čeština > Aktuální > Article

Odpověď na homilii Františka o ďáblovi a pokrytcích

Datum:   2018-10-07
Autor:   BKP

 

Odpověď na homilii Františka o ďáblovi a pokrytcích

 

František kázal při ranní mši v kapli domu sv. Marty o ďáblovi a pokrytcích. V současné atmosféře tak nepřímo, ale jasně za pokrytce označuje arcib. Vigana a ty biskupy, kteří vyžadují vyšetření homosexuálních zločinů. Sebe spolu s homosexuály staví do pozitivní role hříšníků, kterým Ježíš odpouští: „Ďábel nic nepořídí s hříšníky, kteří litují, protože se dívají k Bohu a říkají: ‚Pane, zhřešil jsem, pomoz mi!‘ A ďábel je bezmocný. S pokrytci je však silný. Je silný a používá je, aby deptal a ničil lidi, společnost a církev. Pokrytectví je trumfem ďábla, protože je lhář.“

 

V kontextu, v němž František mluví, záměrně vytváří dojem, že všechny, i ty největší hříchy a zvrácenosti, jsou úplně v pořádku, protože Ježíšova velká láska odpouští všechno. František rafinovaně odstraňuje spasitelný strach, aby udržel hříšníky na cestě do záhuby. Lítost je v jeho ústech jen frází, protože ji nespojuje s předsevzetím vyhýbat se hříchu. Je to heretický přístup a hřích proti Duchu svatému! Mluvit o odpuštění a současně se vyhýbat pravdivému pokání je sebevražedné klamání sebe i druhých. Ježíš říká: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13) A také říká: „Odejděte ode mne pachatelé nepravosti, neznám vás.“ (Mt 7) Pán Ježíš poslal apoštoly hlásat pokání na odpuštění hříchů! (Lk 24)

 

Co je v této situaci pro Františka pravdivým pokáním, po kterém může mít i on naději na odpuštění hříchů?

1) Veřejně přiznat, že věděl o zločinech celé homosexuální lobby v církvi, a konkrétně i McCarricka, který zneužíval seminaristy a mladé kněze.

2) Vyznat svoji vinu, že zločiny homosexuálních prelátů kryl, McCarricka zbavil trestu, který mu Benedikt udělil, povýšil ho a ustanovil svým rádcem. Tím zavinil, že McCarrick zkazil život mnohým!

3) Vyhlásit, že rezignuje z úřadu, protože se dopustil zneužití nejvyšší církevní autority a způsobil škodu mnoha duším i celé církvi, a vyzvat k následování ostatní hierarchy, na nichž leží podobná vina.

 

Toto je adekvátní pokání. František ale bojkotuje jakékoliv přiznání si viny, i když byl veřejně před celým světem usvědčen! To je vrchol pokrytectví! Navíc přirovnává k ďáblu toho, kdo měl odvahu se obětí zastat. Ty, kdo se nepoddali zločinné amorálnosti, ale usilují o nutnou nápravu, nazývá pokrytci.

Františkovo pokrytectví už zvedlo ze židle i známého jezuitu z USA, pátera Josefa Fessia. Veřejně Františkovo mlčení kritizoval a prohlásil: „František útočí na Vigana a na všechny, kteří žádají odpovědi. Myslím si, že je to politováníhodné. Buď chlap. Vzchop se a odpověz!“

František dodnes neodpověděl, ale ve svých kázáních umí mistrovsky převrátit realitu a vyměnit role. Oběti staví do role zločinců, kteří nemají lásku a pronásledují církev. Zločince však, kteří církev likvidují, podává jako zatím nekanonizované svaté. Když ve svém manipulačním teátru odsuzuje pokrytectví, tvrdí, že ďábel je „s pokrytci silný a používá je, aby deptal a ničil lidi, společnost a církev. Pokrytectví je trumfem ďábla, protože je lhář”. Tímto František nechtíc, ale přesně, odefinoval sám sebe.

