrání nejtěžší zločiny v církvi a odstřeluje všechny snahy o prosazení pravdy a obnovy církve.

Položme dvě základní otázky k rozlišování duchů:

1. Jaký duch je za Františkem a za jeho kázáními z domu sv. Marty?

2. Co sleduje František svými manipulačními kázáními?

 

Ad 1) K první otázce odpovězme otázkou: Je za Františkem, za jeho slovy a skutky, Duch Kristův, anebo duch antikristův? Je zjevné, že za ním není Duch Kristův! „Kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho.“ (Ř 8,9) Proto také neinterpretuje a neaktualizuje Písmo v Duchu Kristově. Zjevně a cílevědomě překrucuje Boží slovo a manipuluje posluchači. Ve stejném duchu jako on interpretoval Písmo svaté i ďábel, když pokoušel Krista na poušti. Za kázáními Františka je duch antikristův!

Ad 2) Co sleduje František svými manipulačními kázáními? Chce probudit církev k pravdivému pokání a obrácení? Chce odstranit hereze, které paralyzovaly církev? Chce církev vrátit na zdravý fundament Božích zákonů a Kristových přikázání? Ne! František dělá pravý opak. On sleduje svůj cíl – prosadit vnitřní rozklad církve a vládu ducha antikrista na všech klíčových místech v církvi.

 

Co k tomu používá? Profesionální psychologickou manipulaci a zneužití nejvyšší autority v církvi. Přitom mu nic není svaté, zneužívá všechno – jak výzvy k modlitbě, tak výklad Božího slova.

Neštítí se hrubě očerňovat člověka, který se s nasazením vlastního života postavil za pravdu. Arcibiskup Viganò vynaložil maximální snahu o započetí pravdivé obnovy církve. Ta je spojena s očistou od nejtěžších zločinů, které likvidují církev zevnitř a pohoršují i lidi mimo ni.

 

František své manipulace staví na systému lži, který je velmi účinný. To proto, že ho skládá z velmi živých, citlivě podaných pravd, které se dotýkají srdce. Například vysvětluje, že Ježíš je milosrdný a odpouští, a proto proti kajícímu hříšníkovi, který lituje svých hříchů, je ďábel bezmocný. To je svatá pravda. Jenže kající hříšník, který lituje, má upřímnou snahu se s hříchem rozejít. To však František nechce ani nedovoluje, a navíc nenávistně bojuje proti těm, kteří to upřímně chtějí. Proto termín „kajícnost“ a jiné biblické termíny jsou v jeho ústech jen manipulačními frázemi. Ve skutečnosti zločiny homosexuality svými frázemi přikrývá a chrání. Pak ale ne ďábel, ale Pán Ježíš, který odpouští, je bezmocný, protože hříšník odpuštění nepřijímá a dobrovolně dále zůstává ve hříchu. František hřeší proti Duchu svatému, protože učí nadměrnému spoléhání na Boží milosrdenství, ale podmínky k přijetí Božího milosrdenství odstraňuje.

 

O co Františkovi ve skutečnosti jde? Uhájit homosexuální mafii v církvi a odstranit nepohodlné svědky, jako je arcib.Viganò, a tím zabránit obrodnému procesu. To je cíl jeho manipulační kanonády z domu sv. Marty.

Tragedií je, že oklamaní katolíci nejsou schopni rafinovanou lež rozlišit a nechají si vrážet nůž do zad. Přitom ještě budou Františka na život a na smrt chránit! Tak mistrovsky působí antikristovský duch skrze uzurpaci nejvyšší autority v církvi.

 

Abdikace Františka je bezpodmínečně nutná k tomu, aby nastala vnitřní obroda církve. František je neplatným papežem!

Jak se s ním mohou dodnes biskupové a kněží ve svaté liturgii sjednocovat? František hřeší proti Duchu svatému, je za ním duch antikrista a spočívá na něm anathema! Liturgie v duchovní jednotě s ním je neplatná! Proč? Protože ve svátostech působí Duch svatý, a ne duch antikrista.

 

Vyzýváme všechny kněze a biskupy, aby v tomto měsíci říjnu přestali zmiňovat jméno Františka v liturgii!

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                  + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

 

3.10.2018

 

Stáhnout: Odpověď na Františkova kázání z domu svaté Marty (3.10.2018)