 

Podívejme se na konkrétní veřejné projevy jeho pokrytectví:

František nenarušuje Boží zákon ze slabosti jen tak jako ostatní lidé, ale on Boží zákon přímo odstraňuje, a to mocí zneužité autority. To je vzpoura proti Bohu a do nebe volající zločin! Čtyři kardinálové podali svá dubia k Amoris laetitia. František dodnes mlčí, neodpovídá. Proč? Protože dokázali, že ruší nejen Boží zákony, ale i objektivně platné morální normy! Obyčejní katolíci jsou však dále přesvědčeni, že mu musí za každých okolností důvěřovat a následovat ho. To je ale cesta do pekla. Je to skutečně trumf ďábla skrze Františka. Deptá a ničí lidi, společnost a církev.

František prosazuje důslednou islamizaci Evropy – do každé katolické farnosti, poutního místa a kláštera. Je vrcholem pokrytectví, když přitom tvrdí, že jde o pomoc uprchlíkům. Dnes už ví i malé dítě, že migrace je první fází džihádu, tedy obsazení území. Po ní následuje nastolení práva šaría a pak likvidace křesťanů. To vidíme na celé severní Africe, to vidíme na Turecku, které bylo velkým centrem křesťanství, spojeném s misií prvních apoštolů. Dnes je tam 0,1 % křesťanů. František zavazuje katolíky k sebevražednému „milosrdenství“ a lže, že jde o pomoc. To je zločin a vrchol pokrytectví.

 

Opakem Františka byl svatý papež Pius V., který pomohl zachránit Evropu před islamizací. Zorganizoval vojenskou obranu proti islámu a vyzval k modlitbě růžence. Po vítězství u Lepanta roku 1571 zavedl svátek Panny Marie růžencové na 7. října. Tento papež také radikálně bojoval proti všem herezím za vnitřní očistu církve. Co se týče homosexuálů, ustanovil, že pokud se vyskytne tento zločin mezi kleriky, pak takový zločinec musí být degradován z církevního stavu a předán státní moci k potrestání. Podle tehdejších zákonů takového klerika čekal nejtěžší trest. Papež neměl falešné milosrdenství, ale řekl: „Taková ohavnost se jinak (z řad kněží a biskupů) nevykoření!“ Mantrování o milosrdenství k homosexuální lobby na nejvyšších místech v církvi je sebevraždou církve!

 

Dalším projevem nejen pokrytectví, ale přímo velkého zločinu k „deptání lidí, společnosti a církve“ je, že František nepodpořil dvoumilionovou manifestaci v Římě proti adopci dětí homosexuály. A nejenže tuto manifestaci nepodpořil, ale ji i zesměšnil a odrazoval katolíky od účasti. Prosazoval tak krutý zločin kradení dětí a předávání jich k adopci homosexuálům. Zde už srdcervoucím způsobem nelíčil, co vytrpí takové dítě, které ukradnou rodičům a morálně a psychicky ho devastují. To jsou galeje utrpení! Pokrytec František ale mlčí, protože tyto do nebe volající zločiny schvaluje!

Je veřejně známo, že František na Zelený čtvrtek udělal gesto a líbal nohy představiteli transsexuálů. Tím schválil tuto zvrácenost i celou gender ideologii. Vysmál se Božímu zákonu a Božímu slovu, které na několika místech před touto zvráceností varuje, a dokonce hrozí nejtěžšími tresty ohněm z nebe i věčným ohněm zavržení (srov. Jud 7, 2Pt 2,6).

 

Jak takový vrah lidských duší může dodnes tupit a vláčet papežský úřad smrdutou stokou homosexuálních zločinů?! Měl by být italským lidem vyhnán z Vatikánu i z Itálie a v Argentině postaven před soud za nepromlčitelné zločiny. František Bergoglio ale není jen zločinec a pokrytec, je i panheretik. Pokud nějaký teolog tvrdí, že Bergoglio není heretikem a apostatou, dokazuje sám o sobě, že je náboženský primitiv a notorický ignorant, neznající podstatu křesťanství.

Byzantský katolický patriarchát apeluje na biskupy a kněze, aby se od amorálního pseudopapeže a panheretika Bergoglia oddělili a jeho jméno už v liturgii nezmiňovali.

 

Pokud některý biskup potrestá kněze za to, že přestal v liturgii zmiňovat jméno neplatného papeže, usvědčí tím sám sebe, že patří do homosexuální sítě. Pro dobro církve a její očistu musí být takový biskup zbaven úřadu!

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                  + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

 

4.10.2018

 

Stáhnout: Odpověď na homilii Františka o ďáblovi a pokrytcích (4.10.2018)